تأکید شورای ولایتی کاپیسا بر تطبیق درست پروژه‌ها

شورای ولایتی کاپیسا تأکید دارد که به هیچ شرکت واداره‌ای اجازه‌ی تطبیق نادرست پروژه‌ها را نمی‌دهد.
محمدمحفوظ صافی، معاون شورای ولایتی کاپیسا می‌گوید که پس از نظارت مداوم و جدیت اعضای شورای ولایتی کاپیسا از پروژه‌ها، اکنون نواقص در اجرای پروژه‌ها کاهش یافته است.
او گفت: «ما به تازه‌گی که از پروژه‌ی سرک‌ها، پروژه‌ی سربند افغان و شفاخانه‌ی دوصد بستر ولایتی نظارت کردیم، از پل صیاد همیشه نظارت می‌کنیم و از پل حاجی اقبال که در کالوته است نیز نظارت کردیم، کارشان برای ما قناعت بخش است یعنی مشکلات در اجرای پروژه‌ها تقریباً حل شده است.»
این عضو شورای ولایتی کاپیسا تأکید دارد که به هیچ کس اجازه‌ی تطبیق نادرست پروژه‌ها را نمی‌دهند.
او گفت: «ما نمی‌گذاریم که پروژه‌ها نواقص داشته باشد. دوامدار نظارت می‌کنیم، اگر نواقصی داشته باشد از طریق مقام ولایت کار آن پروژه‌ها را متوقف می‌سازیم تا باشد که پروژه‌ها با کیفیت تطبیق شود.»
آقای صافی ابراز امید واری می‌کند که پروژه‌ی میثاق شهروندی که یک دست آورد بزرگ حکومت وحدت ملی است، بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
او گفت: «آن چه از برنامه‌های میثاق شهروندی گفته می‌شود، اگر تطبیق شود قابل قبول به همه است. همه مردم کاپیسا می‌تواند از این برنامه مستفید شود.»

اشتراک گذاري با دوستان :