کمیسیون انتخابات باید کارش را انجام دهد

برخی از احزاب سیاسی خواستار اصلاح نظام انتخاباتی شده‌اند. آنان می‌خواهند که قانون انتخابات و ترکیب کمیسیون‌های انتخاباتی بار دیگر تغییر کند. این احزاب تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را قابل قبول دانسته‌اند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که شماری از جریان‌های سیاسی از کارکمیسیون مستقل انتخابات و در مجموع حکومت در پیوند به انتخابات رضایت ندارند و به همین دلیل است که واکنش نشان می‌دهند و خواستار تغییر کل روند ‌می‌شوند.
یکی از عوامل این نارضایتی، نبود اجماع سیاسی در مورد انتخابات و کار کمیسیون مستقل انتخابات است. رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستد در این مورد اجماع سیاسی ایجاد کنند. روند اصلاح نظام انتخاباتی هم به گونه‌ای بود که اجماع فراگیر سیاسی ایجاد نکرد. تعیین عضو جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات هم با قانون نافذ انتخابات سازگاری نداشت.
مشکل دیگر این است که کار کمیسیون مستقل انتخابات قناعت‌بخش نیست. کمیسیون مستقل انتخابات در ماه قوس سال جاری خورشیدی با اداره‌ی ثبت احوال نفوس یک تفاهم‌نامه امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، اداره‌ی ثبت احوال نفوس به آنانی که شناس‌نامه ندارند، تذکره‌ی کاغذی می‌دهد و کمیسیون مستقل انتخابات هم بر مبنای همین تذکره‌های کاغذی فهرست رأی‌دهنده‌گان را ترتیب می‌دهد. اما تا هنوز روشن نیست که عملی‌کردن این تفاهم‌نامه به کجا رسیده است. کسی نمی‌داند که اداره‌ی ثبت احوال نفوس کی کارش را شروع می‌کند؟ به چه تعداد نفر شناس‌نامه‌ی کاغذی می‌دهد و کل این روند چه تعداد شهروند را برای رأی‌دهی در انتخابات پارلمانی سال آینده، آماده می‌کند؟
کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد معلومات نداده است. این کمیسیون تا حال هیچ‌چیزی در مورد شروع این برنامه نگفته است. ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان با تفکیک محل و مرکز رأی‌گیری برای شفافیت انتخابات پارلمانی خیلی مهم است. تا زمانی که اقدامات قناعت‌بخش تخنیکی صورت نگیرد، اجماع سیاسی انجام نمی‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات و رهبران حکومت وحدت ملی تا حال حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی را هم تثبیت نکرده‌اند. این حوزه‌ها باید تثبیت می‌شد. بدون تثبیت این حوزه‌ها و ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان کسی باور نمی‌کند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌شود.
سران حکومت هم وظیفه دارند که اجماع سیاسی در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاد کنند. آنان می‌توانند از سازمان ملل متحد کمک بگیرند. یوناما می‌تواند کل سیاسون مطرح افغانستان را جمع کند و از آنان بخواهد که میکانیزمی برای نظارت بر کمیسیون مستقل انتخابات بسازند. این امر هم اجماع سیاسی ایجاد می‌کند و هم از بروز جنجال‌های سیاسی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی جلوگیری می‌کند.
تا زمانی که رهبران حکومت با قاطعیت دست به کار نشوند، نه کمیسیون مستقل انتخابات دل به کار می‌دهد و نه اجماع سیاسی ایجاد می‌شود. همین رهبران حکومت بودند که در نشست‌های بین‌المللی به جامعه‌ی جهانی تعهد کردند که افغانستان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به موقع برگزار می‌کند، حال وقتش است که رییس جمهور و رییس اجرایی دست به کار شوند و هرچه زودتر مواردی که در بالا به آن اشاره شد را عملی کنند. کاهش بی‌اعتمادی قومی و سیاسی هم وظیفه‌ی رهبران دولت است.

اشتراک گذاري با دوستان :