کمیسیون تدارکات ملی احداث بخش اول سرک دوشی- بامیان را رد کرد

۸صبح، کابل: کمیسیون تدارکات ملی احداث بحش اول سرک دوشی- بامیان را که مربوط وزارت فواید عامه کشور می‌شود، رد کرده است.
ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای در این باره نوشته است: «کمیسیون تدارکات ملی قرارداد احداث بخش اول ۲۳,۷ کیلو متر سرک دوشی- بامیان مربوط به وزارت فواید عامه را رد کرد و فیصله نمود که پروسه‌ی تدارکاتی این پروژه از سر گرفته شود و وزارت مربوطه با استفاده از میتود منابع واحد با شرکت پیشنهادی قرارداد کند. کمیسیون هدایت داد که به منظور کاهش قیمت با شرکت پیشنهادی گفت‌وگو صورت گیرد.»
به گزارش ارگ، کمیسیون تدارکات ملی هم‌چنان سفارش کرده که توان‌مندی شرکت متذکره براساس پروسه‌ی جدید به گونه‌ی جدی تحت نظر گرفته شود.
این دومین بار است که بخش اول سرک دوشی- بامیان از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد می‌شود. به تاریخ ۲۷ قوس ۱۳۹۵ خورشیدی این کمیسیون قرارداد پیشنهادی بخش اول سرک دوشی- بامیان به دلیل تکمیل‌نشدن «معیار‌های قانونی» رد کرده بود.
کمیسیون تدارکات ملی روز گذشته جلسه‌ای را تحت ریاست اشرف غنی رییس جمهور کشور برگزار کرد. رییس جمهور در این جلسه این کمیسیون ۱۶ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱۱,۲ میلیارد افغانی منظور کرد.
این قراردادها شامل پروژه‌ی خدمات مشورتی اعمار انستیتیوت اداره تدارکات ملی، قرارداد پروژه‌ی اتصال ۱۶ پوهنتون به خدمات انترنتی، پروژه‌ی تقویت سیستم صحی و ایجاد ۱۵ تیم سیار جهت ارائه خدمات صحی برای کوچیان ۱۲ ولایت، قرارداد تهیه و تدارک ۲۵ عراده موتر برای انتقال محصلین پوهنتون‌ها، قرارداد ارائه خدمات مشورتی و مراقبتی پروژه‌ی سرک دره صوف از ۴۱ کیلومتری این سرک به طول ۱۸۷ کیلومتر الی دره‌ی صوف مربوطه به وزارت فوایدعامه و چندین پروژه دیگر را در بر می‌گیرد.
هم‌چنان این کمیسیون، در خصوص تدارک مواد خوراکی مورد نیاز وزارت امور داخله دستور داد که کیفیت مواد خوراکی این وزارت به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد و وزارت مربوط گزارش ماه‌وار خویش را از پیش‌رفت کار قرارداد متذکره به اداره‌ی تدارکات ملی ارائه کند.

اشتراک گذاري با دوستان :