عبدالله عبدالله: فساد در بخش امنیتی غیر قابل تحمل است

عبدالله‭ ‬عبدالله،‭ ‬رییس‭ ‬اجرایی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬افغانستان،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬معارفه‭ ‬امرالله‭ ‬صالح،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اصلاحاتِ‭ ‬سکتور‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬رییس‭ ‬بورد‭ ‬عالی‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تعیینات‭ ‬افسران‭ ‬ارشد‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬امنیتی‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬تحمل‭ ‬است‭.‬

آقای‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد،‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬حفظ‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬حیاتی‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬عرصه‌ها،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬امنیتی‌‭ ‬متعهد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬گام‌های‭ ‬مهمی‭ ‬نیز‭ ‬برداشته‌‭ ‬است‭.‬

رییس‭ ‬اجرایی‭ ‬هم‌چنان‭ ‬ایجاد‭ ‬بخش‭ ‬وزارت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اصلاحاتِ‭ ‬سکتور‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬بورد‭ ‬عالی‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تعیینات‭ ‬افسران‭ ‬ارشد‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬گام‭ ‬مؤثر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬سکتور‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬اندوخته‌های‭ ‬آقای‭ ‬صالح‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬اعضای‭ ‬بورد،‌‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬گام‌های‭ ‬جدی‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬امرالله‭ ‬صالح‭ ‬وعده‭ ‬سپرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬آوردن‭ ‬اصلاحات‭ ‬و‭ ‬ساده‌سازی‭ ‬امور‭ ‬در‭ ‬سکتور‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬عقبه‌ی‭ ‬مطمین‭ ‬برای‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬با‭ ‬اعضای‭ ‬بورد‭ ‬کار‭ ‬کند‭.‬

آقای‭ ‬صالح‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬سکتور‭ ‬امنیتی‭ ‬یک‭ ‬بحث‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬مستمر‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬وضع‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬دفاعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬نهادها‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬صورت‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬موازی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬نیست‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :