مبارزه با فساد از طریق ساده‌سازی خدمات دولتی

- حسین حیدری

جیمز وسراستیروم، رییس نهاد بین‌المللی دموکراسی انترنیشنل یا «ان‌دی‌آی» می‌گوید که به همکاری جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها ساده‌سازی پروسه‌های خدماتی را در شماری از اداره‌های دولتی از چهار ماه پیش شروع کرده‌اند.
آقای وسراستیروم که در کنفرانس حساب‌دهی مدنی، اصلاحات در عرضه‌ی خدمات عامه و مبارزه با فساد صحبت می‌کرد، گفت فساد در همه‌ی اداره‌های دولتی وجود دارد، ما وزارت‌های اقتصاد، مالیه، معارف، خارجه، ریاست‌های شهرداری کابل و ثبت احوال نفوس را تحت کار خود قرار دادیم، برای اصلاحات در خدمات، خود این نهاد‌ها اعلام آماده‌گی کردند، ما هم این اداره‌ها را در بخش ساده‌سازی پروسه‌ها، اصلاحات و مبارزه با فساد کمک کردیم.
رییس نهاد دموکراسی انترنیشل گفت: «ما پروسه‌هایی را می‌بینیم که مردم افغانستان از آن رنج می‌برند، ما این پروسه‌ها را ساده می‌سازیم تا زمینه‌ی فساد پیدا نشود، چندین پروسه را ساده ساختیم تا زمینه‌ی فساد در آن‌ها از بین برود، مثلاً در تذکره‌دادن، جواز اسناد صنفی که شاروالی توزیع می‌کند، امکانات تهیه و توزیع شهادت‌نامه فارغان مکاتب را در ولایت‌ها هم فراهم کردیم تا دانش‌آموزان بتوانند، سند خود را به دست بیاورند.»
هم‌چنان جیمز وسراستیروم نقش رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی را در کاهش فساد در اداره‌های دولتی مهم دانست و گفت که با گذشت زمان تأثیر رسانه‌ها بر شفافیت کار در اداره‌های دولتی بیشتر می‌شود.
در همین حال شاه‌محمود هارون، نماینده آژانس خبری پژواک گفت بر اساس همکاری‌ای که با نهاد بین‌المللی دموکراسی انترنیشال داشته‌، در چهار ماه گذشته گزارش‌ها و اطلاعاتی را در سایت خود نشر کرده‌اند که فساد اداری را در اداره‌های دولتی نشان می‌دهد.
آقای هارون گفت: «رسانه‌ها برای به وجود آوردن اصلاحات می‌توانند، عامل فشار بر حکومت باشند، حکومت‌داری خوب در کار‌های خود شفافیت به وجود می‌آورد، جامعه‌ی مدنی به همکاری رسانه‌ها از خود‌سری‌های دولت جلوگیری می‌تواند.»
او اشاره کرد که در چهار ماه گذشته با نشر گزارش‌های تحقیقی، فشار برای اصلاحات را در نهاد‌های مربوط به وجود آورده‌اند. آژانس خبری پژواک نهاد بین‌المللی دموکراسی انترنیشل را در تهیه گزارش‌های تحقیقی با موضوع‌های فساد، همکاری کرده است.
بر اساس گزارش‌هایی که این نهاد‌ها به همکاری هم تهیه کرده‌اند، دریافته‌اند که وزارت معارف کار توزیع شهادت‌نامه‌ها را سریع نمی‌کند، به همین خاطر کارمندان این وزارت از یک تعداد افراد پول می‌گیرند. طبق گزارش این نهاد‌ها، یک تعداد افراد قادر اند شهادت‌نامه‌ی جعلی قابل استفاده برای خود بسازند.
گزارش دیگر پژواک، در مورد وزارت مالیه است که از هر ده نفر، شش مالیه‌دهنده‌ی متوسط، پول مالیه خود را نمی‌پردازند و وزارت مالیه هم تا حال برای رفع این مشکل کاری نکرده است.
تحقیق سوم این پروژه، پرده از این بر می‌دارد که مأموارن شهرداری از اکثر دکان‌های شهر پول جواز صنفی را می‌گیرند، در حالی که بیشتر این دکان‌ها اصلاً در ریاست شهرداری کابل ثبت نیستند.
فساد در اداره‌ی تأیید اسناد وزارت خارجه از یافته‌های دیگر آژانس خبری پژواک می‌باشد که برای اجرای کار، رشوه می‌خواهند و تأیید اسناد را به تعویق می‌اندازند.
هم‌چنان گزارش تحقیقی دیگر رسانه‌ی همکار نهاد دموکراسی انترنیشل این است که اتباع خارجی هم به سهولت می‌توانند، تذکره‌ی افغانستان بگیرند.
با نشر این تحقیقات، دموکراسی انترنیشل اداره‌های مربوط را متوجه ساخته است که برای اصلاحات در بخش‌هایی که فساد وجود دارد، اقدام کنند.
در همین حال مسعود عزیزی، معین پالیسی وزارت امور داخله می‌گوید که پالیسی این وزارت اصلاحاتی را به وجود آورده، اما آن را عملی نتوانسته‌اند.
آقای عزیزی برای کاهش فساد، پیشنهاد کرد که سکتور خصوصی با دولت یک‌جا کار کند.
او نقش سکتور‌های خصوصی را در مدیریت و نظارت از کار‌ها مهم دانست و گفت که در افغانستان سکتور خصوصی نقش زیادی در پیش‌بُرد کار‌های دولتی ندارد.
در عین حال اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف پذیرفت که در این وزارت فساد وجود دارد.
آقای بلخی گفت: «اقدامات جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و نهاد بین‌المللی دموکراسی انترنیشل در اصلاحات در وزارت معارف تأثیرات خوب خود را داشت، وزارت معارف در بخش مبارزه با فساد ادری در حکومت وحدت ملی پیش‌قدم است، اما این لکه‌ی ننگ از سال‌های پیش، بر دوش وزارت معارف مانده است.»
او گفت که به همکاری یک نهاد خارجی تصمیم دارند که بعد از این شهادت‌نامه‌های فارغان مکاتب را از سطح ریاست‌های وزارت معارف توزیع کنند.
آقای بلخی از چاپ شدن ۵۰ هزار جلد کتاب در داخل کشور خبر داد و گفت که یک تعداد افراد بدون آگاهی این وزارت را متهم به کم‌کاری می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :