پاملرنه: ۷۵ درصد کودکان محروم از مکتب، دختر اند

- فاطمه فرامرز

موسسه پاملرنه در گزارشی از تازه‌ترین سروی خود می‌گوید که از مجموع ۳.۵ میلیون کودکی که از آموزش و پرورش بازمانده‌اند، ۷۵ درصد‌شان را کودکان دختر تشکیل می‌دهند.
گل‌ضمیر حق‌بیان، مسوول شفافیت و حساب‌دهی موسسه پاملرنه و مدیر پروژه‌ی «هر صدا شنیده می‌شود» در کنفرانسی تحت عنوان «دادخواهی پیرامون دست‌رسی زنان و دختران به خدمات تعلیمی و صحی» که گزارش تطبیق پروژه‌ی هر صدا شنیده می‌شود را ارایه می‌کرد، گفت که فکتورهای عمده‌ای که باعث می‌شود کودکان دختر در ولایات و ولسوالی‌های دوردست از خدمات تعلیمی محروم شوند، کمبود امکانات حفظ‌الصحه و نبود دیوارهای احاطه در اطراف مکاتب است.
به گفته‌ی گل‌ضمیر حق‌بیان، موسسه‌ی پاملرنه که در بخش برنامه‌های انکشافی فعالیت می‌کند، در مشارکت با موسسه‌های HRRAC، WCLRF، AWRC پروژه‌ای را به نام «هر صدا شنیده می‌شود» در ولایت‌های خوست، کابل، پروان و بلخ تطبیق کرده که هدف عمده‌ی آن دادخواهی از حقوق و موقف زنان و دختران است تا شرایط را برای سهم‌گیری و دست‌رسی آنان به خدمات صحی و تعلیمی فراهم سازد.
مطابق این گزارش نا‌امنی، موقعیت فزیکی نا‌مناسب و شرایط اقلیمی فکتورهای عمده دست‌رسی نداشتن به خدمات اساسی صحی و تعلیمی بوده و هم‌چنان نبود فرصت‌های اقتصادی تعدادی از خانواده‌ها و کمبود کارمندان مسلکی در مراکز تعلیمی و صحی در روستاهای دور دست و هم‌چنان تخصیص نیافتن بودجه کافی برای این خدمات مردم را بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است.
یکی از فعالیت‌های عمده این پروژه ارزیابی و نظرسنجی درباره عرضه خدمات بوده است. این پروسه در روستاهای متعددی چهار ولایت یادشده به راه انداخته شده بود.
مدیر پروژه‌ی هر صدا شنیده می‌شودِ موسسه پاملرنه، می‌گوید که این پروژه از نیازهای حقوقی زنان و دختران نماینده‌گی می‌کند و آنان تلاش می‌ورزند که اولویت‌های زنان و دختران را در پالیسی‌ها و برنامه‌های وزارت‌های معارف و صحت عامه شامل سازند.
بر اساس سخنان مسوول شفافیت و حساب‌دهی موسسه پاملرنه، در محلاتی که موسسه پاملرنه فعالیت می‌کند، دست‌رسی زنان و دختران به تعلیم و تربیه و خدمات صحی بسیار پایین است و هم‌چنان سهم‌گیری‌‌شان در تصمیم گیری‌های محلی کم‌تر شده است.
در این گزارش موسسه پاملرنه آمده است: «سکتورهای معارف و صحت بخش‌های کلیدی برای توسعه یک ملت بوده و محرکه‌های اساسی توسعه برای مردم و محلات می‌باشد. بر اساس مطالعه مقدماتی برنامه هر صدا شنیده می‌شود در مناطق روستایی ولایات خوست، بلخ، پروان و کابل نیاز بیش‌تر به منظور ارایه خدمات صحی و تعلیمی پیرامون تحقق حقوق زنان و دختران شناخته شده است.»
مسوولان این پروژه هم‌چنان گفتند که عوامل اساسی چالش‌ها بر سر راه زنان و دختران در امر دست‌رسی به خدمات تعلیمی و صحی مشمول نورم‌های اجتماعی و فرهنگی است که یکی از محرکه‌های کلیدی در حاشیه قرار گرفتن زنان است. آنان علاوه کردند: «منابع ناکافی که برای کلینیک‌ها و مکاتب ابتدایی محلی اختصاص داده می‌شود یکی دیگر از خلاهای عمده است و نبود نظارت از حاضری کارمندان و عرضه ضعیف خدمات محرکه‌ی مهم دیگر بوده و هم‌چنان نبود مکانیزم برای در میان‌گذاری معلومات میان مردم و مسوولان عوامل دیگری اند که سبب کاهش نقش و سهم‌گیری زنان در تصمیم‌گیری‌ها و دست‌رسی‌‌شان به خدمات صحی و تعلیم و تربیه گردیده است.
موسسه پاملرنه در این سروی خود به منظور شناسایی نیازهای اساسی زنان و دختران و دست‌رسی‌‌شان به خدمات صحی و تعلیمی از دو ابزار، یکی کارت امتیازدهی مردمی و دیگری تفتیش اجتماعی استفاده کرده است که موارد تقویت روابط دوجانبه، تقویت حساب‌دهی دو جانبه و حصول حمایت مردم جهت رسیده‌گی به برداشتن موانع فرا راه سیستم تعلیم و تربیه و در مکاتب محلی و عرضه خدمات صحی در کلینیک‌های قریه‌ها را در بر داشته است.
موسسه پاملرنه از مسوولان وزارت معارف خواست که برای افزایش دست‌رسی زنان و دختران به خدمات تعلیمی مکانیزم‌های فعال برای مشاهده و نظارت منظم توسط مقامات عالی برای اطمینان از عرضه خدمات با کیفیت روی دست گرفته در تهیه و فراهم کردن کتاب و وسایل تدریسی شامل میز، چوکی، تخته، کامپیو‌تر و لابراتوار برای مکاتب ولایات اقدام جدی کرده و با فراهم کردن اب نوشیدنی در مکاتب، اولویت دادن به استخدام معلمان زن و نظارت از حاضری معلمان در امر دست‌رسی کودکان دختر، به آموزش و پرورش تلاش کنند.
سفارش‌هایی که موسسه پاملرنه به مسوولان وزارت صحت عامه داشت، مدیریت حاضری داکتران و نرس‌ها در کلینیک‌های قریه‌ها، قابل دست‌رس ساختن ادویه برای مریضان در سطح قریه‌ها، تجهیز کلینیک‌ها با وسایل ضروری مورد نیاز مریضان، تدویر برنامه‌های آگاهی‌دهی برای رعایت حفظ‌الصحه در روستاها و حمایت از بخش زنانه در کلینیک‌های محلی بود.

اشتراک گذاري با دوستان :