ملاحظاتی در باره فروپاشی دولت‌ها؛
فرایند تبلور سیاست غیررسمی‌ و تنگناهای دولت‌سازی در افغانستان – قسمت دوم

خصوصی‌سازی امنیت، برای اکثریت، بی‌امنیتی می‌آورد

خصوصی‌سازی امنیت و کالای عامه در دوران تضعیف و فرسایش دولت‌ها موجب می‌شوند تا آنانی که از غیررسمی‌شدن سیاست سود می‌برند با توسل به امکانات خصوصی، شرکت‌های امنیتی گارد‌های شخصی و مانند آن به تأمین امنیت‌شان بپردازند. اما این نحوه‌ی تأمین امنیت به دلیل این‌که موجب تضعیف دولت و عرضه امنیت به گونه‌ی موازی می‌شود، موجب بی‌امنیتی برای آن عده از انسان‌هایی می‌شود که توانایی تأمین امنیت‌شان را با توسل با ساختارهای امنیتی خصوصی ندارند. اولی‌ها از امریکای لاتین تا افغانستان در شهرک‌ها و اقامت‌گاه‌های ویژه‌شان توسط نیرو‌های امنیتی خصوصی و یا مشتریان تولید‌شده توسط نظام نو پاتریموندیال (کلینت‌ها Klientel) به جزایر امن‌شان امنیت می‌آورند. در افغانستان امروزی برخی از شهرک‌های مدرن، مکان‌های محل اقامت ثروت‌مندان و افراد بالا مقام حکومت قبلی و کنونی و مسوولان سازمان‌های خارجی از چنین امتیازهایی برخوردار می‌باشند. به همین دلیل هم است که آدم‌ربایان و گروگان‌گیران در پی دشوار‌شدن آدم‌ربایی در حصارهای با امنیت گروه‌های یاد‌شده، در پی اهداف نرم‌تری می‌شوند. در افغانستان امروز، اگر از حمله‌های تروریستی بگذریم، بیشتر افراد متعلق به اقشار و طبقات میانه‌ی جامعه در معرض چنین تهدید‌هایی قرار دارند و بیشترینه افرادی که در سال‌های پسین ربوده شده‌اند، متعلق به اقشار میانی جامعه بوده‌اند.
مجموعه‌ای از کشور‌هایی که در سالیان پسین فروپاشی دولت‌ها را در نتیجه‌ی تنش‌های تباری، جنگ‌های داخلی، زوال دیکتاتوری‌ها، ناکارآیی نخبه‌گان سیاسی و یا مداخله‌های نظامی آزموده‌اند، به این سرنوشت روبه‌رو شده‌اند. تمام این کشور‌ها از سال‌ها بدین‌سو با این پرسش روبه‌رو بوده‌اند که چگونه می‌توان میان احیا و ایجاد دولت با استقرار، ثبات و صلح و دموکراسی پیوند ایجاد کرد. اگر تجربه‌های آنگولا، کانگو، افغانستان تا سومالیا، عراق، سوریه و لیبیا را از نظر بگذرانیم در تمام عرصه‌های یاد شده، با در نظر داشت اهداف مطروح در فرایند دولت‌سازی هنوز نه تنها نمی‌توان از یک آزمایش موفق صحبت کرد بلکه بیشتر تهدید بن‌بست و شکست مشهود است.

بن‌بست دموکراسی زورکی و دموکراسی بدون دموکرات‌ها

با همه زیبایی و دل‌انگیزی‌ای که دموکراسی از منظر باورهای نورماتیف دارد، هنوز در رابطه با کشور‌های دارای دولت‌های شکست خورده و یا در حال شکست مشکل به نظر می‌آید که بتوان از یک پروژه‌ی موفق دموکراتیزاسیون سخن به میان آورد و یا به سخن سونیا گریم از «فرایند دموکراتیزاسیون به مثابه فرایندی که در آن صلح پایدار می‌شود، یاد کرد».۷ اغلب در دوران پس از فروپاشی دولت حتا در کشورهایی که دارای سنت دولت‌داری تاریخی پیش‌مدرن و یا نیمه‌مدرن می‌باشند، مانند افغانستان، هم‌زمانی بازسازی دولت و فرایند تبلور دولت ملی در بستر گسست‌های تباری، همراه با اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فساد و قدرت‌زدایی از نیرو‌های مرکزگریز و ادغام جنگ‌جویان گذشته به زنده‌گی مدنی جمعی و رعایت اصول و ارزش‌های دموکراسی در غیاب فرهنگ، باور و نهاد‌های دموکراتیک، به کار بسیار دشواری بدل می‌شود.۸ این کار زمانی دشوارتر می‌نماید که در کشور‌های مانند افغانستان یک جنگ خونین با تمام شدت هم‌چنان، همه تلاش‌های دیگر را در سایه‌ی تأمین امنیت قرار داده و ناهم‌سویی نخبه‌گان سیاسی و اجتماعی نیز در دستور روز قرار داشته باشد.
برخی از نظریه‌پردازان علم سیاست، حتا برخی از سرآمدان تیوری‌های مدرنیستی از جمله رستو(Rustow) به این باور اند که دموکراسی باید از درون یک جامعه سر بر افرازد و نیرو‌های سیاسی مطرح جامعه مورد نظر از آن به دفاع برخیزند. به سخن دیگر نخبه‌گان قدرت در یک جامعه باید بر سر تحقق دموکراسی در جامعه‌ی‌شان دارای وفاق باشند و مردم جامعه مورد نظر به عنوان عاملان اصلی تحقق دموکراسی در مبارزات و مطالبات دموکراسی‌خواهی عرض اندام نمایند، از آن به دفاع برخیزند و نه برعکس. دشواری مضاعف در این است که در کشور‌های مانند ما، لیبرالیزاسیون سیاست و اقتصاد در شرایطی تحمیل می‌شود که منازعه نه تنها پایان نیافته بلکه تمام کنش‌های سیاسی دیگر در سایه آن قرار دارند و آنانی که باید جامعه را به سوی تسامح و میانه‌روی رهبری کنند به عنوان نیروی اجتماعی در خور توجه حضور ندارند. بنا بر این بازیگران خارجی به مثابه عامل تعیین‌کننده و رهبری‌کننده فرایند دولت‌سازی، بر بنیاد باورهای نولیبرالیسم و مجریان اصلی دموکراسی در واقعیت بدون دموکراتان محلی، تبارز می‌کنند.
کشور‌هایی که در فرایند‌های سیاسی و نظامی در افغانستان از سال‌های ۲۰۰۲ بدین‌سو فعال بودند در عرصه‌ی تیوری در پی آن بودند تا با حضور کم‌رنگ‌تر درگیر قضایای افغانستان باشند یا به سخنی حضور بسیار متبارز نداشته باشند. (Light footprint approach) بدین منظور از همان آغاز در پی آن شدند تا رهبری شکلی را در دست‌های افغان‌ها قرار دهند. اما این افغانیزه‌کردن سیاست از سال ۲۰۰۱ به بعد در واقعیت نوعی افغانیزه‌کردن ناتوانی‌ها بود. ناتوانی‌هایی که در عرصه‌های پالیسی‌سازی برای توسعه، قانون‌مداری، مدیریت منابع مالی و اقتصادی، تأمین امنیت و سازمان‌دهی روابط بین‌المللی مشهود بودند. حالت پارادوکسالی که به وجود آمده بیشتر ناشی از دو عامل بود. از جانبی در پی سال‌ها جنگ و مداخله، نابودی نهاد‌هایی که برای داشتن یک دولت ملی نیرومند الزامی بودند و ظهور نیرو‌های مرکز‌گریز، حاکمیت فرهنگ دولت‌ستیز، دموکراسی‌ستیز و خشونت‌گرا و از جانب دیگر در عمل خلاف آرزوهای اولی قدرت‌های خارجی، حضور گسترده و توان‌مند، امکانات وسیع مالی و حضور نیرو‌های نظامی آن‌ها همراه با مطالباتی که بیشتر از برنامه‌های خود آن‌ها ناشی می‌شدند، موجبات ناهنجاری‌هایی را فراهم آوردند.
دموکراتیزاسیون به عنوان بخشی از فرایند دولت‌سازی در شرایطی که دموکرات‌ها در برخی از کشور‌های دارای دولت‌های مضمحل‌شده به مثابه نیروی اجتماعی حضور ندارند موجب می‌شود تا بازیگران خارجی با توهم ایجاد دموکراسی عملاً به نخبه‌گانی تکیه کنند که خود از جمله موانع دموکراسی ‌اند. بر این مبنا انطباق انتقال برنامه‌ی دموکراسی به عنوان طرحی مکانیکی از برون با تکیه با متحدانی مطرح می‌شود که دارای دیدگاه‌های غیر دموکراتیک‌اند. تقاضاها و انتظارات کشور‌های کمک‌کننده از افغانستان در روند دولت‌سازی، در مواردی غیرواقعی و حتا متناقض بوده‌اند. تکیه بر نیرو‌های جنگ‌افروز و گاهی تکیه‌ی همه‌جانبه بر نژادپرستان، موجب شد تا فرایند و تحقق دموکراسی در افغانستان بازتاب کژ و به شدت مصدوم پیدا کند.
پژوهش‌های سونیا گریم درباره‌ی روند دولت‌سازی و «دموکراسی تحمیلی» نشان می‌دهند که بازی‌گران برونی در تمام کشور‌هایی که درگیر دولت‌سازی بوده‌اند، عملاً از پنج ساختار و فرایند برای ایجاد دولت‌های پسامنازعه حرکت کرده‌اند که چهار تای آن‌ها در رابطه با افغانستان کاملاً مصداق دارند (خواست پنجمی صرفاً درباره‌ی کشور‌های اروپای شرقی که می‌خواستند عضو اتحادیه اروپا شوند، مصداق داشته است.): ۱. بازیگران، مدل‌های کشور‌های خودشان را در فرایند دولت‌سازی در کشور‌هایی که به آن‌ها کمک کرده اند در نظر داشته‌اند. ۲. کمک‌کننده‌گان با ارایه کمک‌ها از طریق حمایت توسط متخصصان خود‌شان و یا ارائه کمک‌های تکنیکی در فرایند‌های یاد شده مستقیما حضور می‌داشته باشند. ۳. شرط‌های‌شان را جهت ارائه کمک بر کشور گیرنده تحمیل می‌کنند. ۴. استفاده از تهدید و تحمیل یکی دیگر از ابزارهای کشور‌های مداخله‌کننده در فرایند دولت‌سازی است.۹
در تجربه افغانستان به گونه مثال، مدل دموکراسی ریاستی ایالات متحده در قانون اساسی و در اشکال ایجاد نهاد‌های دولتی تحمیل گردید؛ بی آنکه داده‌های اجتماعی، ساختارها و تجربه‌ی ویژه این کشور در فرایند دموکراسی از تلاش‌های مشروطه تا دهه دموکراسی در نظر گرفته شود. لیبرالیسم رادیکال بازار و خصوصی‌سازی بی‌امان نهاد‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها مانند معادن و مانند آن‌ها در واقعیت تحمیل یک تجربه ناسازگار بر شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ متفاوت سیاسی بود. نخبه‌گان از غرب برگشته نیز با تکیه بر جایگاه ویژه خود و با استفاده از ساختارهای قبیله‌ای و حضور کشور‌های غربی به گونه‌ی بی‌رویه تجربه‌های ایالات متحده را در قانون‌سازی و ساختارهای سیاسی پذیرفتند. در جاهایی هم که دیگران تلاش کردند از تجارب گذشته‌ی قانون‌سازی و تجربه‌های اقتصادی افغانستان ارزش‌های را وارد قوانین و نهاد‌ها کنند، بیشتر موجبات ناسازگاری و ناهم‌آهنگی را از یک سو میان بافت‌های قانونی، مانند قانون اساسی و از جانب دیگر میان باور‌ها و آموخته‌های باقی‌مانده از گذشته، مانند نظام اقتصادی شدند. به گونه‌ی مثال، تقابل میان فرهنگ افراطی دولت‌گرایی در تجربه‌ی تاریخی افغانستان و خصوصی‌سازی افراطی بخش‌های اقتصادی تا عرضه خدمات عامه و مانند آن‌ها.
حضور متخصصان و کمک‌های تکنیکی کشور‌های کمک‌کننده در موارد زیادی نتیجه‌ی مطلوب و قابل انتظار را به بار نیاورد. کم‌تر متخصصان طراز اول کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی حاضر بودند که به افغانستان بیایند و کار کنند. این امر حتا در مورد خارجی‌های افغان‌تبار نیز صادق است. افرادی که به نام متخصص و کارشناس به افغانستان می‌آمدند هم از لحاظ دانش و تجربه در عرصه بین‌المللی کاستی‌های فراوان داشتند و هم در موارد بسیار زیادی از توانایی کنش میان‌فرهنگی برخوردار نبوده و در عین زمان به گونه‌ی نامتناسب موجب هدر‌رفتن پول‌های کمکی به افغانستان می‌شدند. برخورداری از یک استاندارد بالای زنده‌گی، به مراتب بالاتر از زندگی‌ای که چنین افرادی در کشور‌های کمک‌دهنده از آن برخوردار بودند، تعطیلات پی‌هم، پروازهای گران‌قیمت، استفاده از موتر‌های ضد گلوله و مانند آن باعث می‌شدند تا مقدار چشم‌گیری از کمک‌ها در این راه مصرف شوند. نمونه‌های بارز چنین بی‌هوده‌پردازی به متخصصان و گران‌بودن کمک‌های تکنیکی نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌های خارجی را می‌توان در موارد زیادی مشاهده کرد. به گونه‌ی مثال اگر بهایی را که جامعه‌ی جهانی به یک رأی قابل قبول در انتخابات شورای ملی در افغانستان سال ۱۳۸۹ پرداخت، در نظر بگیریم به آسانی در می‌یابیم که افغانستان یکی از گران‌قیمت‌ترین انتخابات‌های جهان را دارا بوده است. پس از برگزاری هر انتخابات وسایل الکترونیک، کمپیوتر‌ها و مانند آن‌ها مجدداً از نو خریده می‌شدند و کسی نمی‌دانست تجهیزات و وسایل تخنیکی قبلی کجا شدند. حتا اگر انتخابات به فاصله یک سال تکرار می‌شد، این تامینات از نو صورت می‌گرفتند. کسی ندانست که چرا دستگاه‌های کمپیوتر برای یک‌سال کارایی‌شان را از دست بدهند. یک حقوق‌دان دارای مدرک لیسانس شهروند ایالات متحده برای افغانستان ماهانه با پرداخت‌های نزدیک به ۳۵ هزار دالر حقوق، کرایه خانه، تدابیر امنیتی و غیره به عنوان مشاور حقوقی مقرر می‌شد. مثال‌های فراوان دیگری نیز در این رابطه وجود دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :