دلیل شکایت‌های پی‌درپی مردم از میثاق شهروندی در پنجشیر چیست؟ آیا پنجشیریان از برنامه‌های میثاق شهروندی آگاهی لازم ندارند؟

چند پیش مسوولان محلی ولایت پنجشیر از برنامه‌ی میثاق شهروندی نارضایتی خود را ابراز کرده بودند و حالا شورای ولایتی پنجشیز نیز چنین موضعی نسبت به میثاق شهروندی دارد.
قاضی عبدالصمد سلطانی، عضو شورای ولایتی پنجشیر در این مورد گفت: «برنامه‌ی میثاق شهروندی به خواست آن‌ها به پیش نمی‌رود و مردم از روند کار میثاق شهروندی در پنجشیر خشنود نیستند.»
او افزود: «خواست ما از میثاق شهروندی این بود که که تمام ولایت را تحت پوشش قرار بدهد، اما این برنامه تنها سه ولسوالی را تحت پوشش قرار داده است. خواستی که ما از میثاق شهروندی داشتیم، برآورده نشده است و ما از روند کار میثاق شهروندی خشنود نیستیم.»
پیش از این مسوولان برنامه‌ی میثاق شهروندی گفته بودند که برنامه‌ی میثاق شهروندی در سه مرحله، همه ساحات ولایت پنجشیر را تحت پوشش قرار خواهد داد. در مرحله‌ی اول سه ولسوالی ولایت پنجشیر تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است و در مرحله‌های بعدی ساحات دیگر این ولایت نیز تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قرار خواهد گرفت.
این‌که دلیل انتقادات زیاد مردم و شورای ولایتی از میثاق شهروندی در پنجشیر چیست، به درستی روشن نیست.
این عضو شورای ولایتی پنجشیر همچنان می‌گوید که از پروژه‌های دیگری که در پنجشیر در حال اجرا قرار دارد نظارت کرده است و یافته‌هایش نشان می‌دهد که در برخی از این پروژه‌ها نواقص وجود دارد. او گفت: «کیفیت پروژه‌ها فرق می‌کند. طوری که کار یک شرکت، به نام شرکت ساختمانی گلاب الوایس است قابل ستایش است. به همان کیفیتی که قرار داد شده بود کار شده است. اما شرکت‌های دیگر ساختمانی پروژه‌ها را طوری که قرار داد شده است به پیش نبرده‌اند و در کار شان نواقص وجود دارد.»
در حال حاضر ولسوالی‌های شتل، عنابه و آبشار از جمله ولسوالی‌هایی است که در مرحله‌ی نخست میثاق شهروندی تحت پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند.

شیرشاه رسولى

اشتراک گذاري با دوستان :