ارگ هم به چهارراه وصل بدل شود

رییس جمهور از هرات برگشت. پروژه‌ی تاپی کلید خورد و حال مردم منتظر اند که این پروژه تطبیق شود. رییس جمهور در مراسم افتتاح تاپی گفت که افغانستان به چهارراه وصل آسیا بدل می‌شود. روشن است که تطبیق این پروژه‌ها و موفقیت تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان زمانی به پیروزی می‌رسد که هم‌گرایی در درون دولت باشد. وقتش است که ارگ هم به چهارراه وصل تمام نیروهای سیاسی بدل شود.
این خیلی بد است که رییس جمهور از حضور یک وزیر در مراسم افتتاح تاپی جلوگیری می‌کند. مگر آن وزیر را رییس جمهور و رییس اجرایی گزینش نکرده‌اند؟ مگر انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به وزارت انرژی ربط ندارد؟ مگر «جشن تاپی» یک برنامه ی سراسری نیست یا اختلاف‌های جناحی مرزهای آن مشخص می‌کند؟
به این وضعیت پایان داده شود. ضروری نبود که رییس جمهور در افتتاح کار یک پروژه‌ی افغانستان‌شمول این‌قدر جناحی برخورد کند. این برخورد رییس جمهور، اختلاف‌های جناحی را افزایش داده است. نقص کلان دیگر در مراسم تاپی این بود که رییس اجرایی در مراسم حضور نداشت. این هم نشان‌دهنده‌ی افزایش شکاف‌های جناحی در درون حکومت وحدت ملی است. حال وظیفه‌ی رییس جمهور ترمیم این شکاف‌ها است.
اختلاف‌های جناحی باید هرچه زودتر کنار گذاشته شود. در وضعیتی که اختلاف‌های جهانی بیشتر می‌شود، یک حکومت کارا شکل نمی‌گیرد. رییس جمهور غنی همیشه ادعا کرده است که هدفش کاراسازی نهادها و در مجموع حکومت است. روشن است که با تشدید شکاف‌های جناحی و سیاسی در درون حکومت این هدف به دست نمی‌آید. یکی از عوامل افزایش این شکاف‌ها هم عملکرد رییس جمهور است. رییس جمهور شخصاً مانع از حضور وزیر انرژی در مراسم افتتاح تاپی شده بود، این اقدام خود تنش‌زا است که باید رییس جمهور از آن پرهیز می‌کرد.
واقعیت دیگر این است که از تاپی استفاده‌ی کمپاینی می‌شود. رییس جمهور می‌خواهد افتتاح این پروژه را دست‌آورد یک جناح معرفی کند و جناح‌های دیگر حکومت وحدت ملی را مخالف آن نشان دهد. این تلاش‌ها هم انگیزه‌های سیاسی دارد. رییس جمهور غنی نشان می‌دهد که از همین حالا کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آینده را شروع کرده است. عکس‌العمل جناح‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که آنان رفتارهای رییس جمهور را کمپاینی تعبیر می‌کنند.
هر نوع مانور سیاسی باید به گونه‌ای باشد که سبب افزایش شکاف‌ها نشود. عده‌ای فکر می‌کنند که نشانه‌های فروپاشی سیاسی به چشم می‌خورد. حامیان بین‌المللی افغانستان بارها از فروپاشی سیاسی در کابل هشدار می‌دهند. رویدادهایی که این روزها اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که این هشدار مصداق بیرونی یافته است.
رییس جمهور توان آن را دارد تا فروپاشی سیاسی را سد کند. رییس جمهور باید هرچه زودتر شکاف‌هایی که ایجاد شده است را ترمیم کند. اگر ایشان نمی‌تواند با وزیر انرژی مثلاً کار کند در هماهنگی با رییس اجرایی ایشان را به یک سمت دیگر بگمارند. رییس جمهور می‌تواند با رییس اجرایی روی یک میکانیزم همکاری مشترک تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسد. وضعیت به گونه‌ای است که آینده‌ی سیاسی و انتخاباتی افغانستان را غیرقابل پیشبینی ساخته است. رییس جمهور باید اجماع سیاسی ایجاد کند.

اشتراک گذاري با دوستان :