روایت فراجناحی وکیل از سقوط داکتر نجیب و آجندای پنهان بینین سیوان

- فردوس کاوش

عبدالوکیل وزیر خارجه‌ی حکومت داکتر نجیب و از بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان کتاب خاطراتش را برای بار دوم چاپ کرد. این کتاب در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان رونمایی شد. این کتاب را انتشارات عازم نشر کرده است. عنوان کتاب خاطرات عبدالوکیل «از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان» است. در این کتاب، عبدالوکیل، خاطرات، چشم‌دیدها، تصمیم‌گیری‌ها و مناسبات قدرت در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق را روایت کرده است.
کتاب خاطرات وکیل به باور نگارنده دو ویژه‌گی دارد که آن را از کتاب‌های دیگر رهبران خلقی و پرچمی متمایز می‌سازد. به باور من ویژه‌گی اول کتاب خاطرات وکیل این است که ایشان کتابش را از موضع یک جناح ننوشته است. در سراسر این کتاب دو جلدی وکیل خودش را یک پرچمی پرشور معرفی نمی‌کند. در کتاب هزار صفحه‌ای وکیل شما به موردی برنمی‌خوردید که درآن نویسنده از موضع یک جناح یا فراکسیون، بر جناح یا فراکسیون دیگر حزب تاخته باشد. وکیل در کتاب خاطراتش تلاش کرده است که قصه‌ی کلیتی به نام حزب دموکراتیک خلق را بنویسد. در این کتاب از همه‌ی جناح‌های حزب دموکراتیک خلق انتقاد شده است. وکیل از موضع منافع و آرمان‌های سازمانی کلیتی به نام حزب دموکراتیک خلق به جناح‌ها و فراکسیون‌ها و چهره‌های انشعابی از حزب حاکم وقت، انتقاد کرده است. وکیل کوشیده است در هیچ جای کتاب به عنوان نماینده‌ی یک جناح ظاهر نشود.

مشورت به کارمل

وکیل در فصلی که داستان مداخله‌ی نظامی اتحاد شوروی و روی کارآمدن ببرک کارمل را قصه می‌کند، آورده است که چند روز قبل از سرنگونی امین، به کارمل گفته بود که بهتر است در آغاز، جانشین امین یک خلقی طرف‌دار تره‌کی باشد، نه رهبر جناح پرچم. وکیل نوشته است که در آن زمان به کارمل گفته بود که روی کار آمدن یک خلقی طرف‌دار تره‌کی به جای امین به سود منافع و آرمان‌های حزب دموکراتیک خلق است و اعتماد دوباره‌ی خلقی‌ها را جلب می‌کند و منجر به وحدت سازمانی حزب دموکراتیک خلق می‌گردد. به نوشته‌ی وکیل او به این باور بود که کارمل کاریزمای سازمانی دارد و می‌تواند پس از یکی دو سال، با موافقت هر دو جناح حزب دموکراتیک خلق، رهبری حزبی و دولتی را به دست گیرد. به نوشته‌ی وکیل، کارمل این مشورت او را مخالفت با خودش تلقی کرد. وکیل نوشته است که کارمل پس از شش جدی ۱۳۵۸ دیگر به او اعتماد نکرد. بی‌اعتمادی کارمل به وکیل هم سیر صعودی داشت. کارمل وکیل را که در آغاز وزیر مالیه مقرر کرده بود، از این سمت برکنار کرد و او را به عنوان سفیر به ویتنام جنگ‌زده فرستاد. در شروع دهه‌ی هشتاد، ویتنام تازه از جنگ رهایی یافته بود و منابع کافی برای استقبال از یک سفیر نداشت. با آن که وکیل سفیر افغانستان در ویتنام بود، ولی با دشواری نیازمندی‌های خانواده‌اش را در آن‌جا تأمین می‌کرد.
ولی با وجود این، وکیل کارمل را کاریزمای حزبی معرفی می‌کند. او کارمل را رهبری معرفی می‌کند که در حضورش هیچ یک از رهبران حزب دموکراتیک خلق به خود اجازه ندادند تا دست به ایجاد فراکسیون‌ها بزنند. وکیل بسیار به صراحت می‌نویسد که پس از روی کار آمدن گورباچف در مسکو، کارمل به دلایل ایدیولوژیک حاضر نبود با رهبری جدید شوروی و جریان اصلاحات در آن کشور همکاری کند. وکیل نوشته است که کارمل فکر می‌کرد که گورباچف به لیننیسم عقیده ندارد و سیاست‌هایش، شوروی و دنیای سوسیالیستی را که قبله‌ی آمال تمام لیننیست‌های عالم بود، خراب می‌کند.

