ورزش صلح می‏‌آورد

- حسین حیدری

ورزش‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬تفریحی‭ ‬شناخته‭ ‬می‌‌شود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تفریح‭ ‬می‏دانند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬ورزش‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬سلامتی‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌‏گردد؛‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‏ الملل‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬شماری‭ ‬از‭ ‬اندیشمندان‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬ورزش‭ ‬می‌تواند‭ ‬ابزار‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬کلان‭ ‬ملی‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬دیگر‭ ‬ورزش‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬انتقال‭ ‬فرهنگی،‭ ‬شناخت‭ ‬اقوام،‭ ‬ایجاد‭ ‬حس‭ ‬هم‌دلی‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬ملی‭ ‬گردد‭.‬

‮«‬جام‭ ‬فوتسال‭ ‬فیض‌محمد‭ ‬کاتب‮»‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جام‌های‭ ‬ورزشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬مسابقات‭ ‬خود‭ ‬ر‭ ‬ا‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬مسابقات،‭ ‬ایجاد‭ ‬هم‌دلی‭ ‬بیشتر‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬دورساختن‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬اعتیاد‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

محمود‭ ‬جعفری،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬برگزار‭ ‬کنندگان‭ ‬جام‭ ‬فوتسال‭ ‬فیض‌محمدکاتب،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬جام‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬هم‌دلی‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭ ‬خواند‭.‬

این‭ ‬تورنمنت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬متنفذین‭ ‬ولسوالی‭ ‬قره‌باغ‭ ‬ولایت‭ ‬غزنی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مسابقات‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬حوت‭ ‬سال‭ ‬روان‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حال‭ ‬جریان‭ ‬دارد،‭ ‬هفده‭ ‬تیم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬شرکت‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بازی‭ ‬نهایی‌شان‭  ‬در‭ ‬بیست‌و‌هفت‭ ‬حوت‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

آقای‭ ‬جعفری‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬ورزش‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬ملی‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ورزش‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬امر‭ ‬فردی‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬تفریحی‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شعور‭ ‬جمعی‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬دارد‭. ‬ورزش‭ ‬ضمن‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‏کند،‭ ‬صحت‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬روانی‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تضمین‭ ‬می‌کند‭. ‬ورزش‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬‮«‬مکتب‮»‬‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬‮«‬صلح‭ ‬پایدار‮»‬‭ ‬‏مطرح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‏گیرد‭. ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۳‭ ‬طی‭ ‬قطعنامه‌ای،‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬راهکار‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دولت‌ها‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬ورزش‭ ‬همکاری‭ ‬کنند،‭ ‬‮«‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اندیشمندان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فرینکن،‭ ‬تونیس،‭ ‬زیمل‭ ‬و‭ ‬کید،‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬اساسی‭ ‬ایجاد‭ ‬‮«‬صلح‭ ‬پایدار‭ ‬جهانی‮»‬‭ ‬می‏دانند‭.‬‮»‬

او‭ ‬هم‌چنان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬ادولف‭ ‬اوگی‭ ‬نظریه‭ ‬ورزش‭ ‬بهترین‭ ‬مدرسه‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬نظریه‌‏پردازان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬نوربرت‭ ‬الیاس‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اندیشمندان‭ ‬مطرح‭ ‬جهانی،‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬‮«‬کلید‭ ‬شناخت‭ ‬جامعه‮»‬‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬‮«‬بسیج‭ ‬عمومی‮»‬‭ ‬‏و‭ ‬‮«‬ملت‏سازی‮»‬‭ ‬تأکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬امروزه‭ ‬ورزش‭ ‬‏یک‭ ‬‮«‬زبان‭ ‬بین‏المللی‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‏یک‭ ‬دیپلماسی‭ ‬عمومی‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‏المللی‭ ‬‏برای‭ ‬همبستگی‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‏رود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬ورزش‭ ‬به‭ ‬مثابه‌ی‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬برای‭ ‬اظهار‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬موضع‭ ‬سیاسی‭ ‬بین‏المللی‏شان‭ ‬استفاده‭ ‬می‏کنند‭. ‬زیرا‭ ‬ورزش‭ ‬می‏تواند‭ ‬جوامع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزدیک‭ ‬سازد،‭ ‬اختلافات‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد،‭ ‬تعاملات‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند،‭ ‬زمینه‭ ‬آشتی‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬میان‭ ‬ملت‏ها‏‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬خشونت‏ها‏‭ ‬و‭ ‬تنش‏ها‏‭ ‬گردد‭.‬‮»‬

به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلی‭ ‬نیز‭ ‬ورزش‭ ‬نقش‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‏ای‭ ‬در‭ ‬همبستگی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬اجتماعی‭ ‬دارد‭. ‬ورزش‭ ‬می‏تواند‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اعتیاد‭ ‬و‭ ‬هرزه‏گردی‭ ‬نجات‭ ‬داده‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬نشاط،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬سوق‭ ‬دهد‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گفته‌اند؛‭ ‬ورزش‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬‏اقتصادی‭ ‬نیز‭ ‬رول‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬دارد‭ ‬چنان‌که‭ ‬در‭ ‬برازیل‭ ‬ورزش‭ ‬وسیله‏ای‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬جنایت‭ ‬خوانده‭ ‬می‏شود‭ ‬و‭  ‬در‭ ‬کلمبیا‭ ‬از‭ ‬ورزش‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬فعال‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬ورزش‭ ‬نقش‌ها‏ی‭ ‬مهمی‏‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عرصه‌ها‏ی‭ ‬فرهنگی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فشرده‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬نقش‏ها‏ی‭ ‬‏بسیج‭ ‬عمومی،‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تبلیغات‭ ‬رسانه‏ای،‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬عمومی،‭ ‬صلح‭ ‬پایدار،‭ ‬تعاملات‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬ملت‏سازی،‭ ‬هم‌گرایی‭ ‬ملی،‭ ‬همکاری‏های‭ ‬بین‏المللی،‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‏ها‏ی‭ ‬بومی،‭ ‬مشروعیت،‭ ‬تقویت‭ ‬بنیه‏ها‏ی‭ ‬اقتصادی،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬بیکاری،‭ ‬تقویت‭ ‬احساس‭ ‬مشترک‭ ‬ملی،‭ ‬رشد‭ ‬حس‭ ‬مسئولیت‏پذیری،‭ ‬تهییج‭ ‬احساسات،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تبادلات‭ ‬فکری‭- ‬فرهنگی،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

جعفری‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬گفته‏هایش‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬متفذین‭ ‬محل‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬جام‭ ‬تأکید‭ ‬می‏کند‭ ‬و‭ ‬می‏گوید‭: ‬‮«‬مهم‏ترین‭ ‬دست‏آورد‭ ‬این‭ ‬بازی‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬توانسته‭ ‬جوانانی‭ ‬ر‭ ‬ا‭ ‬که‭ ‬پدران‌شان‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬دشمن‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬میدان‭ ‬بازی‭ ‬بکشانند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تیم‭ ‬مقابل‭ ‬به‭ ‬رقابت‭ ‬بپردازند‭.‬‮»‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬ظریف‭ ‬محمدی‭ ‬مربی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تیم‌های‭ ‬جام‭ ‬فوتسال‭ ‬فیض‌محمد‭ ‬کاتب‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جام‭ ‬تلاشی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬فرهنگ‭ ‬هم‌دیگرپذیری‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬است‭.‬

وی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬در‭ ‬شهر‭ ‬همیشه‭ ‬انتحار‭ ‬و‭ ‬انفجار‭ ‬است،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬خسته‭ ‬شده‌اند‭. ‬روحیه‭ ‬بیشتر‭ ‬افراد‭ ‬شکسته‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬این‭ ‬جام‭ ‬حداقل‭ ‬لحظه‌ی‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬آرامی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬مساعد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬

در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬تابش‭ ‬حسینی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تماشاگران‭ ‬این‭ ‬مسابقات‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬نبود‭ ‬زمینه‌ی‭ ‬درست،‭ ‬بانوان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازی‌ها‭ ‬اشتراک‭ ‬نتوانستند‭. ‬

وی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬مسابقات‭ ‬برای‭ ‬بانوان‭ ‬ورزش‌دوست‭ ‬نیز‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شود‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :