رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دلیل نقض قانون اساسی برکنار شد

۸صبح،‭ ‬کابل‭:‬‭ ‬محمدقاسم‭ ‬هاشم‌زی،‭ ‬رییس‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تطبیق‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نقض‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬اصل‭ ‬بی‌طرفی،‭ ‬کهولت‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬حافظه‭ ‬از‭ ‬سمت‌اش‭ ‬برکنار‭ ‬شد‭.‬

اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تطبیق‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ (‬۲۷‭ ‬حمل‭) ‬آقای‭ ‬هاشم‌زی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بند‭ ‬۱‭ ‬و‭ ‬۵‭ ‬ماده‭ ‬قانون‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬سلب‭ ‬عضویت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬برکنار‭ ‬کردند‭. ‬

در‭ ‬اعلامیه‌ای‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‌‭ ‬فرستاده‭ ‬نگاشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬متأسفانه‭ ‬مشکلات‭ ‬ضعف‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬شخص‭ ‬داکتر‭ ‬محمدقاسم‭ ‬هاشم‌زی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬کمیسیون‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تثبیت‭ ‬جایگاه‭ ‬کمیسیون‭ ‬نانجامید‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬جایگاه‭ ‬کمیسیون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیشگاه‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬متزلزل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬‮»‬

در‭ ‬این‭ ‬اعلامیه‌‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محمدقاسم‭ ‬ها‌شم‌زی‭ ‬افزوده‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬‮«‬رعایت‭ ‬نکردن‭ ‬اصل‭ ‬بی‌طرفی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬کمیسیون،‭ ‬که‭ ‬نقض‭ ‬صریح‭ ‬ماده‭ ‬۱۵۷‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬۲‭ ‬قانون‭ ‬کمیسیون‭ ‬می‌باشد،‭ ‬نداشتن‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬تثبیت‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬حیثیت‭ ‬کمیسیون،‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬داخلی‭ ‬کمیسیون،‭ ‬استبداد‭ ‬رأی،‭ ‬باور‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬جمعی،‭ ‬نداشتن‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬اعضا،‭ ‬ایجاد‭ ‬تداخل‭ ‬وظیفوی‭ ‬و‭ ‬تعارض‭ ‬صلاحیت‌ها‭ ‬و‭ ‬کهولت‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬حافظه‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬ناتوانی‭ ‬شخص‭ ‬مذکور‭ ‬می‌باشد‭.‬‮»‬

‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تطبیق‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نقض‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬دولت‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬هفت‭ ‬عضو‭ ‬دارد‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :