راه‌اندازی کمپاین بین‌المللی «بهبود وضعیت حقوق بشری زنان»

- ظفرشاه رویی

مؤسسات‭ ‬کاسپی،‭ ‬حاکا‭ ‬و‭ ‬شبکه‌ی‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬کمپاین‭ ‬بین‌المللی‌ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‌اند‭.‬

این‭ ‬کمپاین‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬‮«‬زنان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تغییر‮»‬‭ ‬در‭ ‬چهارچوب‭ ‬برنامه‭ ‬‮«‬اهرام‮»‬‭ ‬یا‭ ‬بسیج‭ ‬فعالیت‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

برگزارکنندگان‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬فراروی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭.‬

ناجیه‭ ‬کریمی‭ ‬مسوول‭ ‬نهاد‭ ‬امدادرسانی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬کودکان،‭ ‬حاکا،‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ولایات‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شناسایی‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬باره‌ی‭ ‬چگونگی‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬نتایج‭ ‬کارشان‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

ناجیه‭ ‬کریمی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬دشوار‭ ‬توصیف‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬زیر‭ ‬‮«‬ستم‌های‭ ‬چندین‭ ‬لایه‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬خانم‭ ‬کریمی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬چقدر‭ ‬فاجعه‌بار‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سایه‌های‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تفنگ‭ ‬می‌زنند،‭ ‬زنان‭ ‬زیر‭ ‬ستم‭ ‬چند‭ ‬لایه‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬جنایت‭ ‬بر‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬ولایت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬سراسر‭ ‬افغانستان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬فاجعه‌بار‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬حالتی‭ ‬که‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تفنگ‭ ‬می‌زنند‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬جنگ‌افروز‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اصلاً‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬کلمه‌‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬نمی‌توانند،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬وقتی‭ ‬برنامه‌ی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬ولایت‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‌ایم‭.‬‮»‬

ناجیه‭ ‬کریمی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬چگونگی‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬بحث‭ ‬می‌کنند‭. ‬او‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬بر‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬زنان‭ ‬مساعد‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬شان‭ ‬بیرون‭ ‬شوند‭. ‬بانو‭ ‬کریمی‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬از‭ ‬طریق‭ ‬کمپاین‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تغییر،‭ ‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬جهانی‭ ‬فشار‭ ‬بیشتر‭ ‬وارد‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬زمینه‌های‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬مهیا‭ ‬بسازند‭ ‬و‭  ‬زنان‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬خود‭ ‬بیرون‭ ‬شوند،‭ ‬تحصیل‭ ‬کنند،‭ ‬به‭ ‬آگاهی‭ ‬برسند‭ ‬و‭ ‬بلاخره‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مهم‭ ‬کاری‭ ‬سهم‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬مهم‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬‮»‬

ناجیه‭ ‬کریمی‭ ‬ابراز‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬یک‭ ‬نیروی‭ ‬قوی،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬خفته‮»‬‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌‌شان‭ ‬کمتر‭ ‬مساعد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

هم‌چنین‭ ‬نعیم‭ ‬نظری‭ ‬رییس‭ ‬شبکه‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬برگزارکنندگان‭ ‬کمپاین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬‮«‬زنان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تغییر‮»‬‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬ارزش‌های‭ ‬حقوق‭ ‬بشری،‭ ‬ضعف‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬قوانین‭ ‬است‭. ‬آقای‭ ‬نظری‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬سپردن‭ ‬تعهدات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬دست‌آوردهای‭ ‬کمتری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬رییس‭ ‬شبکه‌ی‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬آبادی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬آزادی‭ ‬ظرفیت‭ ‬خفته‌ی‭ ‬زنان‭ ‬افغان‭ ‬است‭. ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تعهدات‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬کنوانسیون‭ ‬رفع‭ ‬تبعیض‭ ‬علیه‭ ‬زنان‭ ‬الحاق‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬داشته‌ها‭ ‬و‭ ‬محتویات‭ ‬این‭ ‬کنوانسیون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬افغانستان‭ ‬جاری‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬فرصت‌های‭ ‬تطبیق‭ ‬و‭ ‬اجرایی‌سازی‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مساعد‭ ‬بسازیم،‭ ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬کمتر‭ ‬دولت‭ ‬ما‭ ‬ترتیب‭ ‬اثر‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬نعیم‭ ‬نظری‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تأمین‭ ‬ارزش‌های‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬زنان،‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬گونه‌ی‭ ‬نمایشی‭ ‬و‭ ‬کمیت‌گرایانه‭ ‬برخورد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬جانلوکه‭ ‬سولرا‭ ‬از‭ ‬مسوولان‭ ‬مؤسسه‭ ‬ایتالیایی‭ ‬‮«‬کاسپی‮»‬‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ختم‭ ‬کمپاین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬‮«‬زنان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تغییر‮»‬‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬سیاسی‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬برای‭ ‬ارایه‌ی‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‌شان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مدافعان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬بحث‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فعالان‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬پارلمان‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬روی‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬

آقای‭ ‬سولرا‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬کمک‌کننده‌ی‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬جهانی‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کمک‌های‌شان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬متمرکز‭ ‬نسازند،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬و‭ ‬ولسوالی‌ها‭ ‬نیز‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کمک‌های‭ ‬بعدی،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ارتقای‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌ی‭ ‬سیاسی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شود‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :