بیست پروژه به ارزش بیش از دو میلیارد افغانی تایید شد

۸صبح، کابل: کمیسیون تدارکات ملی در آخرین جلسه خود بیست پروژه به ارزش حدود ۲٫۳ میلیارد افغانی را منظور کرده است.
پروژه‌های تایید‌شده مربوط به وزارت‌های فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، شرکت برشنا، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دفاع ملی، امور داخله، شهرسازی و مسکن و وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
این پروژه‌ها شامل ساخت ساختمان بخش اول سرک زرغون شهر تا وازه خوای ولایت پکتیکا، بازسازی سرک عمومی کابل- چاریکار، اعمار ۱۲ کیلومتر بخش اول سرک دره سرخ از دو‌راهی تا مل کوله تا بی‌غمک ولایت پروان، بازسازی بخش سوم سرک ورسج تا خوست فرنگ ولسوالی ورسج ولایت تخار، اعمار و بازسازی بخش اول و دوم سرک میمنه تا منطقه ناموسی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب، غارتپه، عطا خان خواجه دولت‌آباد ولایت فاریاب هستند.
هم‌چنین چندین پروژه‌ی دیگر نیز شامل قراردادهای تایید شده می‌باشند.
کمیسیون تدارکات ملی درخواست منظوری تمدید میعاد پروژه اعمار و ساختمان ۲۸,۶ کیلومتر سرک تنگی چشمه تا پل تاجک ولسوالی شولگره ولایت بلخ و تمدید معیاد زمانی پروژه اعمار دستگاه برق آبی منطقه پارون ولایت نورستان را نیز مورد تایید قرار داده است.
در این جلسه قراردادهای اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی آباد و تعمیر اداری آریانا جهت بررسی هرچه بیشتر اعاده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :