بحث در باره استراتیژی ملی برای مبارزه با فساد در یک جلسه فوق‌العاده

۸صبح، کابل: طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در یک جلسه فوق‌العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورد بحث قرار گرفته است.
سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، در این جلسه از طرح استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به عنوان یک «طرح بسیار خوب» در راستای مبارزه با فساد عنوان کرده است. آقای دانش گفته است که در این زمینه قبلا اسنادی وجود داشت اما این طرح «جامع‌ترین» سند خواهد بود.
سرور دانش گفت که در این طرح تحلیل از وضعیت موجود ارایه، مشکلات و موانع بررسی شده و هم‌چنین مسوولیت چند جانبه حکومت و جامعه بین‌المللی و اقداماتی که قرار است انجام شود، مشخص شده است.
وی افزود که در این استراتیژی پنج اولویت بسیار مهم در نظر گرفته شده که شامل رهبری سالم، اراده‌ی جدی در رهبری دولت به شمول شفافیت در پالیسی‌ها، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام‌ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی می‌باشد.
سرور دانش گفت این پنج اولویت «بهترین محورهایی» ‌اند که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارند.
معاون دوم رییس جمهور گفت که برای پنج اصل در جزییات اقدامات مشخص در نظر گرفته شده است و هشت وزارتی که بیشترین عواید و مصارف را دارند، در اولویت مبارزه با فساد قرار خواهند داشت.
هم‌چنین رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طی دو هفته یک کمیته زیر نظر سرور دانش، هم در ویرایش و بازنویسی متن و هم در شریک ساختن دیدگاه‌ها و نظریات، کار کند و طرح استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را نهایی سازد.
وی افزود که حکومت به مردم و همکاران بین‌المللی‌اش در راستای مبارزه با فساد اداری تعهد سپرده و ضرورت به تحرک عملی دارد.
رییس‌جمهور افزود که هدف اصلی استراتیژی مبارزه با فساد، تامین حاکمیت قانون و شکل‌گیری نهادهایی است که باید تداوم داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :