نمایشگاه مرغ‌داری در تخار برگزار شد

۸صبح، کابل: اداره‌ی همکاری‌های افغان- آلمان، در همکاری با ریاست زراعت، آب‌یاری و مال‌داری ولایت تخار، نمایشگاه مرغ‌داری را در جوار ریاست زراعت، آب‌یاری و مال‌داری، راه‌اندازی کرد.
در این نمایشگاه به تعداد ۲۰ نمایش‌دهنده و ۱۳۰ بازدیدکننده از فارم‌های مرغ‌داری، تهیه‌کننده‌گان لوازم مرغ‌داری، کلینیک‌های خصوصی حیوانی، مقام‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، اعضای انجمن از ولایت‌های تخار، کندز، بدخشان، بغلان و مردم عادی، شرکت کردند.
مسوولان گفتند: «بخش‌های عمده‌ای از نمایشگاه امروز شامل محافظت مواد غذایی، انکشاف اقتصادی، ایجاد ارتباط میان تولید کننده‌گان و بازی‌گران مربوطه صنعت بود.»
محمدسالم ساعی رییس صحت حیوانی ولایت تخار ابراز داشت: «نمایش امروز در رسیدن به اهداف انکشافی جمهوری اسلامی افغانستان کمک می‌کند.»
آقای محمدضیا طارق رییس اقتصاد ولایت تخار گفت: «رشد اقتصادی سکتور خصوصی یکی از اهداف عمده و اساسی ما است.»
این نمایش یک فرصت عالی برای بهبود ارتباط و هم‌آهنگی بین مالکان صنعت مرغ‌داری در سطح ولسوالی و ولایت‌ها خوانده شد.
علاوه بر این، به گفته‌ی مسوولان، هم‌چنین نمایش‌های ارتباط بین پیشه‌وران، زنجیره‌ی ارزش مرغ را با انجمن پرورش پرنده‌گان، تأمین‌کننده‌گان غذا، تاجران، و ریاست صحت حیوانی، تقویت می‌بخشد.
مسوولان می‌گویند که صنعت مرغ‌داری در بازار گوشت افغانستان در حال توسعه است.
تقویت این صنعت می‌تواند منجر به افزایش درآمد و ایجاد مشاغل بیشتر شود.
این نمایشگاه به کمک برنامه‌ی همکاری اقتصادی دوام‌دار و انکشاف اشتغال اداره‌ی همکاری افغان- آلمان راه‌اندازی شده بود.
برنامه‌ی همکاری اقتصادی دوام‌دار و انکشاف اشتغال اداره‌ی همکاری افغان- آلمان مصمم است برای توسعه صنعت مرغ‌داری در افغانستان، این جریان همکاری را در کمک با ریاست حیوانی و انجمن پرورش پرنده‌گان تنظیم کند.
برنامه‌ی همکاری اقتصادی دوام‌دار و انکشاف اشتغال توسط اداره‌ی همکاری‌های بین‌المللی آلمان با نماینده‌گی از وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان فدرال، تمویل می‌شود. این برنامه با هدف ایجاد اقتصاد رقابتی در افغانستان و ایجاد مشاغل جدید و فرصت‌های عایداتی روی دست گرفته شده است. این پروژه از فعالیت‌های مختلف برای تقویت کسب و کار و ایجاد شغل در افغانستان در پنج زنجیره ارزش مواد مَغزی، لبنیات، مرغ‌داری، گندم و سبزی‌جات، کمک می‌کند. برنامه‌ی همکاری اقتصادی دوام‌دار و انکشاف اشتغال، آموزش‌های کشاورزی را سازمان‌دهی و مسایلی چون مدیریت مال‌داری، تولید نسل و تخم‌ریزی را، تحت پوشش قرار می‌دهد.
هم‌چنان، بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ شغل طویل مدت و بیش از شش هزار شغل فصلی را ایجاد کرده است. با تطبیق این تلاش‌ها، درآمد کارکنان شرکت‌ها و فارم‌ها، از جمله ۳۳درصد زنان، به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :