فرهنگ اصطلاحات امیر کوهی – طنز

- موسی ظفر

جنگ سرد: jang-e sard// جنگی که میان دو گروه از بچه‌های شوخ توسط گلوله‌های برف جنگیده می‌شود. جنگ سرد مخصوص زمستان و مناطق سرد سیر است. برای جنگیدن جنگ سرد در مناطق گرمسیر مانند جلال آباد، طرفین منازعه باید کنده‌های یخ تدارک ببینند و از آن به عنوان علل منازعه استفاده نمایند.
استفاده در جمله: حبیب‌الرحمن در اسلام آباد بزرگ شده. وی با جنگ سرد آشنایی ندارد.
جنگ نرم: Jang-e Narm// جنگی که میان دو آدم چاق، بدون استفاده از هیچ نوع وسیله‌ و بصورت تن به‌تن جنگیده شود. اگر طرفین منازعه از دو جنس مخالف باشد، چنین جنگی برای مرد جنگ نرم و برای زن جنگ سخت به‌حساب می‌آید.
استفاده در جمله: حبیب‌الرحمن در خانه بزرگ شده. وی با جنگ نرم آشنایی زیادی دارد.
شستشوی مغزی: ShustoSho-e Maghzi// نوع شستن با ریگمال و یا کلوخ سخت که طی آن برعلاوه جریحه‌دار شدن محل شستشو، به مغز نیز آسیب وارد شود.
استفاده در جمله: حبیب‌الرحمن پسر پاستوریزه است. وی همیشه خودش را با آب گرم شستشوی مغزی می‌دهد.
مدینه فاضله: Madina Fazila// مدینه اسم شهری در عربستان سعودی و اسم بعض دخترهاست. فاضله نیز اسم دختر است. مدینه فاضله اسم دو خواهر است.
استفاده در جمله: مدینه فاضله انگلیسی بلد هستند. آنها گاهی برای پیش بردن مذاکرات به سفارت‌خانه‌ها می‌روند.
دور اندیشی: Door Andeshi// اندیشیدن در محل دور و پنهان از چشم خلق، چنانچه ‌که صدایش به گوش دیگران نرسد.
استفاده در جمله: حبیب‌الرحمن پسر دور اندیش است. وی اغلب در میان کشت‌زار گندم و جواری می‌اندیشد.
ستون پنجم: Soton-e Panjum// اولین نه، دومین نه، سومین نه، چهارمین نه، به پنجمین ستون، ستون پنجم گفته می‌شود. شما اصلاً عقل ندارید. همین را هم نمی‌فهمید؟
استفاده در جمله: پدر حبیب‌الرحمن به چهل‌ستون کابل راکت انداخت. راکت به ستون پنجم اصابت کرد.
زبان درازی: Zaban Darazi// بیرون آوردن زبان از دهن، در حدی که سر زبان بتواند یکی از سوراخ‌های بینی را مزه کند.
استفاده در جمله: از اسمی که در جملات بالا بکار برده شده استفاده نمایید و خودتان جمله بسازید. چرا انتظار دارید که تمام جملات را من آماده و تیار به دهن شما بگذارم؟

اشتراک گذاري با دوستان :