کمیسیون مستقل انتخابات و ضرورت اعتمادسازی

کمیسیون مستقل انتخابات باید به افکار عمومی، جریان‌های سیاسی و جامعه‌ی مدنی بباوراند که توانایی مدیریت بی‌طرفانه و حرفه‏ای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را دارد. برخی از احزاب و چهره‌های سیاسی در مورد بی‌طرفی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ابراز تردید کرده‌اند. این خبر خوشی نیست. کمیسیون مستقل انتخابات باید این موضوع را جدی بگیرد و تمام آنانی را که نسبت به استقلال این کمیسیون تردید دارند توجیه کند.
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید درک کنند که مالک انتخابات شهروندان افغانستان هستند. ملت افغانستان که متشکل از مجموع شهروندان این جمهوری هستند، بر انتخابات حق مالکیت انحصاری دارند. هیچ نهاد، شخص و گروه دیگر نمی‌تواند در این حق خدشه وارد کند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارند که به نیابت از مردم، انتخابات را به صورت فنی اجرا کنند. وظیفه‌ی آنان صرف برگزاری انتخابات است. آنان باید قانون انتخابات و احکام قانون اساسی افغانستان در مورد انتخابات را تطبیق کنند.
تمام کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید بی‌طرفی سیاسی‌‌شان را ثابت کنند. آنان باید ثابت کنند که در برگزاری انتخابات، صرف به حرفه و وظیفه‌ی‌شان تعهد دارند. آنان باید هر نوع رفاقت شخصی، سیاسی و تجارتی را فراموش کنند. بی‌اعتمادی چهره‌ها و سازمان‌های سیاسی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، رویداد عادی نیست. کمیسیون مستقل انتخابات وقتی مورد اعتماد سازمان‌ها و چهره‌های مطرح سیاسی نباشد، اعتماد سیاسی لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به وجود نمی‌آید. برگزاری انتخابات در غیاب اعتماد سیاسی، مشکل خلق می‌کند.
در انتخابات‌های گذشته همین مشکل وجود داشت. در ابتدا سازمان‌ها و چهره‌های سیاسی مطرح، در مورد اصل بی‌طرفی کمیشنران کمیسیون انتخابات اعلام تردید می‌کردند. بعد وقتی انتخابات برگزار می‌شد، نتیجه‌ی آن مورد قبول چهره‌های سیاسی قرار نمی‌گرفت. کسانی که قبلاً در راس کمیسیون مستقل انتخابات قرار داشتند، اگر مورد اعتماد یک حوزه‌ی رأی‌گیری هستند، برای حوزه‌ی رأی‌گیری دیگر، به نماد تقلب بدل شده‌اند.
کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات باید این مورد را جدی بگیرند. آنان باید با تمام جریان‌ها و چهره‌های سیاسی صحبت کنند، میکانیزم‌هایی را که برای جلوگیری از تقلب و اعمال نفوذ در روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های طراحی کرده‌اند، به اطلاع عموم برسانند و با استفاده از هر امکانی که در اختیار دارند، ثابت کنند که هیچ نوع جانب‌داری سیاسی ندارند و کسی نمی‌تواند روی آنان نفوذگذاری کند.
مردم افغانستان کسانی را که روند انتخابات را به صورت نادرست مدیریت کنند و یا آن را تخریب کنند نمی‌بخشند. دموکراسی جوان افغانستان وقتی بارور می‌شود که انتخابات شفاف پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود. جامعه‌ی جهانی آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های سال آینده را زیر نظر دارد. افغانستان در نشست‌های جهانی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف شده است. بنا بر این هیچ نوع نقص جدی تخنیکی و سیاسی در آماده‌گی‌هایی که برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در جریان است، قابل قبول نیست.
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات فرصت کافی برای اعتمادسازی دارند. اعتماد مردم به رأی‌دهی و کل روند انتخابات، پس از جنجال‌های سیاسی سال ۲۰۱۴، از میان رفته است. اعاده‌ی حداقلی این اعتماد، وظیفه‏ی کمیسیون مستقل انتخابات است.

اشتراک گذاري با دوستان :