وزارت انرژی و آب: تا پنج سال آینده شاید کابل خالی از آب نوشیدنی شود

- ظفرشاه رویی

مقام‌های وزارت انرژی و آب، نسبت به احتمال بروز بحران کمبود آب در شهر کابل هشدار داده می‌گویند که هر گاه فشارها از روی آب‌های زیرزمینی این شهر برداشته نشود و ماسترپلان دقیقی برای چگونه‌گی تأمین آب در این شهر تهیه و اجرا نگردد، ممکن تا پنج سال آینده آب برای آشامیدن در کابل وجود نداشته باشد.
علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، می‌گوید که هم اکنون نیز آب شهر کابل از نگاه کمی و کیفی از وضعیت نامناسب برخوردار است و «بحران» کمبود آب در این شهر از همین حالا آغاز شده و تا پنج سال دیگر جدی‌تر خواهد شد. به گفته آقای عثمانی، مشکل کمبود آب در شهر کابل تا پنج سال دیگر بحران زیست محیطی را نیز به همراه خواهد داشت. وزیر انرژی و آب می‌گوید که با استفاده زیاد از آب‌های زیرزمینی تجدیدپذیر، کاسه‌های آبی از بین رفته و زمین نشست خواهد کرد. او تأکید کرد که با نشست زمین، آب ذخیره نمی‌شود.
آقای عثمانی که روز دوشنبه، سوم میزان، در نشستی که به منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی و معیشتی شهر کابل برگزار شده بود صحبت می‌کرد، گفت: «آب آشامیدنی شهر کابل را ما باید به شکل عمومی بررسی کنیم که در مناطق مختلف کابل از کدام منابع باید آب مناسب را تأمین کنیم. شعار و برنامه‌ی مشترک همه‌ی ما باید این باشد که فشار را از روی آب‌های زیرزمینی کابل باید برداریم، هر چند امروز هم در وضعیت بسیار نامطلوب چه در بخش کمی و چه در بخش کیفی در آب‌های زیرزمینی کابل مواجه استیم، اما در طول سال‌های آینده این بحران شدت پیدا خواهد کرد.» علی‌احمد عثمانی تأکید کرد: «خطری که آب‌های زیرزمینی کابل را تهدید می‌کند این است که در پنج‌سال آینده آبی برای خوردن در این شهر وجود نداشته باشد یا حداقل در بخشی از مناطق کابل وجود نداشته باشد، بناً همین‌حالا باید فکر این موضوع را ما و شما، هم مصرف‌کننده‌گان و هم‌تأمین‌کننده‌گان داشته باشند. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی خطرات دیگری هم دارد، مطابق به احصاییه‌ای که در سکرتریت شورای عالی آب در جلسه‌ی ارایه شد این که بیلانس استفاده از آب‌های کابل منفی است، یعنی مقداری که مصرف می‌شود، نسبت به مقداری که تجدید می‌شود بیشتر است.»
علی‌احمد عثمانی افزود که بر اساس استندردهای بین‌المللی، نباید بیشتر از چهل درصد از آب‌های زیرزمینی و تجدیدپذیر استفاده شود. به گفته‌ی او، در صورتی که تنها به آب‌های زیرزمینی در شهر کابل اتکا شود، باشنده‌گان این شهر در سال‌های آینده با بحران کمبود آب مواجه خواهند شد.
وزیر انرژی و آب هم‌چنین گفت که شهر کابل به چهار زون آبی تقسیم شده که هر چهار زون با بیلانس منفی مواجه است. به گفته آقای عثمانی، وضعیت آب در حوزه‌ی دریای لوگر و شمالی نسبتاً بهتر است اما سایر مناطق شهر کابل وضعیت «نامطمین و نامطلوب» دارد. آقای عثمانی گفت که ساحات کارته‌ی چهار و دارالامان از جمله مناطقی است که از وضعیت «بیشتر نامطلوب» برخوردار است.
با این حال، وزارت انرژی و آب می‌گوید که برای چگونه‌گی تأمین آب شهر کابل چند برنامه دارد که از جمله ساخت بندهای شاه‌و‌عروس و هم‌چنین شاه‌توت نیز شامل این برنامه می‌شود. علی‌احمد عثمانی ابراز داشت که تغذیه‌ی مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهر کابل نیز شامل این برنامه‌ها است. او گفت که کار مطالعات تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی کابل آغاز شده است. آقای عثمانی در عین حال افزود: «در خیلی از منابع آب‌های سطحی افغانستان برای استفاده و آب‌رسانی ما حتماً نیازی به ساخت بند نداریم. در قسمت‌های زیادی از این منابع ما می‌توانیم با حفر و اعمار گالری‌های آب که کار ساده و زودرس است، سیستم آب‌رسانی را تنظیم کنیم و به شهر کابل هدایت شود، اما تفاوت این خواهد بود که در تعدادی از ماه‌های سال این می‌تواند آب را به سمت کابل هدایت کند، در ظرف هفت ماه هم اگر آب را هدایت کند، فشار بسیار زیاد از روی آب‌های زیرزمینی کابل برداشته خواهد شد.»
علی‌احمد عثمانی تأکید کرد که گزارش‌های هفته‌وار و ماهوار وزارت انرژی و آب نشان می‌دهد که سطح آب‌های زیرزمینی شهر کابل روز به‌روز پایین‌تر می‌رود و کیفیت آب‌ها نیز بدتر می‌شود. به گفته‌ی او، با پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، جبهات شور و آلوده و با جبهه‌ی پاک، آلوده می‌شود. آقای عثمانی تأکید کرد که میان آب‌های شور و شیرین باید تعادل حفظ شود و هر گاه این تعادل به هم بخورد، میزان آب‌های شیرین کم و شور بیشتر خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :