کار بازسازی بیست باب مکتب در قندهار شروع شد

۸صبح، کابل: وزارت معارف از آغاز کار بازسازی بیست باب مکتب در ولایت قندهار در جنوب کشور خبر داده است.
وزارت معارف می‌افزاید که این مکاتب با هزینه ده میلیون افغانی در مرکز و ولسوالی‌های قندهار بازسازی می‌شود.
عبدالقادر پیوستون رییس معارف ولایت قندهار، می‌گوید که این مکاتب از بودجه وزارت معارف بازسازی می‌شود. به گفته او، قرار است کار بازسازی شمار دیگری از مکاتب قندهار آغاز گردد.
رییس معارف ولایت قندهار افزود که قرار است در جریان سال جاری تعلیمی چهل و هفت باب مکتبی که قبلا مسدود شده بود دوباره بازگشایی و فعال شود. او تاکید کرد با بازگشایی این مکاتب زمینه آموزش برای هزاران دانش‌آموز فراهم می‌شود.
رییس معارف ولایت قندهار ابراز داشت که قرار است به ارزش شش میلیون افغانی فرش و قرطاسیه نیز به مکاتب این ولایت توزیع شود.
هم‌چنین این وزارت از مساعدت شیشه‌های سولر برای چهار باب مکتب در ولایت لوگر نیز خبر داده است. به گفته وزارت معارف، این شیشه‌ها توسط بنیاد آسیایی به منظور تولید انرژی برق به مکاتب نسوان بی بی آمنه، محمدآغه، خوشی و بره‌کی راجان به ارزش سه هزار و دوصد دالر کمک شده است. برای هرباب مکتب دو تخته شیشه سولر، دو عدد بطری و نه قلم سایر تجهیزات توزیع شده است.
وزارت معارف می‌گوید که شاگردان با استفاده از انرژی این شیشه‌ها برای کانکور آماده‌گی بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :