دختر احمدظاهر فلم مستند پدرش را می‌سازد

برای اولین بار، شبنم ظاهر، یگانه دختر احمد ظاهر، آواز خوان فقید افغانستان، روز شنبه برنامه مستند‌سازی زنده‌گی پدرش را در شهر واشنگتن دی سی راه اندازی کرده است.
در ۳۸ سال گذشته، از سالروز درگذشت این هنرمند که دوست‌دارانش او را «بلبل حنجره طلایی» افغانستان و آسیا می‌نامند، همه ساله در داخل و خارج افغانستان یادبود به عمل آمده است.
اما این اولین‌بار است که یگانه دختر این هنرمند فقید، ابتکاری را به همکاری بنیاد فیروز کوه آغاز کرده تا زنده‌گی پدرش را مستند‌سازی کند؛ پدری که شهرت و محبوبیت هنری‌اش مرزهای افغانستان را شکسته است.
شبنم ظاهر در مصاحبه با صدای امریکا گفته که کار پروژه مستند سازی زندگی پدرش را پس از دریافت کمک مالی در خزان ۲۰۱۷ عملا آغاز خواهد کرد و تا دو سال آینده به اکمال خواهد رسانید.
شبنم ظاهر که از دوران کودکی همواره نبود پدر رنجش داده در مورد مرگ پدرش گفت: «روزی که تولد شدم در همان روز پدرم وفات کرد.»
خانم ظاهر می‌گوید همیشه در جستجوی آن بوده تا در مورد پدرش معلومات داشته باشد. ولی زمانی‌که از نزدیکانش در مورد پدرش سوال می‌کرد، عاطفی می‌شد و گریه سر می‌کرد.
پس از دوران کودکی، حس کنجکاوی شبنم ظاهر در مورد پدر فقیدش نه تنها از بین نرفت، بلکه بیشتر شد و همین حس او را وا داشت تا حد اقل معلوماتی در مورد پدر را در یابد و به جستجویش ادامه داد.
خانم شبنم ظاهر می‌گوید: «بسیاری‌ها گفتند که پدرم عاشق مردمش، خانواده‌اش، شعر و موسیقی بود، غذا را زیاد خوش داشت و شوخ طبع بود.»
او می‌گوید کمبود پدر همیشه او را وا داشته است تا رابطه خود با پدرش را دریابد و گوش‌دادن به آهنگ‌های احمد ظاهر تا اندازه زیاد این رابطه برقرار کرده است.
خانم ظاهر می‌گوید همین عاطفه و رابطه فرزند با پدر در نهایت او را ترغیب کرد تا پروژه مستند‌سازی زنده‌گی احمد ظاهر را آغاز کند تا بداند که پدرش واقعا کی بود.
به گفته شبنم ظاهر فلم مستند در مورد مردی است که در جستجوی عدالت بود، تابوها را شکست و مردمش را به مفهوم واقعی دوست داشت.
فلم مستند احمد ظاهر فقید به گفته شبنم ظاهر، در برگیرنده نوارهای ویدیویی خواهد بود که تا حال نشر نشده است. مصاحبه با دوستان احمد ظاهر و صحنه‌های هنری بخشی از این مستند خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :