رویای اتصال منطقه امنیت می‌آورد

افتتاح پروژه‌ی تاپی رویای افغانستان را برای اتصال منطقه تحقق خواهد بخشید. مردم افغانستان انتظار دارند که پروژه‌ی تاپی بتواند منافع افغانستان، پاکستان و هند را با هم‌دیگر گره بزند. این پروژه نیازهای کشورهایی را که نام برده شد، برآورده می کند. افغانستان بدل به چهارراه اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی می‌شود و سبب رشد اقتصادی کشور می‌شود. ترکمنستان گاز خود را می‌فروشد و صنایع تشنه‌ی انرژی هند و پاکستان نیز به گاز ارزان دسترسی پیدا می‌کنند. این پروژه، چند دهه است که مطرح است، اما تا هنوز تحقق نیافته است.
این بار انتظار عموم این است که پروژه‌ی تاپی به معنای واقعی آن تحقق یابد و کار روی آن شروع شود. مردم افغانستان سال‌ها است که منتظر تطبیق این پروژه‌اند، به دلایل سیاسی و غیرسیاسی این پروژه تحقق نمی‌یابد. یکی از عواملی که این پروژه تحقق نیافته است. سیاست‌های نظامیان پاکستان است. نخست وزیر پاکستان در هرات پیامی صلح‌آمیز و اقتصادمحور می‌دهد. اما نظامیان پاکستان در اسلام‌آباد و راولپندی در پی تحقق سیاست عمق استراتژیک این کشور در قبال افغانستان اند.
آنان سیاست امنیتی هندمحور در قبال افغانستان دارند. تجربه نشان داده است که نظامیان پاکستان نمی‌خواهند سیاست امنیتی هندمحورشان را با منافع اقتصادی پاکستان عوض کنند. پس از سقوط طالبان فرصت‌های کلان اقتصادی برای پاکستان در افغانستان وجود داشت. تجارت میان دو کشور به یک‌باره‌گی بلند رفت. اما پاکستان این فرصت‌ها را نابود کرد و طالبان را بر اقتصاد ترجیح داد. پاکستان همیشه طالبان و گروه‌های تروریستی را به اقتصاد پاکستان ترجیح داده است.
پاکستان تلاش کرده است که به اهداف خیالی امنیتی‌اش برسد. نظامیان پاکستان به فکر بهبود زنده‌گی مردم پاکستان هم نبوده‌اند. اگر آنان به فکر بهبود وضعیت زنده‌گی مردم پاکستان می‌بودند، طالبان را بر اقتصاد ترجیح نمی‌دادند. آنان حتا با افغانستان در چارچوب سازمان سارک همکاری نکردند. نظامیان پاکستان قراردادهای دو جانبه‌ی اقتصادی و تجارتی با افغانستان را نیز نقض کردند. وزارت تجارت پاکستان به صراحت به مقام‌های افغانستان گفته بود که نظامیان آنان نمی‌خواهند قراردادهای تجارتی دو کشور تطبیق شود. این نشان می‌دهد که نظامیان پاکستانس بیشتر در پی تحقق اهداف خطرناک شان هستند.
اهدافی که نظامیان پاکستان برای سیاست امنیتی این کشور در قبال افغانستان طراحی کرده‌اند، نه بهبود امنیت کمک می‌کند، نه زنده‌گی مردم پاکستان را بهبود می‌بخشد، نه امنیت پاکستان را تأمین می‌کند و نه مورد حمایت جهان است. جامعه‌ی جهانی از رویای اتصال منطقه حمایت می‌کند. جامعه‌ی جهانی از سیاست اقتصادمحور کشورهای منطقه در قبال یک دیگر حمایت می‌کنند. هیچ کشور دنیا از سیاست خطرناکی که نظامیان پاکستان در قبال افغانستان دنبال می‌کنند، حمایت نمی‌کند.
وقتش است که نظامیان پاکستان به منافع مردم افغانستان و منافع منطقه‌ای بیندیشند و عمق استراتژیک را در رویای اتصال منطقه و حاکمیت نظم دولتی درافغانستان جستجو کنند. نظامیان پاکستان بیشتر ازاین نمی‌توانند به سیاست امنیتی هندمحور در قبال افغانستان ادامه دهند. آنان باید به تطبیق پروژه‌های مثل تاپی کمک کنند. این رویای اتصال منطقه است که امنیت می‌آورد.

اشتراک گذاري با دوستان :