روند محاکمه یک پناهجوی افغان متهم به قتل در آلمان آغاز می‌شود

در اکتوبر سال گذشته در آب رودخانه درایزم واقع در فرایبورگ، جسد ماریا ال، دانشجوی ۱۹ ساله پیدا شد. او مورد تجاوز قرار گرفته و غرق شده بود. این حادثه مردم را در این شهر بی‌دغدغه دانشجویی تکان داد.
درست در ماه دسامبر بود که یک پناهجو به حیث عامل احتمالی قتل ماریا بازداشت شد و مردم در سرتاسر آلمان در این مورد صحبت کردند. سر از روز سه‌شنبه او باید در برابر محکمه پاسخ بگوید.
به گزارش دویچه‌وله، این مظنون که یک پناهجوی افغان است، متهم به قتل و تجاوز جنسی بر مقتول است. طبق اظهار سارنوال گفته می‌شود که در شب شانزدهم اکتوبر او بر ماریا حمله نموده، او را خفه و مورد تجاوز جنسی قرار داده است. پس از آن او قربانی‌اش را که بی‌هوش بود، به رودخانه درایزم انداخته و غرق کرده است. سارنوالی «حسین.ک» را متهم ساخته است که او این دوشیزه را «با نیرنگ و برای اطفای غریزه جنسی‌اش» کشته است.
متهم پس از بازداشت به ویژه به این دلیل در سطح عمومی آلمان موجب خشم گردید که در در پایان سال ۲۰۱۵ یعنی بلافاصله پس از رهایی پیش از وقتش از حبس در یونان، بلافاصله در آلمان درخواست پناهنده‌گی داده بود. او در آن‌جا به دلیل تلاش برای قتل یک خانم زندانی شده بود. بحث‌های هیجانی در مورد سیاست مهاجرت و همکاری بین‌المللی، پیامد این حادثه بود.
امروز سه‌شنبه در محکمه منطقه، بررسی‌های قضایی این قضیه شروع می‌شود. این کار را اتاق جوانان محکمه نام‌برده انجام می‌دهد. البته عمر دقیق متهم معلوم نیست. او خودش را ۱۷ ساله می‌گوید، اما طبق ارزیابی محکمه به هنگام ارتکاب جرم، دست کم او ۱۹ ساله بوده است. به هر صورت او از لحاظ قضایی یک فرد بالغ پنداشته می‌شود، به همین دلیل اتهامات او در ملا عام مورد رسیده‌گی قرار می‌گیرد. سارنوال براین نظر است که با احتمال غالب او قبلا بالغ بوده است.
سن و سال متهم در نتایج محاکمه تاثیر قاطع می‌تواند داشته باشد و امکان دارد میزان مجازات بدان وابسته باشد. افراد بالغی که ۱۸ ساله بوده، اما ۲۱ ساله نشده‌اند، می‌توانند مطابق به قانون جزای جوانان مجازات گردند. برای این منظور باید محکمه به این نظر برسد که متهم در هنگام ارتکاب جرم از لحاظ تکاملش جوان بوده است.
والدین ماریا از جمله شاکیان در محاکمه می‌باشند. آن‌ها از طریق وکیل شان به «فوکوس آنلاین» گفته‌اند که می‌خواهند کمک کنند تا «دولت قانون‌مدار قضیه دختر ما را کاملا روشن ساخته و به طور مناسب در مورد آن اقدام کند.»
آن‌ها نمی‌خواهند در مورد جرم، متهمان و مباحثات در مورد جرایم و پناهجویان چیزی بگویند. معلوم نیست که آیا آن‌ها روز سه‌شنبه و سایر روزهای محاکمه به سالون محکمه می‌آیند، یا نه. تا میانه ماه نوامبر این محاکمه طول می‌کشد. از ۴۵ شاهد و ده کارشناس در این محاکمه دعوت شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :