فیفا: نماینده‌گان مجلس از تصویب قوانین مشابه جلوگیری کنند

- حسین حیدری

فیفا، مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با نشر گزارشی از اجلاس شورای ملی، خواستار جلوگیری از تصویب قوانین مشابه از جانب شورای ملی شده است.
مسوولان فیفا در یک نشست خبری روز دوشنبه، ۳ میزان گفتند که باید خلاهای قانون‌گذاری شناسایی و به لحاظ مجموعه قوانین موجود به وضع قانون جدید اقدام و از انباشت و تراکم قوانین مشابه جلوگیری شود.
قانون حقوق و امتیازات معلولان و تعدیل ماده ۲۰ قانون تنباکو و دخانیات زیر کار و سایر طرح‎ها با تمام توافقنامه‌های بین‌المللی تصویب شده‌اند.
به همین ترتیب ۹ طرح قانون و ۹ معاهده بین‌المللی به مجلس سنا جهت تصویب فرستاده شده بود که از ۹ طرح قانون، چهار طرح آن تصویب و ۵ طرح آن رد گردیده، اما تمام معاهدات بین‌المللی تصویب شده است.
همچنان فیفا در گزارش اخیر خود از کاستی‌های پارلمان یادآور شده و گفته که در این دور نسبت به جلسات ۲ دور پیش خود در بخش قانون‌گذاری فعالیت کم‌تری داشته است و دلیل این‌که چرا پارلمان در این بخش کم‌کار بوده، سیستم قانون‌گذاری کهنه و انکشاف نیافته، پیچیده بودن زبان، ادبیات و اصطلاحات حقوقی، نازل بودن دانش تحقیقی، کمبود ظرفیت تخنیکی در سطح کمیسیون‌ها، برخوردهای سلیق‌های و سیاسی با پیشنویس‌ها بوده است.
در همین حال حسیب معترف، مسوول مشاهده پارلمانی فیفا می‌گوید که در این دور اعضای شورای ملی در بخش نماینده‌گی از مردم نیز عملکرد چندانی نداشته‌اند.
فیفا همچنان در بخش دیگر از گزارش خود گفته، برخی از نماینده‌گان در آغاز ورود به پارلمان تحت تأثیر فضای متفاوت، به کمیسیون‌های مختلفی عضو می‌شوند که چندان با دانش و تخصص آنان مطابقت ندارد.
در ادامه این گزارش آمده: «این بر عهده‌ی هیأت اداری است که راهکاری ایجاد کند ‌تا از تخصص و تجربه افراد بیرون از پارلمان، استادان دانشگاه، مراکز علمی، نهادهای مدنی و نخبه‌گان در بحث‌های پارلمانی بهره برده شود.

کاهش اوسط غیرحاضری نماینده‌گان

حسیب متعرف همچنان در کنفرانس خبری دیروز گفت که اوسط غیابت نماینده‌گان در جلسات عمومی مجلس نماینده‌گان در جریان اجلاس سیزدهم ۴۸ درصد و از مجلس سنا ۴۶ درصد بوده است و این درصدی، کاهش غیرحاضری اعضای شورای ملی را نسبت به اجلاس یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد.
مسوول بخش مشاهده پارلمانی فیفا دلیل کاهش غیرحاضری نماینده‌گان را به اجرا گذاشتن اصول وظایف داخلی از سوی هیأت اداری شورای ملی دانست.
همچنان حسیب متعرف گفت که اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسه‌های استیضاحی بیشترین میزان ( ۹۰ درصد ) حضور و در جلسات استماعی کمترین میزان (۳۹ درصد) حضور را داشته‌اند، از جانب دیگر اعضای مجلس سنا در جلسه‌های استجوابی بیشترین حضور و در جلسات استماعی کمترین میزان حضور را داشته‌اند.
در نظارت خود، فیفا از کارکردهای ۶ ماه شورای ملی همچنان دریافته که ۷۰ درصد بحث نماینده‌گان در رابطه به نظارت از اعمال حکومت و تنها ۳۸ درصد از سوی پارلمان و ۲۷ درصد از اعضای مجلس سنا در نقش نماینده‌گی از مردم بوده است.
هم‌چنان مسایل امنیتی موضوعی بوده که در ساعات امتیازی ۴۰ درصد تمرکز اعضای مجلس نماینده‌گان به آن بوده است. روابط بین‌الملل، گفتوگوهای صلح، ضعف و کاستی‌های دولت، فساد و انتخابات به ترتیب از مسایلی دیگری بوده که نماینده‌گان در وقت امتیازی به آن پرداخته‌ا‌ند.
در بخش دیگر، طبق یافته‌های فیفا، مجلس نماینده‌گان ۹ نشست استجوابی، ۱۳ نشست استماعی و یک نشست استیضاحی را برگزار کردهاند که از این نشست‌ها ۵۶ درصد قناعت مجلس نماینده‌گان حاصل شده است و مجلس سنا در اجلاس سیزدهمش، ۹ نشست استجوابی در پیوند به موضاعات امنیتی، معارف و چگونه‌گی استخدام کارمندان تذکره الکترونیک دایر کرده است.
در این نشست‌ها ۴۵ درصد قناعت اعضای مجلس سنا حاصل شده و ۲۲ درصد هم، نشده است.
جلسه‌های شورای ملی، نصاب، نقش قانون‌گذاری، نظارت از کارکرد حکومت، نماینده‌گی از مردم و نقض اصول وظایف داخلی در دور سیزدهم، از جمله بخش‌هایی بوده که فیفا آن را بررسی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :