استفاده از تکنولوژی در انتخابات پیش رو: آری یا نه؟

- زینب فرهمند

کمیسیون مستقل انتخابات طرح برنامه‌ی عملی برای این روند را پیشنهاد کرده که با برخی انتقادها و استقبال‌ها همراه شده است. شماری از نهادهای ذی‌ربط می‌گویند که طرح پیش‌کش‌شده توسط این کمیسیون زمان‌بر بوده و نیاز به آماده‌گی‌های شدید برای اجرایی‌کردن آن است.

در عین زمانی کهه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که استفاده از تکنولوژی می‌تواند در سرعت و شفافیت روند انتخابات مؤثر باشد، مخالفان این طرح می‌گویند که عملی‌کردن این طرح زمان‌بر بوده و استفاده از تکنولوژی در انتخابات یک روش خام و جوان است، مردم با آن آشنایی ندارند و در همه ساحات افغانستان نیز قابلیت عملی‌شدن ندارد.

یوسف رشید رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان می‌گوید که برگزاری انتخابات با استفاده از تکنولوژی باید با «توافق جمعی مردم» انجام شود.

رشید در برنامه‌ی نشر طرح پیشنهادی برنامه‌ی عمل برای اصلاحات انتخاباتی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات ملزم است که توافق مردم را با خود در امر استفاده از تکنولوژی در انتخابات داشته باشد. وی گفت: «خواهش ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که بحث‌ها را تابومحور و مربوط به اراکین دولتی نسازد، خوب است که با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، اپوزیسیون‌هایی که شکل گرفته مشورت‌های خود را داشته باشند.»

یوسف رشید در ادامه می‌گوید که حتا نهادهای مدنی و جوانان فعال در ولایات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری خواهند کرد تا کمیسیون در ولایت‌ها رفته و نظر مردم را از نزدیک داشته باشد که تا چه اندازه در امر استفاده از تکنولوژی در انتخابات موافق اند یا نه و یا هم کمیسیون مستقل انتخابات از طریق دفترهای ساحه‌ای‌شان در ولایت‌ها نظر مردم را با خود داشته باشند.

رییس اجرایی فیفا گفت: «تکنولوژی به عنوان یک پروسه‌ی کارگزار در انتخابات دخیل شود، نه خدای نخواسته به عنوان پروژه‌ای که بعد از ختم انتخابات سر تکنولوژی هم کسی اعتماد نتواند.»

فیفا مشکلاتی از قبیل درازمدت بودن پروسه‌ی ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در ماشین‌ها به صورت بایومتریک، ناآشنایی مردم با این سیستم و جوان‌بودن این روش را بر سر راه عملی‌کردن طرح استفاده از تکنولوژی در انتخابات می‌داند.

در اعلامیه نشر شده از سوی فیفا آمده است که رعایت مواردی چون ایجاد فضای اعتماد و اتخاذ تدابیر برای تأمین شفافیت روند انتخابات، ترتیب به موقع فهرست رأی‌دهنده‌گان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، سیستم انتخاباتی، مصارف مالی مبارزات انتخاباتی، روند رأی‌دهی و بررسی رأی‌دهی الکترونیک، شمارش آرا و چگونه‌گی اعلان نتایج، نقش نهادهای ذی‌دخل و ذی‌ربط انتخاباتی در روند انتخابات، تقویت نقش فعال زنان در انتخابات از موضوعات مهم و کلیدی برای بهبود مدیریت انتخابات است.

استفاده از تکنولوژی در انتخابات، شفافیت و سرعت

در همین حال معاذالله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که طرح استفاده از تکنولوژی در انتخابات ضروری بوده و استفاده از تکنولوژی در کشورهایی انجام می‌شود که تجربه‌ی فساد در انتخابات داشته‌اند و استفاده از تکنالوژی یکی از راه‌های بازدارنده از تقلب گسترده در انتخابات است.

معاذالله دولتی می‌گوید که از ورق‌های رأی‌دهی سوء استفاده می‌شود و با استفاده از روش نام‌نویسی بایومتریک بحث کارت‌ها منتفی می‌شود و هیچ رأی‌دهنده‌ای نمی‌تواند در جایی دیگر با هویتی جعلی و یا از راه‌های دیگر باز هم رأی بدهد.

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به مشکل استفاده از اوراق در رأی‌دهی می‌گوید زمانی که ورق‌های زیادی در اطراف وجود دارد یک زورمند یا متنفذ می‌تواند به سهولت در ساحات دور به آن‌ها دست‌رسی پیدا کرده و از اوراق به نفع شخص مورد نظر سوء استفاده کند، اما استفاده از تکنولوژی و بایومتریک، از تقلب‌هایی این چنین، جلوگیری می‌کند. دولتی گفت: «رأی‌دهی با این امکانات و با این که انگشت شخص شناسایی شود در روز انتخابات این چالش را حل می‌کند.»

به گفته‌ی دولتی استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات در چند مرحله از انتخابات می‌تواند صورت بگیرد. او این مرحله‌ها را «نام‌نویسی رأی‌دهنده‌گان، شناسایی رأی‌دهنده‌گان، رأی‌دهی و شمارش آرا. اما در این باره که از تکنولوژی در انتخابات استفاده شود یا نه و اگر استفاده شود با چی میکانیزمی به پیش برده می‌شود و اختلاف نظرهایی وجود دارد چگونه حل می‌شود، چیزی نگفت.

برخی معتقد اند که استفاده از تکنولوژی نیاز به آماده‌گی‌های طویل مدت داشته و نمی‌توان به یکباره از این روش در افغانستان استفاده کرد، برخی می‌گویند که از این روش در نام‌نویسی رای‌دهنده‌گان و ترتیب فهرست رأی‌دهنده‌گان، و رأی‌دهی استفاده شود اما در دو مرحله جمع‌آوری آرا و اعلان نتیجه نهایی نباید از این تکنولوژی استفاده کرد، شماری هم می‌گویند که تمام پروسه‌ی انتخابات باید با استفاده از تکنولوژی انجام شود.

شکریه فریال رییس مؤسسه خدمات و کارکرد جوانان می‌گوید که به عنوان یکی از شهروندان افغانستان نظر دارد که تمام پروسه‌ی انتخابات الکترونیک شود و این روش می‌تواند در سرعت و شفافیت انتخابات مؤثر باشد. خانم فریال گفت: «نظر من این است که اگر به صورت کل [ در تمام مراحل انتخابات از تکنولوژی استفاده شود] باشد بسیار خوب است به خاطر این که تقلب هیچ صورت نمی‌گیرد.»

اشتراک گذاري با دوستان :