معترضان: ما خیمه‌ها را برچیدیم، حکومت دیوارها را بردارد

معترضان می‌گویند که به خاطر گرمی و ماه مبارک رمضان و با در نظر داشت مشکلات مردم برخی از خیمه‌های تحصن را برداشته‌اند، اما حکومت نیز باید کانتینرها و دیوارهای سنگی را که در جاده‌ها و معابر عامه گذاشته است، بردارد و به راه‌بندی‌ها خاتمه دهد.
معترضان رستاخیز تغییر می‌گویند که حکومت با گذاشتن دیوارهای سنگی بخش عظیمی از سرک‌ها را بند کرده و باعث تنگی جاده‌ها و ایجاد ازدحام ترافیکی شده است. آنان می‌گویند حکومت باید موانعی را که به واسطه‌ی گذاشتن کانتینرها و دیوارهای سمنتی در سرک‌ها و جاده‌ها ایجاد کرده، بردارد.
برنا صالحی یکی از معترضان می‌گوید که قبل از آن که خیمه‌های تحصن ایجاد شود، حکومت در جاده‌ها و معابر عامه، به بهانه‌ی امنیت کانتینر و دیوار سمنتی یا چک‌ها را گذاشته است، با گرمای ماه مبارک رمضان هم بهانه‌تراشی می‌کند تا جلو حرکت اعتراضی آنان را بگیرد.
صالحی می‌گوید تنها به خاطر ماه مبارک رمضان و به خاطر احترام به مردم خیمه‌ها را موقتاً برچیده‌اند، زیرا حکومت به بهانه‌ی امنیت خیمه‌ها، راه‌های منتهی به خیمه‌ها را بسته است، او گفت: «حکومت راه‌بندانی را که به راه انداخته بردارد، یک‌جانبه راه‌های مردم را بند نکند.»
برنا صالحی در ادامه می‌گوید که حکومت برای مناظره‌ی رودررو با معترضان خود را آماده کند. او تاکید می‌کند که برچیدن خیمه‌ها صرفاً به خاطر مردم صورت گرفته است. خیمه‌های فرعی معترضان در گوشه‌های شهر کابل برچیده شده است، به جز خیمه‌ی مرکزی که در مقابل شفاخانه‌ی ایمرجنسی قرار دارد.
معترضان می‌گویند که اعتراض‌شان را در خیمه‌ی مرکزی ادامه خواهند داد و خیمه‌های اعتراضی در ولایت‌ها هم‌چنان پابرجا خواهند ماند، تا زمانی که حکومت به گفت‌وگوی رو در رو با معترضان حاضر شود.
معترضان می‌گویند: «حکومت باید به خانواده‌ی ۷ تن کشته‌شده‌ی روز تظاهرات که پولیس به آنان فیر کرده بود، غرامت بپردازد، رییس گارد ویژه ریاست جمهوری نیز باید محاکمه شود.»
معترضان می‌گویند:‌ «رییس جمهور و رییس اجرایی باید استعفا بدهند، آنان معاون دارند، کشور به سوی بی‌نظامی نخواهد رفت.»
تحصن معترضان در خیمه‌ها در ساحات مختلف شهر کابل اعتراض‌هایی را در پی داشت. مردم می‌گفتند که موجودیت خیمه‌ها بر جاده‌ها، باعث بندش بسیاری از مسیرها به روی ترافیک شده و راه‌بندی‌های طویل‌المدتی را ایجاد کرده بود.
واکنش شهروندان به برچیدن خیمه‌های تحصن
شهروندان از برچیدن خیمه‌های تحصن رستاخیز تغییر استقبال کردند. شهروندان کابل در صفحات اجتماعی این رضایت‌مندی‌شان را از اقدام معترضان تبارز دادند، اما می‌گویند که در پی برچیده‌شدن خیمه‌های تحصن، حکومت نیز باید موانع کانکریتی و کانتینری را از مسیر تردد عامه بردارد.
ن. صالحی یک تن از کاربران فیس‌بوک از هرات، در صفحه خود نوشته است: «از این اقدام تحصن‌کننده‌گان در کابل حمایت می‌کنم. خیمه‌های دادخواهی برچیده خواهد شد که دولت تمام موانعی که توسط زورمندان و مسوولان در سطح شهر کابل ایجاد شده را، جمع کند.»
برخی دیگر هم از معترضان تشکری کرده‌اند. محبوبه ظفری از شهروندان کابل می‌گوید که دیروز راه‌بندان به نسبت روزهای پیش کمتر شده بود و او توانسته است زودتر به محل کارش برسد. محبوبه گفت: «خیلی خوشحالم که معترضان برخی از خیمه‌های‌شان را برداشتند.»
او افزوده است روزهای قبل تا دو ساعت هم در راه‌بندان می‌مانده است، اما حالا که خیمه‌ها برداشته شده است، وضع ترافیک به مراتب بهتر شده است.
اما برخی دیگر می‌گویند که راه‌بندان به وجود آمده ناشی از خیمه‌های تحصن، صرفا بهانه‌ی حکومت است.
آنان می‌گویند که راه‌بندی‌ها در جاده‌های کابل بسیار است و اغلب به واسطه‌ی حکومت به میان آمده است. ع.‌هاشمی از دیگر کاربران صفحات اجتماعی در برگه‌ی خود نوشته است:‌ «راه‌بندی‌ها در طول ۱۶ سال در هر قسمت از شهر کابل وجود دارد و حرف نو نیست.»
س. ارزگانی نیز به رسم اعتراض نوشته است: «خیمه‌های تحصن برچیده شدند، ببینیم راه‌بندی‌های کابل برچیده خواهد شد؟؟!»

اشتراک گذاري با دوستان :