جالب و به‌روز

دیروز رییس‌جمهور غنی در مراسم گرامی‌داشت از سال روز استقلال و نهضت امانی، سخنرانی پرشوری در هرات داشت. رییس‌جمهور غنی گفت حکومت وحدت ملی و خود او، تلاش می‌کنند که پروژه ناتمام شاه امان الله را تکمیل کند. پروژه شاه امان الله مدرن‌سازی کشور بود. شاه امان الله، محمود طرزی، محمد‌ولی خان دروازی و دیگر بزرگان آن دوره، بر مبنای نظرات کلاسیک ملت- دولت در آن زمان که خیلی مدرن و پیشرو بود، می‌خواستند افغانستان مدرن ایجاد کنند. آنان برای اولین‌بار در این سرزمین قانون، مطبوعات، آموزش مدرن، مکتب دخترانه، جنبش نسوان و بودجه و برنامه اقتصادی آوردند. تاریخ تجدد و مدرن‌سازی این دیار با شاه امان الله و تیم متعهدش شروع می‌شود. حقش است که در بیست و هشت اسد، رییس‌جمهور کشور، به یاد شاه امان الله و برنامه‌هایش سخنرانی کند. امروز سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان برای تحقق آرمان‌های شاه امان الله که آرمان بخش بزرگی از مردم ما است، می‌جنگند.
رییس‌جمهور در این سخنرانی‌اش جمله‌ای به کار برد که خیلی جالب و به‌روز بود. رییس‌جمهور گفت، افغانستان به هیچ فرد، گروه و قوم خاص مربوط نیست و متعلق به تمام شهروندانش است. رییس‌جمهور گفت افغانستان خانه شهروند این جمهوری است و تمام شهروندان آن دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پروژه ناتمام امانی را تکمیل کنند. این حرف رییس‌جمهور ابطال حرف‌های تمام آنانی است که به تبار مالک و تبار مهاجر باور دارند. این جمله رییس جمهور نشان می‌دهد که ایشان با آنانی که یک قوم را مالک دولت افغانستان می‌دانند، موافق نیستند و به شدت با این فکر مبارزه می‌کنند.
همان‌طوری که موضع‌گیری‌های شاه امان الله و محمود طرزی در آن زمان پیشرو مدرن بود، موضع کنونی رییس‌جمهور در مورد ملت افغانستان که آن را مجموع شهروندان این جمهوری می‌داند، نیز پیشرو و مدرن است. انتظار عموم مردم افغانستان این است که این حرف‌های رییس جمهور، بدل به استراتژِی و پالیسی شود و حکومت آن را سرلوحه برنامه‌ریزی و اجرااتش قرار دهد. این روزها برخی از محافل و حلقه‌ها تلاش می‌کنند که شاه امان الله را در حد یک سمبول قومی تقلیل دهند. آنان تعریف کوچک قومی و تباری از نهضت بزرگ امانی عرضه می‌کنند. این حلقات قوم‌گرا و نفرت‌باور تلاش می‌کنند که جشن استقلال افغانستان را یک مناسبت قومی جلوه دهند.
سخنرانی رییس‌جمهور در هرات نشان می‌دهد که ایشان با این حلقات، همراه نیست. رییس‌جمهور باید حالا اقدامات عملی هم انجام دهد. ایشان باید تمام آنانی را که باور به افتراق قومی دارند از دولت اخراج کند. رییس‌جمهور باید آن حلقاتی را که تلاش می‌کنند جشن استقلال را یک مناسبت قومی جلوه دهند، منزوی کند. رییس جمهور باید در آینده نگذارد که پول و منابع دولت صرف قومی جلوه‌دادن نهضت امانی و جشن استقلال شود.
رییس جمهور باید در اقدامات عملی‌اش هم نشان دهد که هیچ باوری به تبار و مناسبات تباری آن‌طوری که قوم‌گرایان تعریف می‌کند، ندارد. رییس‌جمهور باید هویت افغانستان شمول و چندفرهنگی به ارگ ببخشد. سخنرانی رییس جمهور در هرات، آغازی خوبی بود و باید دنبال شود.

اشتراک گذاري با دوستان :