مجلس در باره چگونه‌گی تایید وزرای سرپرست تصمیم می‌گیرد

۸صبح، کابل: مجلس نمایندگان در نخستین نشست عمومی خود پس از بازگشت از تعطیلات چهل و پنج روزه تابستانی، اعلام کرده که در جلسه عمومی روز چهارشنبه این هفته در باره چگونه‌گی تایید وزرای سرپرست تصمیم گیری می کند.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته‌اند تا نامزد وزیران هشت وزارت خانه از جمله یازده وزارت‌خانه‌ی که توسط سرپرستان اداره می شوند را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کنند. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، بحث رای‌دهی یک‌جایی و یا فردی نامزد وزیران در جلسه عمومی روز چهارشنبه به رای‌گیری گذاشته خواهد شد. به گفته او، پس از رای گیری اعضای مجلس، مشخص می‌شود که موضوع چگونه دادن رای تایید به نامزد وزیران را شامل آجندای کاری شود. در همین حال، محمداکبر ستانکزی از اعضای مجلس می‌گوید که باید به روند سرپرستی در نهادهای حکومتی خاتمه داده شده و تمام نامزد وزیران جهت گرفتن رای تایید به مجلس معرفی شوند.
اما صدیق‌احمد عثمانی می گوید که برای چگونه‌گی معرفی وزرا به مجلس، کدام ممانعت قانونی وجود ندارد و حکومت می‌تواند با درنظرداشت آمادگی خود برای معرفی نامزد وزرا اقدام کند. هنوز مشخص نیست که نامزد وزرا چه زمانی به مجلس معرفی شده و روند سرپرستی در نهادهای حکومتی خاتمه می یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :