ترامپ اشتباه اوباما را تکرار نخواهد کرد

- بابک کابلی

دونالد‭ ‬ترامپ،‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مشاور‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬فرستاد‭ ‬تا‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬بررسی‭ ‬کند‭. ‬آقای‭ ‬مک‭ ‬ماستر،‭ ‬مشاور‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬کاخ‭ ‬سفید،‭ ‬می‌خواهد‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬ببیند،‭ ‬بررسی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬گزارش‭ ‬مفصلی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬ترامپ‭ ‬بدهد‭. ‬گزارش‭ ‬مک‭ ‬ماستر‭ ‬در‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬رییس‌جمهور‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬افغانستان،‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬

سفر‭ ‬مک‭ ‬ماستر‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬ملاقات‌های‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬سران‭ ‬حکومت،‭ ‬روز‌های‭ ‬اول‭ ‬روی‭ ‬کارآمدن‭ ‬آقای‭ ‬اوباما‭ ‬را‭  ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬تداعی‭ ‬می‌کند‭. ‬آقای‭ ‬اوباما‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۹‭ ‬سکان‭ ‬اداره‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفت،‭ ‬یکی‭ ‬پشت‭ ‬دیگر،‭ ‬مقام‌های‭ ‬امریکایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬فرستاد‭. ‬او‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬کازارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۸‭ ‬امریکا‭ ‬از‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬جلال‌آباد‭ ‬دیدن‭ ‬کرد‭. ‬آقای‭ ‬اوباما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬کارآمدنش‭ ‬جنرال‭ ‬مک‭ ‬کرستال،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ستاره‌های‭ ‬ارتش‭ ‬امریکا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرماندهی‭ ‬نیروهای‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬برگزید‭. ‬

آقای‭ ‬مک‭ ‬کرستال‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬مهار‭ ‬شورش‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌خواست‭. ‬آقای‭ ‬اوباما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‌هایش‭ ‬اذعان‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬ماموریت‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬حکومت‭ ‬بوش‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬فرستادن‭ ‬کل‭ ‬منابع‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬می‌کرد‭. ‬اما‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬اوباما‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬بررسی‌های‭ ‬دقیقی‭ ‬انجام‭ ‬داد،‭ ‬یک‭ ‬تصمیم‭ ‬اشتباه‭ ‬سیاسی‭ ‬گرفت‭. ‬

آقای‭ ‬اوباما‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬نیروهای‭ ‬ناتو‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬موافقت‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬اقدام،‭ ‬تاریخ‭ ‬خروج‭ ‬نیروهای‭ ‬امریکایی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۰‭ ‬نیروی‭ ‬اضافی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مستقر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۱‭ ‬خروج‭ ‬این‭ ‬نیروها‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭. ‬بعدا‭ ‬تاریخ‭ ‬ختم‭ ‬ماموریت‭ ‬رزمی‭ ‬‌ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هم‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬تاریخ‌ها‭ ‬اعلام‭ ‬شد،‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬حامیان‌شان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدند‭ ‬که‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬می‌خواهد‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬فرار‭ ‬کند‭. ‬اعلام‭ ‬تاریخ‭ ‬خروج‭ ‬چنان‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬گروه‭ ‬طالبان‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬آنان‭ ‬تصور‭ ‬کردند‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬حاکم‭ ‬می‌شوند‭. ‬

افغانستان‭ ‬امروز‭ ‬بهای‭ ‬همین‭ ‬اشتباه‭ ‬سیاسی‭ ‬اداره‭ ‬اوباما‭ ‬را‭ ‬می‌پردازد‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬افغانستان‭ ‬هم‭ ‬عجله‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬آن‌جایی‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬خروج‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬مربیان‭ ‬امریکایی‭ ‬می‌خواستند‭ ‬هرچه‭ ‬زودتر‭ ‬شمار‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬چون‭ ‬وقت‭ ‬خیلی‭ ‬کم‭ ‬بود،‭ ‬مربیان‭ ‬به‭ ‬کمیت‭ ‬می‌اندیشیدند‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬ضعف‌های‭ ‬درونی‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬همین‭ ‬مساله‭ ‬است‭. ‬

بحران‭ ‬حملات‭ ‬سبز‭ ‬بر‭ ‬آبی،‭ ‬سربازهای‭ ‬خیالی‭ ‬و‭ ‬استخدام‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬حتا‭ ‬اسم‌شان‭ ‬را‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬بنویسند،‭ ‬محصول‭ ‬عجله‭ ‬سال‌های‭ ‬۲۰۱۰‭ ‬و‭ ‬۲۰۱۱‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬کلان‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭    ‬آن‭ ‬کشیدگی‭ ‬میان‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬اوباما‭ ‬بود‭. ‬کرزی‭ ‬به‭ ‬امریکایی‌ها‭ ‬اعتماد‭ ‬نداشت‭. ‬اداره‭ ‬اوباما‭ ‬می‌خواست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۹‭ ‬کرزی‭ ‬شکست‭ ‬بخورد‭. ‬اداره‭ ‬اوباما‭ ‬کرزی‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬رهبر‭ ‬ناتوان‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬همین‭ ‬مساله‭ ‬کرزی‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬عقده‌ای‭ ‬ساخت‭. ‬کرزی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتخابات‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۹‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬دسیسه‭ ‬اعتقاد‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برمبنای‭ ‬همین‭ ‬باور‭ ‬با‭ ‬اداره‭ ‬اوباما‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کرد‭. ‬

اما‭ ‬حالا‭ ‬وضع‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬به‌نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬که‭ ‬اداره‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬سیاست‌گذاری‌اش‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬افغانستان‭ ‬مرتکب‭ ‬اشتباه‭ ‬سیاسی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬پایان‭ ‬ماموریت‭ ‬امریکا‭ ‬تعیین‭ ‬کند‭. ‬تعیین‭ ‬تاریخ‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اوباما‭ ‬تجربه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نتیجه‌اش‭ ‬ناگوار‭ ‬بود‭. ‬حکومت‭ ‬کنونی‭ ‬افغانستان‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬شریک‭ ‬امریکا‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬حکومت‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬همکاری‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬حکومت‭ ‬نمی‌خواهد‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬اشتباه‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬برود‭. ‬

نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬تجربه‭ ‬جنگی‭ ‬کافی‭ ‬اندوخته‌اند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‌تر‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد،‭ ‬می‌توانند‭ ‬وظایف‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭. ‬دوام‭ ‬حمایت‭ ‬استراتژیک‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان،‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬باز‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نیروهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬این‌جا،‭ ‬وضع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬تثبیت‭ ‬می‌کند‭. ‬اگر‭ ‬بمباردمان‌ها‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬نیروهای‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تهاجمی‌‭ ‬بیشتر‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تاکتیکی‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭. ‬

اما‭ ‬تغییر‭ ‬استراتژیک‭ ‬وضع‭ ‬وقتی‭ ‬اتفاق‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی،‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتحادش‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬طالبان‭ ‬پایان‭ ‬دهد‭. ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬عقبه‭ ‬استراتژیک‭ ‬طالبان‭ ‬است‭. ‬

اشتراک گذاري با دوستان :