عصبیت ایدیولوژیک کارمل

وکیل از زبان ببرک کارمل نوشته است که «گلاسنوست» و «پروسترویکا» در هیچ یک از آثار لینن و مارکس نیامده است و این امر نشان می‌دهد که گورباچف به ایدیولوژی آنان باور ندارد.
برایم به عنوان یک خواننده بسیار جالب بود که ایدیولوژی‌زده‌گان هر جناح در این دیار، چقدر به ترجمه‌های فارسی جزوه‌های ایدیولوگ‌‌های‌شان وابسته بودند. به نظر می‌رسد که تا آن زمان در ذهن کارمل هم نیامده بود که شاید ترجمه‌ی آثار لینن اشتباه باشد. واقعیت دیگر این است که کارمل روسی نمی‌دانست و به همین دلیل اطلاعات دقیق و دست اول در مورد تحولات اتحاد شوروی نداشت و نمی‌دانست که جریان اصلاحات گورباچف واقعاً در پی چیست. او مفاهیم کلیدی پروژه‌ی گورباچف را با ترجمه‌ی فارسی جزوه‌های لینن می‌سنجید.
وکیل می‌نویسد که برکناری کارمل از رهبری حزب و دولت و روی کار آمدن نجیب، محصول یک تعامل خودجوش سازمانی نبود، بلکه استخبارات اتحاد شوروی به امر گورباچف نجیب را به جای ببرک کارمل روی کار آورد. به تعبیر دیگر، نجیب انتخاب کاجی‌بی بود. از نوشته‌های وکیل وزیر خارجه‌ی پیشین افغانستان استنباط می‌شود که نجیب کاریزمای سازمانی کارمل را نداشت و به همین دلیل بود که با روی کار آمدنش، شکاف‌های درون‌حزبی زیاد شد و فراکسیون‌بازی اوج گرفت.
ولی وکیل با آن که نحوه روی کار آمدن نجیب را انتقاد کرده، اما گروه‌گرایی در درون حزب را تأیید نکرده است. از نوشته‌های وزیر خارجه‌ی پیشین بر می‌آید که ایشان تا آخر به داکتر نجیب به عنوان رییس دولت، وفادار بود و هیچ گاهی، جناحی و فراکسیونی عمل نکرده بود. جالب این است که وکیل از تره‌کی هم به عنوان بنیان‌گذار حزب ستایش کرده است. بر خلاف دیگر پرچمی‌ها، وکیل در کتابش تلاش کرده است تا در مورد امین هم واقعیت را بگوید. وکیل امین را طرف‌دار شوروی و باورمند به لیننیسم تصویر کرده است. یک روایت این است که امین به ناسیونالیسم قومی معتقد بود، اما وکیل نوشته است که امین یک شخصیت قدرت‌گرا و طرف‌دار شوروی بود و هیچ‌گاه از خط شوروی خارج نشد. تنها انتقاد وکیل به امین، خشونت بی‌حد و حصر او است.
در داستان «بغاوت جنرال‌های شمال علیه نجیب» هم وکیل آجندای هویت‌طلبانه‌ی جنرال دوستم، سید منصور نادری و جنرال مومن را محکوم کرده است. اما در کنار آن، نوشته است که اگر نجیب اوضاع را درک می‌کرد، در‌‌ همان آغاز به جنرال‌های شمال امتیاز می‌داد، قضیه ختم به خیر می‌شد. همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که وکیل در کتابش موضع جناحی ندارد.

پروژه‌ی اصلی بینین سیوان

ویژه‌گی دیگر کتاب وکیل افشاگری‌هایش در مورد «بنین سیوان» است. از کتاب خاطرات عبدالوکیل بر می‌آید که او پس از نجیب، یگانه شخصیتی بود که به سیوان دست‌رسی داشت. بینین سیوان نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان بود. در ماه می سال ۱۹۹۱ سرمنشی وقت سازمان ملل متحد یک اعلامیه‌ی پنج فقره‌ای صادر کرد که در آن آمده بود، جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها یک راه حل سیاسی می‌تواند این مشکل را حل کند. در آن اعلامیه آمده بود که همه‌ی نیروهای مسلط در سیاست و جنگ افغانستان باید به وساطت ملل متحد با هم گفت‌وگو کنند، روی یک اداره انتقالی به توافق برسند تا این اداره، زمینه‌ی انتخابات آزاد را فراهم کند.
موضوع نقش داکتر نجیب در دولت انتقالی باید در جریان گفت‌وگو‌ها حل می‌شد. بینین سیوان ظاهراً مأموریت داشت که این اعلامیه‌ی سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد را عملیاتی کند.
وکیل نوشته است که بینین سیوان اما آجندای پنهانی داشت. به نوشته‌ی عبدالوکیل، پروژه‌ی سیوان در واقع براندازی حکومت داکتر نجیب بود که در پوشش تطبیق اعلامیه‌ی پنج فقره‌ای سرمنشی سازمان ملل متحد آن را اجرا می‌کرد. به نوشته‌ی وکیل، بینین سیوان تلاش می‌کرد تا روابط تنظیم‌های هفت‌گانه را که در پاکستان مستقر بودند، با ایران و دیگر قدرت‌های دیگر نزدیک کند، کشورهای پیرامونی را به پیروزی نظامی تنظیم‌ها باورمند سازد، فدراتیف روسیه را به توقف حمایت از حکومت داکتر نجیب وادارد و بر مبنای یک پلان استوار بر فریب، نجیب را از کابل خارج کند تا حاکمیت حزب وطن از هم بپاشد. به نوشته‌ی وکیل سیوان با آن که نماینده‌ی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بود، ولی برای حلقاتی کار می‌کرد که خواستار سقوط استراتژیک حکومت داکتر نجیب از راه زور بودند. در جایی وکیل به نقل از کسی دیگر می‌نویسد که سیوان برای دستگاه‌های قدرت پاکستان کار می‌کرد.
وکیل نوشته است که در کنار اختلاف‌های درونی حزب وطن، انشعاب جنرال‌های شمال از حکومت داکتر نجیب، توقف حمایت استراتژیک مسکو از داکتر نجیب با روی کار آمدن یلتسن، پروژه‌ی پنهانی بینین سیوان هم یکی از عوامل اصلی سقوط حکومت داکتر نجیب و دوام جنگ بود.

تیوری کودتای درونی

عده‌ای از نزدیکان داکتر نجیب ادعا می‌کنند که برنامه‌ی سازمان ملل متحد و سقوط حکومت حزب وطن، نتیجه‌ی کودتایی بود که در درون حزب و دولت، علیه نجیب سازمان داده شد. اما روایت وکیل تیوری کودتا را ابطال می‌کند. بر مبنای تیوری کودتا، پس از مردن ایدیولوژی لیننیسم در اذهان رهبران حزب دموکراتیک خلق، عده‌ای از آنان به ناسیونالیسم قومی روی آوردند. بر مبنای این تیوری شماری از رهبران نظامی و سیاسی حزب وطن، مثل نجم کاویانی، فرید مزدک، جنرال عظیمی و جنرال دلاور به ناسیونالیسم تاجیکی گرویدند و در هم‌دستی با جبهه‌ی پنجشیر، حکومت داکتر نجیب را سقوط دادند تا نخبه‌گان تاجیک زمام امور را به دست بگیرند. اما روایت وکیل نشان می‌دهد که این انتباه نادرست است، چیزی به نام برنامه‌ی سازمان ملل متحد وجود نداشته است و کل پروژه‌ی سیوان استوار بر فریب بوده است. به نوشته‌ی وکیل، تلاش ناکام داکتر نجیب برای فرار از کشور و پناه بردن او به دفتر ملل متحد در کابل، هم بخشی از برنامه‌ی مبتنی بر فریب سیوان بود. وکیل نوشته است که سیوان به نجیب وعده داده بود که مصونیت او و خانواده‌اش را تأمین می‌کند. به نوشته‌ی وکیل، سیوان هم‌چنان به نجیب وعده داده بود که نقش سیاسی او را هم پس از مدتی اعاده خواهد کرد.
در مورد آجندای پنهان سیوان در کتاب‌های خاطرات دیگر رهبران حزب وطن چیزی نیامده است و این یکی از ویژه‌گی‌های منحصر به فرد کتاب عبدالوکیل است. کتاب عبدالوکیل با آن که درست ویراستاری نشده و پر از غلطی است، اما محتوای کتاب خیلی غنی است و بسته‌ای از اسناد و مدارک هم در آن داده شده است که می‌تواند منبع معتبر برای شناخت تاریخ چهار دهه‌ی اخیر باشد. در کل، کتاب وکیل، روایت زوال دولت مدرن در جغرافیای افغانستان است. این کتاب هم‌چنان روایت شکست تلاش شوروی و حزب دموکراتیک خلق برای مدرن‌سازی افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :