انفجار در مسیرتاپی

دیروز سه حمله‌ی تروریستی در ولایاتی که تاپی از آن می‌گذرد، اتفاق افتاد. تروریست‌ها به نیروهای امنیتی در ولایات هملند و فراه حمله‌ی انتحاری کردند. این حمله‌های تروریستی نشان‌دهنده‌ی آن است که تا تطبیق پروژه‌ی تاپی راه درازی در پیش است. حکومت گفته است که برای امنیت مسیر تاپی نیروی ویژه‌ای در نظرگرفته است، اما با آن هم روشن است که دشواری‌های امنیتی بسیار است. لازم است که در ابتدا، مسیر تاپی امن شود. گروه طالبان گفته بودند که با پروژه‌ی تاپی کاری ندارند، اما ناامن‌سازی ولایاتی که این پروژه از آن می‌گذرد، معنای دیگری غیر از تلاش برای ناکام‌سازی طرح اتصال منطقه نیست.
حلقات تروریست‌پرور در پاکستان منافع مردم آن کشور را فدای اهداف استراتژیک‌شان می‌کنند. این احتمال هم وجود دارد که شبکه‌های استخباراتی ایرانی هم مشکل خلق کنند. شماری از فرماندهان و رهبران گروه طالبان مورد حمایت دستگاه‌های استخباراتی ایران هستند. ایران از این فرماندهان و رهبران برای ضربه‌زدن به مأموریت ناتو درافغانستان استفاده می‌کند. ایرانی‌ها برای توجیه حمایت از گروه طالبان، عنوان می‌کنند که داعش توسط بخشی از حکومت افغانستان و حامیان خارجی آن تقویت می‌شود. روشن است که این توجیه، با واقعیت‌های روی زمین سازگاری ندارد.
دستگاه‌های استخباراتی پاکستان و ایران که هدف‌شان شکست مأموریت ناتو و امریکا در افغانستان است، برنامه‌های ضد افغانستان شان را به خاطر پروژه‌ی تاپی کنار نمی‌گذارند. حمله‌های روز گذشته به هملند و فراه نشان‌دهنده‌ی این امر است. دولت باید انتظار مردم در مورد تاپی را زیاد بالا نبرد. سران حکومت و نیروهای امنیتی در مشوره با حامیان بین‌المللی افغانستان باید تلاش کنند یک برنامه‌ی جامع امنیتی برای مسیر تاپی بسازند. این برنامه باید شامل افشای برنامه‌های تخریبی استخبارات منطقه نیز باشد.
دستگاه‌های استخباراتی کشورهای که ضد پروژه‌ی تاپی عمل کنند، باید افشا شوند. برنامه‌ی امنیتی برای تاپی باید خیلی دقیق باشد تا برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه اعتماد به وجود بیاورد. استفاده‌ی سیاسی و کمپاینی از پروژه‌ی تاپی باید متوقف شود. رمانتیزه‌کردن این پروژه هم باید کنار گذاشته شود. در چند روز گذشته دستگاه تبلیغاتی حکومت با بوق و کرنا چنان وانمود کرد که گویا رویای اتصال منطقه تحقق یافته است و به زودی در دسترخوان مردم تغییر می‌آید، پول می‌آید و کشورهای همسایه و غیرهمسایه به خاطر تاپی، تلاش می‌کنند که درافغانستان صلح بیاید.
این روایت قطعاً درست نیست. حکومت به جای تبلیغ باید کاری کند که مردم ببینند و باور کنند. کار روی طرح امنیتی تاپی و ایجاد هم‌سویی و هم‌گرایی در داخل حکومت، اهمیت فراوان دارد. اتصال منطقه با افتراق در درون به هیچ وجه سازگار نیست. باید در داخل حکومت هم هم‌سویی ایجاد شود. تبلیغاتی‌کردن تاپی پراکنده‌گی سیاسی را بیشتر می‌کند. رییس جمهور باید در داخل حکومت هم‌گرایی ایجاد کند، نهادهای امنیتی باید برای امنیت تاپی طرح و برنامه بریزند و زمینه‌ها برای تطبیق آن فراهم شود. در صورتی که به راستی تاپی تحقق یابد، به افغانستان پول، اعتبار منطقه‌ای و شغل می‌آید، اما هنوز راه درازی در پیش است.

اشتراک گذاري با دوستان :