۳۶۰ میلیون افغانی به آتش کشیده شد

- سکینه امانی

بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬مبلغ‭ ‬۳۶۰‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬بانک‌نوت‌های‭ ‬فرسوده‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬کشید‭.‬

این‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬هیأتی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬شورای‭ ‬ملی،‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬کشیده‭ ‬شد‭.‬

محمدقسیم‭ ‬رحیمی‭ ‬معاون‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬شامل‭ ‬ده‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬افغانیگی‭ ‬بود‭.‬

گفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬قانون،‭ ‬هر‭ ‬بانکونت‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬۳‭ ‬تا‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دوران‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

آقای‭ ‬رحیمی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬پول‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۴‭ ‬تا‭ ‬امسال‭ ‬حریق‭ ‬کرده‌ایم،‭ ‬تقریباً‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬افغانی‭ ‬می‌شود‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬اوسط‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬بگیریم،‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬۳‭.‬۴‭ ‬میلیارد‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬می‌سوزانیم‭.‬‮»‬

او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬چاپ‭ ‬هر‭ ‬بانک‌نوت،‭ ‬سه‭ ‬افغانی‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬می‌رسد‭. ‬محمدقسیم‭ ‬رحیمی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حریق‭ ‬۳۶۰‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی،‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬چاپ‭ ‬این‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬صدمه‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

معاون‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬بانک‌نوت‌های‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬بالا‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬استفاده‭ ‬نقدی‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬بیشتر‭ ‬دوام‭ ‬نمی‌کند‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬انتقاد‭ ‬کرده‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬فرهنگ‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬درست‭ ‬مروج‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

محمدنسیم‭ ‬جعفری،‭ ‬یک‭ ‬دانشجوی‭ ‬دوره‭ ‬دکترا،‭ ‬از‭ ‬بانک‌نوت‌های‭ ‬افغانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرهنگ‭ ‬افغانستان‭ ‬یاد‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬پول‭ ‬زبان‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی،‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬نگهداری‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نشان‌دهنده‌ی‭ ‬فرهنگ‭ ‬عالی‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬نگهداری‭ ‬نکردن‭ ‬آن‭ ‬نشان‌دهنده‌ی‭ ‬فرهنگ‭ ‬ضعیف‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬می‌باشد‭.‬‮»‬

آقای‭ ‬جعفری‭ ‬می‌افزاید‭ ‬که‭ ‬بی‌پروایی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬کیفیت‭ ‬بانک‌نوت‌های‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬استهلاک‭ ‬این‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬شهروندان‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬بی‌پروایی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬نمی‌دهند‭.‬

علی‭ ‬رسالتی‭ ‬یک‭ ‬دانشجوی‭ ‬دانشگاه‭ ‬کابل‭ ‬نیز،‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬خیلی‭ ‬ضعیف‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬اکثر‭ ‬شهروندان‭ ‬به‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‌ی‌‭ ‬شخصی‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنند‭. ‬آقای‭ ‬رسالتی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬نگاه‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نگهداشت‭ ‬پول‭ ‬بیشتر‭ ‬شخصی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬بیشترین‭ ‬پول‌های‭ ‬تکه‭ ‬و‭ ‬پاره‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬سالانه‭ ‬خساره‭ ‬کلانی‭  ‬به‭ ‬بودجه‭ ‬ملی‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬

سودابه‭ ‬سحر‭ ‬عطایی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬تحصیل‌کرده‭ ‬نیز‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬را‭ ‬مهم‭ ‬توصیف‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬پول‭ ‬باید‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کیف‭ ‬مخصوصش‭ ‬نگهداری‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬روند‭ ‬زندگی،‭ ‬داشتن‭ ‬پول‭ ‬مستلزم‭ ‬نهایت‭ ‬تلاش‭ ‬است،‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید،‭ ‬باید‭ ‬درست‭ ‬نگهداری‭ ‬شود‭.‬‮»‬

خانم‭ ‬عطایی‭ ‬به‭ ‬نحوه‌ی‭ ‬نگهداری‭ ‬پول‭ ‬توسط‭ ‬زنان‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬بانوان‭ ‬عادت‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬پول‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬کف‭ ‬دست‌شان‭ ‬نگهداری‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬نگهداشت‭ ‬عمر‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬می‌سازد‭.‬

افغانستان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬معاملات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورها‭ ‬بیشتر‭ ‬معاملات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کریدیت‭ ‬کارت‌ها،‭ ‬چک‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬

مقام‌های‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬۲۲۹‭ ‬میلیارد‭ ‬افغانی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گردش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۱۹‭ ‬میلیارد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خزانه‌های‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬متباقی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مارکیت‌ها‭ ‬است‭.‬

بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بانک‌نوت‌های‭ ‬نامناسب‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گردش‭ ‬باز‭ ‬می‌دارد‭. ‬مسوولان‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬می‌‌گویند‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬ماه‭ ‬اسد‭ ‬امسال،‭ ‬این‭ ‬بانک‌نوت‌ها‭ ‬از‭ ‬گردش‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬اعتبار‭ ‬شوند‭. ‬بانک‌‌نوت‌هایی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬رنگ‭ ‬ریخته‭ ‬شده،‭ ‬سریال‭ ‬نمبرهای‌شان‭ ‬اشتباه‭ ‬بوده،‭ ‬یا‭ ‬بریدگی‌‭ ‬و‭ ‬کمبودی‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬بی‌اعتبار‭ ‬می‌شوند‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :