پایتخت‌نشینان به شهرداری:‌ برداشتن دیوارهای کانکریتی زورمندان را آغاز کنید

- سهیلا وداع خموش

باشنده‌گان پایتخت، کارکرد شهرداری کابل را در برداشتن موانع کانکریتی و بازکردن جاده‌ها، به دلیل کُندشدن پی هم این روند، «نمایشی» می‌خوانند، اما شهرداری کابل، «نمایش بودن کندی روند برداشتن دیوار‌های سمنتی» را رد کرده می‌گوید که دیوار‌های باقی مانده‌ی سمنتی بدون استثنا و به نوبت برداشته خواهند شد.
شهریان کابل روند برداشتن موانع سمنتی را از این شهر را نمایشی دانسته می‌گویند که این روند فقط بالای برخی از تأسیسات و نهاد‌ها تطبیق شده و موانع اصلی که چالش بزرگ برای مردم کابل اند، هنوز برداشته نشده‌اند.
مردم از «کندی روند جمع‌آوری دیوار‌های سمنتی» شکایت کرده، می‌گویند که شهر کابل به پایگاه نظامی تبدیل شده و به این که شهرداری در این کار موفق شود، بی‌باور‌ اند.
عبدالرحمان یکی از باشنده‌گان منطقه شیرپور شهر کابل با انتقاد از چگونه‌گی روند برداشتن موانع از سطح شهر گفت که شهرداری کابل باید اول از برداشتن موانعی که زورمندان برای مردم ایجاد کرده‌اند، اقدام به این کار می‌کرد.
وی می‌گوید: «ما در منطقه شیرپور زنده‌گی می‌کنیم، ضمن ده‌ها دیوار سمنتی در این منطقه، یکی خانه و اطراف خانه و حتا کوچه‌های دوردست خانه معاون اول ریاست جمهوری است که همه به روی مردم بسته‌اند، حتا قسمتی از منطقه انحصاری شده و رفت و آمد به روی مردم بسته است.»
وی افزود: «به باور من شهرداری کابل موفق به برداشتن موانع از سطح شهر نخواهد شد، چون دست زورمندان بالا است.» او به این عقیده است تا زمانی که خود زورمندان و نهاد‌های با نفوذ اقدام به این کار نکنند، از دست شهرداری کاری ساخته نیست.
از سوی دیگر اما ذکیه باشنده منطقه دهمزنگ در کابل می‌گوید: «یک مانع بزرگ که از سوی ریاست برق کابل در دهمزنگ ایجاد شده بود و پیاده‌رَو را به روی مردم بسته بود، از سوی شاروالی برداشته شد. این یک اقدام خیلی خوب است و اگر شاروال همین طور جدی اقدام کند، شهر کاملاً از دیوار‌های سمنتی پاک خواهد شد.»
وی افزود: «در این ساحه موانع زیادی از جمله موانع وزارت تحصیلات، انستیتوت تدریسات ثانوی و مسلکی و ده‌ها مانع دیگر نیز وجود دارد که باید برداشته شود، نمی‌دانم چرا کار برداشتن دیوار‌های سمنتی به کندی پیش می‌رود.»
ذکیه می‌گوید: «نهاد‌هایی که دیوار‌های سمنتی ایجاد کرده‌اند و سبب بندش راه رفت و آمد مردم شده‌اند، باید همه‌ی دیوارهای کانکریتی به طور یک‌سان برداشته شود، نه این که از یکی برداشته شود و از دیگری که زورمند است، نشود. این یک اقدام نیک است و باید همه راضی به این کار باشند و خودشان داوطلبانه دیوارهای‌شان را بردارند، درست‌‌ همان طور که گذاشته‌اند.»
روند برداشتن موانع از سوی شهرداری کابل به همکاری فرماندهی پولیس و فرماندهی در بخش‌های مختلف شهر ادامه دارد.
کار برداشتن موانع از جاده میدان هوایی و مقابل فرماندهی گارنیزیون کابل به تاریخ ۲ سرطان آغاز شده و این کار همین اکنون به گفته‌ی شهرداری کابل در نواحی اول، دوم و سوم جریان دارد. به گفته مسوولان شهرداری کابل،‌‌ همان طور روند برداشتن موانع از سطح شهر به نوبت در دیگر نواحی نیز صورت خواهد گرفت.
روند برداشتن موانع از سطح شهر کابل به فیصله کابینه آغاز شده و آن ساحاتی که موانع سبب مسدود شدن برخی از جاده‌های کابل شده‌اند، برداشته خواهد شد.
شهرداری کابل گفته است که تمام جاده‌ها و کوچه‌های مسدود شده در کابل دوباره باز خواهند شد و با تمام کسانی که این جاده‌ها را مسدود کرده‌اند برخورد یک‌سان می‌شود.
با آن که شهردار کابل تاکید کرده بود که مطابق به احکام ریاست جمهوری تمام موانع دولتی و غیر دولتی تا فرارسیدن عید سعید فطر از سطح شهر می‌بردارد، ولی مردم می‌گویند که روند برداشتن موانع شکل نمایشی داشته و نه تنها تا عید، بلکه تا حالا که چندین هفته از میعاد آن می‌گذرد، هنوز دیوار‌های سمنتی به پا و در جای خود باقی هستند.
علی‌رضا باشنده شهر کابل می‌گوید: «شهردار گفته بود که تمام موانع دولتی و غیر دولتی را تا فرا رسیدن عید از جاده‌ها بر می‌دارد، ولی چنین نشد و تا حال از برداشتن بسیاری از موانع خبری نیست و اگر است، خیلی به کُندی پیش می‌رود.» او می‌گوید: «همان طوری که روز اول کار برداشتن موانع با ممانعت زورمندان روبه‌رو شد، مطمین هستم که از این بعد هم مانند سال‌های گذشته، این حرف‌ها می‌خوابد و این روند ناکام خواهد شد.»
به باور وی، پیش از این، شهرداران دیگر نیز اقدام به این کار کردند ولی در اخیر قبل از این که شروع کنند، این روند ناکام شد و موانع از سطح شهر برداشته نشد.
ولی مسوولان شهرداری کابل تاکید می‌ورزند که این بار در برداشتن موانع از سطح شهر جدی‌اند و این کار را در سه مرحله یا کتگوری انجام خواهند داد و فعلاً از نواحی اول، دوم و سوم کار را شروع کرده‌اند و همان طور پیش خواهند رفت.
جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل در باره‌ی چگونه‌گی فرایند برداشتن موانع سمنتی از ساحات مختلف شهر کابل گفت که «برداشتن موانع ریشه در خواست مردم دارد، قرار طرح جدید بیش از ۱۷۳ نقطه که شامل جاده‌های عمومی و پیاده‌رَو‌ها مشخص شده که موانع سمنتی‌شان برداشته شود، با توجه به مشکلات امنیتی که فعلاً در شهر کابل موجود است، شهرداری کابل ساحات را به سه کتگوری ضروری، نیمه‌ضروری و غیر ضروری تقسیم کرده است.»
او می‌گوید: «ضروری سفارت‌خانه‌ها، مکان‌های دیپلوماتیک و ساحات دیگر مانند ارگ ریاست جمهوری است، کتگوری نیمه‌ضروری و غیر ضروری کتگوری‌هایی است که کار باید عملاً بالای آنان آغاز شود، کتگوری ضروری باید طرح بدیل برایش طرح شود، بعد موانع برداشته شود.»
وی گفت: «در کتگوری دوم و سوم، یعنی نیمه‌ضروری و غیرضروری عملاً کار برداشتن موانع آغاز شده و ساحات پاک‌کاری‌شده شامل اعضای کابینه، شامل خانه‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی، برخی از دانشگاه‌ها و برخی از وزارت‌خانه‌ها است.»
وی افزود: «ساحاتی را که ما تا حال پاک‌کاری کرده‌ایم شامل دو بخش می‌شود. تا آخرین آماری که ما ساحات را پاک کاری کرده‌ایم شامل ۲۲ ساحه که شامل دانشگاه‌ها، منازل افراد بلندپایه دولتی، اعضای پارلمان و برخی از وزارت‌خانه‌ها تثبیت شده است. هم‌چنان برخی از ساحاتی‌ هم هستند که برخی از شخصیت‌ها به هزینه‌ی شخصی خود، موانع را دور ساخته‌اند.»
وی می‌گوید که تا حال به آن طور ممانعتی که سبب توقف کار شهرداری شود، بر نخورده‌اند. او اما می‌افزاید که برخی از مخالفت‌های جزیی که ناشی از سوء تفاهم‌ها بود که برخی از افراد فکر کرده بودند که شهرداری می‌خواهد تنها موانع آنان را بردارد، اندکی مشکل پیش آمد، ولی زود برطرف شد و کار برداشتن دیوار‌های سمنتی هم‌چنان ادامه دارد.
وی افزود فعلاً هیچ گونه مخالفتی دال بر این که کار توقف پیدا کند، وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که «شکایت این است که برخی موانع مربوط زورمندان، چرا هنوز برداشته نشده است؟» گفت: «این روند بدون استثنا بالای همه یک‌سان تطبیق می‌شود، اما ما اولویت‌بندی کرده و از ناحیه اول، دوم و سوم شروع کردیم، ولی برخی از ساحاتی که بیشترین ازدحام را به وجود آورده بود و ساحات مسدود بود، این روند را در آن‌جا زود‌تر تطبیق کردیم، باید برای، شهروندان اطمینان بدهیم که این روند بدون هیچ استثنا بالای همه یک‌سان تطبیق خواهد شد و نیز به کُندی هم مواجه نشده است و نخواهد شد.»
فرماندهی پولیس کابل نیز به رسانه‌ها گفته است که تحت هر شرایطی، موانع برداشته خواهند شد و هیچ کسی حق ندارد از فرمان رییس جمهور در این خصوص سر باز زند.
این در حالی است که در سه سال اخیر مسوولان اداره‌های دولتی، اداره‌های خارجی، مؤسسات و شماری از اشخاص زورمند به دلیل آن‌چه «حفاظت از جان‌های‌شان» می‌دانستند، با گذاشتن موانع سمنتی بیشترینِ جاده‌ها را مسدود کرده‌‌اند. حالا نیز باشنده‌گان پایتخت به این باور اند که شهرداری کابل، تنها در گفتارش به «همه موانع یک‌سان برداشته خواهند شد»، بسنده نکند و اگر واقعاً برنامه‌ی برداشتن موانع برای کاهش ازدحام ترافیک و ایجاد سهولت برای شهر هفت میلیونی کابل است، در اول دیوارهای سمنتی زورمندان را بردارد.

اشتراک گذاري با دوستان :