معذرت‌نامه وزارت‌خانه‌ها – طنز

- موسی ظفر

پس از آنکه ریاست گارنیزیون کابل از تامین امنیت مردم معذرت خواست و دیگر نهادهای امنیتی معذرت این ریاست را باکمال خوشرویی پذیرفتند، اکنون این روش انسانی میان مسوولین در وزارت‌خانه‌های دیگر نیز درحال گسترش است و مورد استقبال قرار می‌گیرد. به تبع از نهادهای امنیتی، وزارت‌خانه‌های دیگر قرار ذیل از مردم معذرت‌خواهی کرده‌اند.

وزارت مالیه

شهروندان عزیز، وزارت محترم مالیه نسبت کم‌بود آب صحی آشامیدنی در شهر کابل نمی‌تواند جلو فساد در بنادر کشور را بگیرد و برای مراجعین خدمات ارایه کند. لطفاً معذرت ما را قبول کنید و تا اطلاع ثانوی با مامورین مفسد در بنادر گزاره کنید. معاملات مالی خود را از نیز طریق لوی سارنوالی پیش ببرید. درحد لالیگا متشکریم.

وزارت معارف

هموطنان معارف دوست، کارمندان وزارت جلیله معارف از مدتی بدینسو روزه می‌گیرند و نسبت فشار پایین قادر به تدریس در مکاتب نیستند. لطفاً تا چهارم عید سعید فطر اولادهای خود را در خانه تدریس کنید و یا نزد ملای مسجد بفرستید. وزارت جلیله معارف از مشکلات پیش‌آمده صادقانه معذرت می‌خواهد و عید سعید فطر را پیش ازپیش برای شما تبریک عرض می‌دارد. پیروز باشید.

وزارت اطلاعات و فرهنگ

وطن‌داران غیرت‌مند، نسبت گرمی هوا و بلند بودن میزان آلودگی صوتی در کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ درحال حاضر از برگزار نمودن هرنوع برنامه فرهنگی معذرت می‌خواهد. این معذرت الی شش ماه اعتبار دارد و پس از ختم مدت اعتبار، برنامه‌های وزارت طبق روال عادی ادامه خواهد یافت. فعلاً با آهنگ‌های تاجیکی و سروده‌های بدون موسیقی طالبانی قسمت‌های فرهنگی خود را صیقل بزنید. تشکر از شما و آسیا یک پیکر آب و گل است.

وزارت زنان

خانم‌های محترم، شرایط کشور طوریست که اجازه نمی‌دهد وزارت محترم زنان بتواند از حقوق شما دفاع کند و برای حمایت از شما برنامه بریزد. معذرت ما را بپذیرید و تا خوب شدن اوضاع اعصاب شوهران خود را خراب نکنید و بدست‌شان بهانه ندهید که شما را با تبر و داس تکه پاره کنند. اگر یک وقت قربانی هم واقع شدید، تا خوب شدن شرایط از کسی شکایت نکنید. جنجال فایده ندارد. لطفاً.

اشتراک گذاري با دوستان :