مصاحبه با رییس – طنز

- فریدون آژند

خبرنگار: سلام علیکم جناب رییس صاحب کمیسیون قانون اساسی
رییس: ها چی گفتی؟
خبرنگار: گفتم سلام علیکم
رییس: بعد از سلام علیک یک چیز دیگه هم گفتی
خبرنگار: گفتم جناب رییس صاحب کمیسیون قانون اساسی
رییس: او کی است؟
خبرنگار: خودتان مگر رییس کمیسیون قانون اساسی نیستین؟
رییس: آها یادم آمد خودم هستم. همی بقیه اعضای کمیسیون پاک سچه مره دیوانه کدن
خبرنگار: چرا؟
رییس: چرا چی؟
خبرنگار: چرا شما ره دیوانه کدن؟
رییس: کی مره دیوانه کده؟
خبرنگار: رییس صاحب همراه ما مزاق هم داشتی خبر نداشتیم. خودتان گفتین که بقیه‌ی اعضای کمیسیون پاک سچه شما را دیوانه کدن.
رییس: ها یادم آمد، ها ولا، مره دیوانه کدن که خدا خودشانه دیوانه کنه.
خبرنگار: خو چرا شما ره دیوانه کدن، می‌شه توضیح بتین؟
رییس: هیچ میگن به ما موتر ضد گلوله بتی. گفتم شما را دزد ببره پس با احترام بر می‎گردانه و بخششی هم برای‎تان میته، می‌گن نی، جان ما د خطر اس.
خبرنگار: خی چرا خود شما موتر ضد گلوله دارین؟
رییس: ضد گلوله مرگ است، چت‌اش ضد گلوله نیست، باز رییسی گفتند و مأموری گفتند.
خبرنگار: ولی اونا می‌گن ما همه از لحاظ اداری در یک سطح استیم
رییس: ببخشین شما کی هستین که ایقه سوال می‌کنین؟
خبرنگار: مه خبرنگار هستم.
رییس: خو خبرنگار هستی به خود هستی مره چی کار داری؟
خبرنگار: می‌خواستم همراه‌تان مصاحبه کنم.
رییس: همراه مه؟ مگه مه کی هستم؟
خبرنگار: لا حول بلا قوت الله… شما مگه رییس کمیسیون نیستین؟
رییس: ها راست می‎گی بیخی گنس و گولم ساختن ای ظالما.
خبرنگار: حالا اجازه است مصاحبه کنم و سوال بپرسم؟
رییس: بپرس جانم بپرس
خبرنگار: اعضای کمیسیون می‎گویند شما دچار الزایمر شدین و هر چی یادتان می‌ره.
رییس: کی می‎گه؟
خبرنگار: اعضای کمیسیون
رییس: کدام کمیسیون؟
خبرنگار: کمیسیونی که شما رییسش هستین!
رییس: آها. بد می‎کنن حافظه مه مثل فرفرک کار می‎کنه. می‎خواهی همی حالی قصه روز تولد خوده بریت کنم!؟ ای‎ها می‎خواین علیه مه پروپاگند کنن. ولی زورشان دَ کمرشان، ولا خو نیم متر از جایم تکانم داده بتانن.
خبرنگار: ولی اونا می‎گن با اکثریت آرا شما را از موقف ریاست برکنار کدن
رییس: اکثریت آرا یعنی چند نفر؟
خبرنگار: یعنی پنج نفر
رییس: تره به خدا پنج نفر هم اکثریت آرا می‎شه؟ دَ پارلمان صد نفر حاضر استند باز اونا ره کس اکثریت آرا نمی‎گه، اینا همراه پنج نفر آمدن اکثریت آرا شدن.
خبرنگار: ولی کل اعضای کمیسیون هفت نفر است. پنج نفر می‎شه اکثریت آرا.
رییس: ولا خو قبول کنم. آبروریزی است یک رییس معتبر مثل مره با اکثریت آرای پنج نفره از کار برکنار کنن. حداقل یک سی – چهل نفری خو باشه.
خبرنگار: می‎گن شما استبداد رأی دارین و به کار جمعی اعتقاد ندارین.
رییس: الحمدلله مه یک مسلمان کامل هستم و اعتقاد مه هم پخته است.
خبرنگار: دین تانه نگفتم می‎گن شما به کار جمعی باور ندارین و هر کار را خودتان به تنهایی تصمیم می‎گیرین.
رییس: نشنیدی که می‌گن قصاب که زیاد شد گاو حرام می‎شه. این‎ها از قانون‎ها سرشان وا نمی‌آیه. می‎زنن خراب می‎کنن. او روز گرفتن رییس جمهوره متهم کردن که چهار فقره خلاف قانون اساسی عمل کرده. تره به خدا رییس جمهور هم خلاف قانون کار می‎کنه؟
خبرنگار: نی خوش‎بختانه رییس جمهور حتا جاهایی که باید خلاف قانون کار کنه باز هم طبق قانون کار می‎کنه. اصلاً رییس جمهور خودش قانون است.
رییس: ای سوال بود؟
خبرنگار: نی صاحب در تأیید گپ‎های شما گفتم.
رییس: آفرین، راستی می‎شه بگویی چرا به مه زنگ زدی؟
خبرنگار: گفتم که می‎خواستم همراه‎تان مصاحبه کنم.
رییس: خو فعلاً وقت ندارم، تو دو روز بعد بیا بر مصاحبه.
خبرنگار: ولی نیم ساعت است که مه همراه شما مصاحبه می‎کنم.
رییس: همراه مه؟ در چی مورد؟
خبرنگار: در مورد کمیسیون قانون اساسی
رییس: خو برو به کمیسیون قانون اساسی زنگ بزن چرا وقت مره می‎گیری؟
خبرنگار: ببخشین این‌جا خانه‌ی عبدالقدوس‌شان نیست؟
رییس: نی بچیم اشتباهی گرفتی.

اشتراک گذاري با دوستان :