استقبال وزارت مهاجرین از توقف اخراج اجباری پناهجویان از آلمان

۸صبح، کابل: وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان افغانستان، از تصمیم اخیر دولت آلمان مبنی‌بر توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور قدردانی و استقبال کرده است.
این وزارت می‌گوید که در نتیجه ترغیب دولت افغانستان به ویژه وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، دولت فدرال آلمان وضعیت فعلی افغانستان را پس از حمله خونین ماه می در نزدیکی سفارت آن کشور در کابل مورد بررسی قرار داده و تصمیم به توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان گرفته است. وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان هم‌چنین از دیگر کشورهای میزبان پناهجویان افغانستان نیز خواسته تا به‌دلیل نامساعد‌بودن وضعیت امنیتی در این کشور، از تصمیم دولت آلمان پیروی کرده و شرایط فعلی افغانستان را پس از بررسی مورد نظر داشته باشند. وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در عین‌حال در پی تحصن ده‌ها تن از پناهجویان افغان در برابر ساختمان پارلمان سویدن از دولت آن کشور نیز خواسته است که با درنظرداشت شرایط امنیتی افغانستان به درخواست‌های پناهجویان رسیده‌گی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :