صلح در افغانستان ممـکن اسـت

- فرانز مایکل میلبن، نماینده ویژه و رییس هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان

به تاریخ ۲۵ مارچ اتحادیه اروپا از شصتمین سالروز امضای معاهدات روم تجلیل می‌کند. از آن زمان تا کنون شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شش دهه صلح بی‌پیشینه، خوشبختی و امنیت بهره برده‌اند. در مقایسه با نیمه اول قرن بیستم هیچ گاهی از این بهتر نبوده است. جنگ‌های مصیبت‌بار در اروپا میان سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ میلیون‌ها کشته، یک قاره ویران و متفرق و به خاک کشیده را به جا گذاشت. یکپارچگی اروپا موفق‌ترین پروژه صلح در تاریخ ما می‌باشد.
اتحادیه اروپا برای دهه‌ها در افغانستان حضور داشته است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان افغانستان به شمار می‌روند. بعد از سپری‌شدن موفقانه کنفرانس بروکسل در ماه اکتوبر ۲۰۱۶، ما به حضور خود تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهیم داد.
در شصت سال گذشته اروپا ثابت کرده است که جای‌گزینی برای جنگ وجود دارد. این امر در افغانستان نیز قابل تطبیق است. تاریخ اروپا شاهد مثال‌های زیادی از یک‌جاشدن دشمنان دیرینه و رسیدن به توافق صلح و آشتی می‌باشد. در افغانستان نیز می‌تواند چنین شود و ما باید همه برای رسیدن به صلح کار کنیم. ما آرزو داریم که پروژه اروپا بتواند به عنوان یک انگیزه برای افغان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. صلح نخستین هدف اتحادیه اروپا در سال‌های آینده می‌باشد.
جهان از یک حالت بلاتکلیفی بزرگ در حال گذر است: مرکز قدرت جهان در حال تغییر است و بنیاد نظم جهانی مبتنی بر قانون مکرراً مورد سوال قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپا یک قدرت بزرگ و حیاتی برای حفظ و تقویت نظم جهانی خواهد بود. اتحادیه اروپا یک قدرت قوی، همکار و با اعتماد است و خواهد بود. شریکان ما می‌دانند که هدف ما چیست.
هر آن چه در آینده اتفاق بیفتد، راه ما مشخص است: اتحادیه اروپا تقویت صلح و امنیت بین‌المللی، همکاری‌های انکشافی، حقوق بشر و رسیدگی به بحران‌های بشری را در مرکز پالیسی خارجی و امنیتی خود قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا حامی قوی و متعهد مردم افغانستان باقی خواهد ماند. بیایید همه‌ی ما صلح را در افغانستان اولویت مشترک خود بسازیم.
صلح ممکن است.

اشتراک گذاري با دوستان :