مردم صلح پایدار می‌خواهند

صلح برای مردم افغانستان معنای دیگری غیر از تقویت نهاد دولت و سیاست مسالمت‌آمیز ندارد. مردم افغانستان می‌خواهند که گروه‌های سیاسی رقابت دمکراتیک و مسالمت‌آمیز داشته باشند و هیچ گروهی خودش را «امیر مجموع مسلمانان» و دارای حقوق ویژه برای انحصار قدرت تعریف نکند. هر کسی که ادعا می‌کند طرف‌دار انحصار قدرت نیست، باید بپذیرد که بدیل انحصار در سیاست و اقتصاد رقابت است و رقابت هم انتخابات، احزاب سیاسی و برنامه‌های مختلف است که هر کدام برای به حد اکثر رساندن منافع عمومی با هم‌دیگر رقابت می‌کنند و می‌خواهند آرای عمومی را جلب کنند. به بیان دیگر پذیرش دمکراسی و اعتراف به آن می‌تواند برای یک جریان سیاسی در شرایط کنونی مشروعیت سیاسی بیاورد.
گروه‌هایی که رهبران خود را امیر و خلیفه می‌خوانند، رقابت در سیاست را نمی‌پذیرند، آنان به سرکوب مخالفان خود باور دارند و می‌خواهند از طریق غلبه‌ی نظامی به قدرت برسند. مردم افغانستان نمی‌خواهند که چنین گروه‌هایی به سرنوشت‌شان حاکم شود. مردم افغانستان همچنان از بی‌دولتی رنج فراوانی کشیده‌اند. جنگ‌های متواتر سبب تضعیف نهاد دولت، به میان آمدن اقتصاد جنگی و به صحنه آمدن قدرتمندانی شده است که نفع خود را در یک دولت ضعیف می‌بینند و از اقتصاد جرمی تغذیه می‌شوند. این وضعیت به همسایه‌گان نیز فرصت داده است تا از طریق گروه‌های نیابتی در پی نفوذگذاری مخرب در افغانستان باشند.
صلح برای مردم افغانستان به مفهوم سراسری شدن حاکمیت دولت، اهتزار پرچم ملی در هر گوشه و کنار، نابودی اقتصاد جرمی، مونوپولی زور و رقابت مسالمت‌آمیز برای رسیدن به رسیدن به قدرت است. ایجاد جغرافیای خارج از حاکمیت دولت برای گروه‌های شبه‌نظامی، تقویت اقتصاد جرمی و نبود حاکمیت دولتی یک‌دست و مشروع، صلح به میان نمی‌آورد.
شاید برخی از کشورها گوشه‌ای از سرزمین ما را زون امنیتی خود تصور کنند و در پی حاکم ساختن نیروهای طرف‌دارشان در آن باشند. اما این امر برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. مردم افغانستان نمی‌خواهند که در جغرافیای کشورشان زون‌های امنیتی کشورهای دیگر از طریق نیروهای نیابتی آنان فعال باشد. مردم افغانستان صلحی می‌خواهند که در آن منافع کشور خودشان لحاظ شود نه منافع گروه‌ها و کشورهای دیگر.
هر گروهی که مدعی است به افغانستان مربوط است، باید منافع مردم افغانستان را ارج بگذارد، خواست‌های مردم را قبول کند، در سیاست به جای خشونت، رقابت مسالمت‌آمیز را اختیار کند، با طرح‌های خطرناک هیچ کشور همسایه همسویی نشان ندهد، با تمام مردم افغانستان دوست باشد و موجب تقویت نهاد دولت شود. صلحی که مد نظر برخی از حلقات استخباراتی کشورهای همسایه است، برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. مردم افغانستان صلح پایدار می‌خواهند. صلح مد نظر استخبارات برخی از کشورهای همسایه، پایدار نیست. اگر گروه‌های جنگی، سلاح را کنار نگذارند، تشکیلات نظامی خود را لغو نکنند و به رقابت مسالمت‌آمیز سیاسی تعهد نشان دهند، هیچ نوع صلحی به میان نخواهد آمد و اگر به میان هم بیاید، یک آتش‌بس موقت خواهد بود. مردم افغانستان صلح پایدار و پویایی می‌خواهند که موجب ختم کشتار و ویرانی شود و کشورشان را در مسیر بازسازی، توسعه، سرمایه‌گذاری و ترقی سوق دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :