آماده‌گی سازمان ملل برای حمایت از روند انتخابات

۸صبح، کابل: کرگ جینس رییس بخش کمک انتخاباتی ریاست امور سیاسی سازمان ملل متحد، در دیداری با عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، برای کمک به روند انتخابات افغانستان اعلام آماده‌گی کرده است.
آقای جینس گفته است که سازمان ملل متحد آماده‌ی همکاری تخنیکی برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان می‌باشد.
در همین حال، عبدالله عبدالله می‌گوید که حکومت افغانستان «اراده جدی» برای برگزاری انتخابات دارد. او هم‌چنین گفته که برای تضمین شفافیت و اعتبار انتخابات، دولت مصمم به استفاده از تکنالوژی در این روند است.

اشتراک گذاري با دوستان :