داعش در جوزجان معاش آموزگاران را ربود

۸صبح،‭ ‬کابل‭:‬‭ ‬مسوولان‭ ‬از‭ ‬ولایت‭ ‬جوزجان‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬ربودن‭ ‬معاش‭ ‬آموزگاران‭ ‬توسط‭ ‬داعش‭ ‬می‌دهند‭. ‬رضا‭ ‬غفوری،‭ ‬سخنگوی‭ ‬والی‭ ‬جوزجان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ولایتمبلغ‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬افغانی‭ ‬معاش‭ ‬آموزگاران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزد‭ ‬کارمندان‭ ‬معارف‭ ‬ربوده‌اند‭.‬

آقای‭ ‬غفوری‭ ‬طی‭ ‬تماس‭ ‬تلیفونی‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬کارمندان‭ ‬معارف‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انتقال‭ ‬معاش‭ ‬آموزگاران‭ ‬بودند،‭ ‬اعضای‭ ‬داعش‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬سرقت‭ ‬کرده‌اند‭.‬

سخنگوی‭ ‬والی‭ ‬جوزجان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بررسی‌ها‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬ما‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ببینیم‭ ‬واقعاً‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬گروه‭ ‬داعش‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬این‌که‭ ‬یا‭ ‬کدام‭ ‬سازشی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‮»‬

این‭ ‬رویداد‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬راه‭ ‬ولسوالی‭ ‬درزاب‭ ‬ولایت‭ ‬جوزجان‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

آقای‭ ‬غفوری‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬حضور‭ ‬گروه‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬جوزجان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬ولسوالی‭ ‬درزاب‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬علاوه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬داعش‭ ‬نیز‭ ‬درگیر‭ ‬شده‌اند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬درزاب‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬وسیع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭.‬

ولایت‭ ‬جوزجان‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬موقعیت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ولسوالی‌های‭ ‬آن‭ ‬ناامن‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬طالبان‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :