سرافگنده‌گی ملی

گزارش اخیر سیگار خیلی وحشتناک است. این گزارش مایه‏ی سرافگنده‌گی ملی است. با آن که نظام اخلاقی و ارزش‌های مذهبی و اجتماعی این کشور، هر نوع سوءاستفاده جنسی را قبیح می‌داند، عده‏ای از مقام‌های دولتی همین کشور، تلاش می‌کنند که از بیوه‌های جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی سوء استفاده کنند. غیر از سرافگنده‌گی ملی نام دیگری بر این رفتار نمی‌توان نهاد. این موضوع را سیگار که یک نهاد نظارتی بیرونی است، افشا کرده است. این افشاگری عرق شرم را بر جبین هر شهروند آگاه این کشور جاری کرده است.
کشوری که دم از افتخارات، رسوم پسندیده، ارزش‌های دینی، اخلاق‌مداری و تمدن‌سازی می‌زند، برخی از مقام‌های دولتی‏اش امنیت روانی بیوه‌های جان باخته‌گان نیروهای امنیتی را از بین می‌برند. مدعیان تمدن،اخلاق و ارزش‌های دینی، سرافگنده‌گی بزرگ آفریده‌اند.
حکومت در سطح بسیار بلند باید این موضوع را بررسی کند. شخص رییس‌جمهور و رییس اجرایی باید به این مورد بپردازند. در جلسه‏ی آتی شورای امنیت ملی باید یافته‌های گزارش سیگار مورد بررسی جدی قرار گیرد. عوامل این سرافگنده‌گی بزرگ باید شناسایی شوند. آنان باید به محاکم با صلاحیت معرفی شوند. این آقایان که امنیت روانی بیوه‌های جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی را از بین برده‌اند و برای کشور سرافگنده‌گی آفریده‌اند، باید به مجازات سنگین محکوم شوند. در آینده باید کسی جرأت نکند که به حریم خانواده‌ها هتاکی کند.
جالب این است که واکنش جدی به این موضوع نشان داده نشد. اگر نیروهای نظامی بین‌المللی اشتباهی مرتکب شوند، سروصدای نماینده‌َگان مجلس، بلند می‌شود، اما یافته‌های گزارش سیگار که بسیارشرم‌آور است، تاحال درپارلمان مورد بحث قرار نگرفته است. رسانه‌هایی کشور هم آن طوری که باید به این موضوع نپرداختند.
حکومت باید اقداماتی انجام دهد که امنیت روانی بیوه‌های جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی اعاده گردد. افسر و سربازی که در میدان نبرد، از کیان دولت دفاع می‌کند، باید حس کند که وقتی جان می‌بازد، مجموع نهادهای دولتی از خانواده‌اش حمایت می‌کند. سر‌باز نباید حس کند که در نبود او، نه خانواده‌اش امنیت روانی دارد و نه کسی به آنان می‌رسد. محاکمه‏ی آنانی که به زنان جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی بی‌حرمتی کرده‌اند، ذهن سربازان و افسران قوای مسلح را که در میدان نبرد حضور دارند، آرامش می‌دهد.
دیروز سخنگوی ریاست‌جمهوری گفت که در شهرک‌هایی که تازه ساخته می‌شوند، سهم خانواده‌های جان‌باخته‌گان نیروهای امنیتی مشخص شده است. این اقدام قابل ستایش و ضروری است، اما در کنار آن باید به امنیت روانی این خانواده‌ها هم اندیشیده شود. ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی، دستگاه قضایی و وزارت‌خانه‌های قوای مسلح باید طی مراحل دریافت اسناد افسران و سربازان جان‌باخته‏ی نیروهای امنیتی را ساده بسازند. باید زمینه به گونه‌ای فراهم شود که تنخواه افسران و سربازان جان‌باخته به سرعت و بدون طی مراحل اداری پیچیده، در اختیار خانواده‌های آنان قرار گیرد. کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند و از کار آنان گزارش سیگار پرده‌برداری کرده، باید هرچه زودتر در جایگاه متهم یک دادگاه با صلاحیت قرار گیرند. بسیار ضروری است که حکومت در سطح بسیار بلند به این موضوع واکنش نشان دهد و به افکار عمومی اطمینان دهد که موضوع را پی‌گیری می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :