مرد مسیحی افغان در برلین مورد حمله قرار گرفت

یک مرد افغان در شهر برلین پایتخت آلمان به دلیل پوشیدن گردن‌بند صلیب مورد حمله دو مرد دیگر قرار گرفت. هدف این حمله ظاهرا انگیزه ضد مسیحیت بوده است.
پولیس برلین خبر داده است که این مرد افغان شام دوشنبه در نزدیکی ایستگاه قطار «نوی کُلن» بوده که مورد حمله دو مرد دیگر قرار گرفته‌است.
به گزارش دویچه وله، این مرد ۲۳ ساله افغان گفته است که دو مرد جوان به او نزدیک شده و با اشاره به گردنبند صلیب‌دار او، پرسیده اند که چرا مسیحی شده است.
او شرح داده است که سپس یکی از این دو جوان که ظاهراَ مسلمان بوده‌اند، دست‌می‌اندازد و گردن‌بند او را از گردنش بیرون می‌کشد. علاوه بر این، او چند مشت به صورت این مرد افغان می‌زند.
این مرد افغان افزوده است که در این جریان، مهاجم دوم او را محکم گرفته بود. در نتیجه این حمله، دو زخم ناشی از بریده‌گی در بدن این مرد افغان ایجاد شده است. بعد از آن هر دو فرد مهاجم فرار کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :