زاخیلوال از کی نماینده‌گی می‌کند؟

- بابک کابلی

حضرت‭ ‬عمر‭ ‬زاخیلوال‭ ‬سفیر‭ ‬کبیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬اسلام‌آباد‭ ‬برخلاف‭ ‬موضع‭ ‬رسمی‭ ‬ارگ‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پرتاب‭ ‬‮«‬بمب‭ ‬مادر‮»‬‭ ‬به‭ ‬اچین‭ ‬ننگرهار‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬کرد‭. ‬سفیر‭ ‬کبیر‭ ‬زاخیلوال‭ ‬در‭ ‬صفحه‌اش‭ ‬نوشت‭ ‬که‭ ‬پرتاب‭ ‬این‭ ‬بمب‭ ‬بی‌فایده‭ ‬است‭. ‬موضع‌گیری‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬پرتاب‭ ‬‮«‬بمب‭ ‬مادر‮»‬‭ ‬به‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬از‭ ‬تونل‌ها‭ ‬و‭ ‬سمچ‌های‭ ‬داعش،‭ ‬ناراحت‭ ‬است‭. ‬

حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سفیر‭ ‬نماینده‌ی‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬نیست؟‭ ‬مگر‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬اسلام‌آباد‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬نماینده‌گی‭ ‬نمی‌کند؟‭ ‬آیا‭ ‬سفیری‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬عمومی‭ ‬برخلاف‭ ‬موضع‭ ‬رسمی‭ ‬دولت‭ ‬سخن‭ ‬بگوید؟‭ ‬اگر‭ ‬سفیری‭ ‬مرتکب‭ ‬این‭ ‬تخلف‭ ‬شود،‭ ‬جزایش‭ ‬چیست؟‭ ‬

در‭ ‬دولت‭ ‬خدا‭ ‬داد‭ ‬افغانستان‭ ‬سفیران‭ ‬آزادی‭ ‬مطلق‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬تابع‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬مقرراتی‭ ‬نیستند‭. ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬آقای‭ ‬عبدالقیوم‭ ‬کوچی‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسکو،‭ ‬در‭ ‬باره‌ی‭ ‬تاجیکستان‭ ‬اظهاراتی‭ ‬داشت‭. ‬او‭ ‬تمام‭ ‬مقام‌های‭ ‬حکومت‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬قاچاق‌بر‭ ‬و‭ ‬مزدور‭ ‬روسیه‭ ‬خواند‭. ‬اظهارات‭ ‬آقای‭ ‬کوچی،‭ ‬مشکل‭ ‬کلان‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬برای‭ ‬کابل‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬دوشنبه،‭ ‬رسماً‭ ‬از‭ ‬کابل‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬اظهارات‭ ‬آقای‭ ‬عبدالقیوم‭ ‬کوچی‭ ‬معذرت‭ ‬بخواهد،‭ ‬کل‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬افغانستان‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

حال‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬طور‭ ‬رفتار‭ ‬می‌کند‭. ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬هم‭ ‬حاضر‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬برخورد‭ ‬قاطع‭ ‬کند‭. ‬اگر‭ ‬ایشان‭ ‬آقای‭ ‬عبدالقیوم‭ ‬کوچی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬سفارت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسکو‭ ‬برکنار‭ ‬می‌کرد،‭ ‬امروز‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال،‭ ‬جرأت‭ ‬نمی‌کرد‭ ‬که‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬برخلاف‭ ‬موضع‭ ‬رسمی‭ ‬دولت،‭ ‬برای‭ ‬گروه‭ ‬تروریستی‭ ‬داعش‭ ‬مویه‭ ‬سر‭ ‬دهد‭. ‬

اگر‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬با‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬همدردی‭ ‬دارد،‭ ‬حقش‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬کار‭ ‬کند‭. ‬اگر‭ ‬او‭ ‬قواعد‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬را‭ ‬نمی‌داند،‭ ‬این‭ ‬دیگر‭ ‬عذری‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬گناه‭ ‬است‭. ‬کسی‭ ‬که‭ ‬سال‌ها‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬دارد،‭ ‬امکان‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬بی‌خبر‭ ‬باشد،‭ ‬تازه‭ ‬بی‌خبری‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬هم‭ ‬عذر‭ ‬پنداشته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬

شاید‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬می‌ترسد‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬نقشه‌ی‭ ‬ربودن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬کشیده‌اند‭. ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬آقای‭ ‬فراهی‭ ‬سفیر‭ ‬پیشین‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬ربوده‭ ‬بودند،‭ ‬او‭ ‬مدت‭ ‬طولانی‭ ‬نزد‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬گروگان‭ ‬بود‭. ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬شاید‭ ‬تصور‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬هم‌دردی‭ ‬کند،‭ ‬از‭ ‬ربودنش‭ ‬منصرف‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬آقای‭ ‬فراهی‭ ‬دچار‭ ‬نمی‌سازند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬نگارنده‭ ‬به‭ ‬مافی‭ ‬الضمیر‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬دسترسی‭ ‬ندارد،‭ ‬ناگزیر‭ ‬است،‭ ‬گمانه‌زنی‭ ‬کند‭. ‬

اگر‭ ‬زاخیلوال‭ ‬واقعاً‭ ‬می‌ترسد‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬هم‌دردی‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬تروریستی،‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬پوشش‭ ‬حمایتی‭ ‬خلق‭ ‬نمی‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬یک‭ ‬حمله‌ی‭ ‬تروریستی،‭ ‬بیمه‭ ‬نمی‌کند‭. ‬اگر‭ ‬ایشان‭ ‬این‭ ‬قدر‭ ‬ترس‭ ‬دارند،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وظیفه‌ی‭ ‬شان‭ ‬کنار‭ ‬بروند،‭ ‬لزومی‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬برخلاف‭ ‬موضع‭ ‬رسمی‭ ‬دولت،‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬کنند‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬عادتش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬رییس‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬او،‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬کند‭. ‬اسناد‭ ‬ویکی‌لکس‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬نزد‭ ‬دیپلومات‌های‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬پیشین‭ ‬هم‭ ‬بدگویی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬کرزی‭ ‬ضعف‌های‭ ‬زیادی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬صدمه‌ی‭ ‬کلانی‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬امریکا‭ ‬زد،‭ ‬اما‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬وزیر‭ ‬کابینه‌ی‭ ‬او‭ ‬بود،‭ ‬اگر‭ ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬کرزی‭ ‬موافق‭ ‬نبود،‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬شرافت‌مندانه‭ ‬کنار‭ ‬می‌رفت‭. ‬

آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬اگر‭ ‬عادت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬موضع‭ ‬مخالف‭ ‬رییس‭ ‬دولت‭ ‬باشد،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬سفارت‭ ‬استعفا‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬حالا‭ ‬برخلاف‭ ‬موضع‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی،‭ ‬از‭ ‬پرتاب‭ ‬‮«‬بمب‭ ‬مادر‮»‬‭ ‬به‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬اچین‭ ‬ننگرهار‭ ‬اظهار‭ ‬ناخشنودی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ناراحت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬نابود‭ ‬کردن‭ ‬زیربنای‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬جنگی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬اچین‭ ‬ننگرهار‭ ‬از‭ ‬کلان‌ترین‭ ‬بمب‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬نمی‌کرد‭. ‬اگر‭ ‬آقای‭ ‬زاخیلوال‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬هم‌سویی‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬موافق‭ ‬نیست،‭ ‬باید‭ ‬استعفا‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬منتقد‭ ‬حکومت،‭ ‬طرح‭ ‬بدیل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دهد‭. ‬

دل‌سوزی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬کوفتن‭ ‬به‭ ‬طبل‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬امریکا،‭ ‬در‭ ‬شان‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬نیست‭. ‬خیلی‭ ‬جای‭ ‬تأسف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مصلحت‌هایی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬کسی‭ ‬در‭ ‬باره‌ی‭ ‬آن‭ ‬نمی‌داند،‭ ‬خودسری‌های‭ ‬مقام‌های‭ ‬ارشد‭ ‬حکومتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سفیرکبیر‭ ‬حضرت‭ ‬عمر‭ ‬زاخیلوال‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬می‌کند‭. ‬تحمل‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬و‭ ‬خودسری‌ها،‭ ‬برای‭ ‬نهادسازی‭ ‬و‭ ‬دولت‌سازی‭ ‬خیلی‭ ‬مضر‭ ‬است‭. ‬

اشتراک گذاري با دوستان :