کمیسیون منع شکنجه تأسیس شد

۸صبح، کابل: روز دوشنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶ در نشستی که با حضور داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نهاد برگزار شده بود، کمیسیون منع شکنجه تأسیس شد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پی‌گیری قضایای آن تأسیس شده است.
داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هم‌زمان رییس کمیسیون منع شکنجه نیز هست، در سخنان افتتاحی نخستین جلسه این کمیسیون گفت: «شکنجه به صورت مطلق ممنوع است، رهایی از شکنجه حق مسلم و تخطی‌ناپذیر بشری است که در هیچ شرایط و حالتی قابل تعلیق و تعطیل نیست.»
در این جلسه تاکید شد که هیچ وضعیت استثنایی، مانند ناامنی، جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، نمی‌تواند بهانه‌ای برای اعمال شکنجه باشد.
اعضای کمیسیون منع شکنجه نیز در این جلسه اظهار داشتند که انفاذ قانون منع شکنجه و تشکیل کمیسیون منع شکنجه یک دست‌آورد و پیش‌رفت در راستای ایجاد ضمانت‌های قانونی و عملی برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبان و حمایت از قربانیان پنداشته می‌شود.
اعضای این کمیسیون تأکید کردند که هرچند آمار شکنجه در سال‌های اخیر کاهش یافته اما هدف ما محو کامل شکنجه است و کمیسیون منع شکنجه برای تحقق این هدف به صورت پی‌گیر تلاش خواهد کرد.
برمبنای ماده دوازدهم قانون منع شکنجه، نظارت از مراکز سلب آزادی، پی‌گیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی و قضایی، طرح برنامه‌های آموزشی به منظور آگاهی موظفان مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت‌های کمیسیون منع شکنجه می‌باشد.
براساس فیصله اولین جلسه کمیسیون منع شکنجه، قرار است که به زودی کار تهیه‌ی برنامه عمل و طرزالعمل کاری این کمیسیون آغاز شده و در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :