طالبان درخت می‌کارند و انسان درو می‌کنند

- فریدون آژند

رهبر‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬در‭ ‬پیام‭ ‬بهاری‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬پیروانش‭ ‬خواسته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬هرکدام‭ ‬نهالی‭ ‬برای‭ ‬سرسبزی‭ ‬افغانستان‭ ‬غرس‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬خطاب‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬ملا‭ ‬هبت‌الله‭ ‬رهبر‭ ‬جدید‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬طالبان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هم‌چنان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کاشتن‭ ‬درخت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬یک‭ ‬مسلمان،‭ ‬عمل‭ ‬خیر‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬حتا‭ ‬انسان‌ها‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سود‭ ‬می‌برند‭. ‬رهبر‭ ‬طالبان‭ ‬هم‌چنان‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬زیبایی‭ ‬زمین،‭ ‬درخت‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬غیر‭ ‬میوه‭ ‬بنشانید‭.‬

حافظه‭ ‬تاریخی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬نباید‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬ضعیف‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬عمل‌کرد‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬طالبان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬برده‭ ‬باشند‭. ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬شمال‭ ‬کابل،‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دندِ‭ ‬شمالی‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬تاکی‭ ‬باقی‭ ‬نگذاشتند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬بخورد‭. ‬سیاست‭ ‬زمین‭ ‬سوخته‌ای‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬شمالی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفتند،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬عرصه‭ ‬باغ‌داری‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬سال‌ها‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬برود‭. ‬مردم‭ ‬شمالی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬طالبان‭ ‬سال‌ها‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬تا‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬توانستند‭ ‬از‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬خود‭ ‬حاصل‭ ‬بردارند‭. ‬بناً‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬رهبر‭ ‬طالبان‭ ‬جز‭ ‬یک‭ ‬طنز‭ ‬مضحک،‭ ‬چیزی‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬باشد‭. ‬وان‌گهی‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬بر‭ ‬مناطق‭ ‬مسکونی‭ ‬حمله‭ ‬می‌کنند،‭ ‬همان‭ ‬قدر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬انسان‌ها‭ ‬تلفات‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬هم‭ ‬مواشی‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سلطه‌ی‭ ‬طالبان‭ ‬بروید،‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬کم‌تری‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬جز‭ ‬از‭ ‬فضا‌های‭ ‬سبزی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬کار‭ ‬طبیعت‭ ‬است،‭ ‬یعنی‭ ‬سرسبزی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬دست‭ ‬انسانی‭ ‬باشد‭ ‬کم‌تر‭ ‬دیده‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬زیرا‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کشتار‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬فکر‭ ‬نکرده‌اند‭.‬

حتا‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬خاک‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قبضه‭ ‬طالبان‭ ‬بود‭. ‬باز‭ ‬هم‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬طرحی‭ ‬که‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬کشتار‭ ‬به‭ ‬چیزی‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬می‌پردازند،‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭. ‬حتا‭ ‬حکومت‌داری‭ ‬طالبان‭ ‬هم‌مانند‭ ‬حکومت‌های‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بود،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬مظاهر‭ ‬جدید‭ ‬ساختار‌های‭ ‬حکومتی‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تغییری‭ ‬بود‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬طالبان‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬رخ‭ ‬نسبتا‭ ‬انسانی‌تر‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬فرمان‌هایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رهبران‌شان‭ ‬منتشر‭ ‬کردند‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬ملاعمر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حیاتش‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬عید‭ ‬فرمان‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭ ‬در‭ ‬نبرد‌های‌شان‭ ‬هیچ‭ ‬بی‌گناهی‭ ‬را‭ ‬نکشند‭. ‬یا‭ ‬در‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬سعی‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬آسیبی‭ ‬نرسد،‭ ‬ولی‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬یک‌بار‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬فرمان‭ ‬اجرا‭ ‬نشد‭. ‬طالبان‭ ‬هر‭ ‬باری‭ ‬که‭ ‬حمله‌ای‭ ‬کرده‌اند‭ ‬یا‭ ‬انفجاری‭ ‬صورت‭ ‬داده‌اند،‭ ‬آماج‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬طالبان‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬جنگی‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬نیرو‌های‭ ‬دولتی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬سپر‭ ‬انسانی‭ ‬می‌سازند،‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬از‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬یا‭ ‬زمینی‭ ‬دولت‭ ‬یا‭ ‬نیرو‌های‭ ‬خارجی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬غیرنظامی‭ ‬کشته‭ ‬شده‌اند،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬غیرنظامیان،‭ ‬سپر‭ ‬انسانی‭ ‬می‌سازند‭. ‬آنان‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬نیرو‌های‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اررزش‌های‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قوا‭ ‬بر‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬غیر‭ ‬جنگی‭ ‬حضور‭ ‬دارند،‭ ‬عملیات‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تاکتیک‭ ‬سپر‭ ‬انسانی،‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬پنهان‌ماندن‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬دقیق‭ ‬ترصد‭ ‬نیرو‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬دارند‭. ‬چنین‭ ‬گروهی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬در‭ ‬امان‌ماندن‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬هوایی،‭ ‬انسان‌های‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬گوشت‭ ‬دم‭ ‬توپ‭ ‬می‌سازد،‭ ‬چگونه‭ ‬می‌تواند‭ ‬دم‭ ‬از‭ ‬ارزش‌های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬بزند؟‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬طالبان‭ ‬تلاش‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬چهره‌ی‭ ‬انسانی‌تری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬بگذارند،‭ ‬زیرا‭ ‬با‭ ‬دلیل‭ ‬قتل‭ ‬و‭ ‬کشتار‭ ‬بی‌رحمانه‌ای‭ ‬که‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مرتکب‭ ‬شده‌اند،‭ ‬در‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نیروی‭ ‬جنایت‌کار‭ ‬رسوب‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬می‌خواهند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬فرمان‌های‭ ‬بی‌ارزش،‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬بر‭ ‬اعمال‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬سرپوش‭ ‬بگذارند‭.‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فرا‭ ‬رسیدن‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬گرم‌شدن‭ ‬دوباره‌ی‭ ‬هوا،‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬زمان‭ ‬آغاز‭ ‬عملیات‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬طالبان‭ ‬نیز‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬طالبان‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬فرافکنی‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬ذهنیت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬منحرف‭ ‬کنند‭. ‬مسلماً‭ ‬با‭ ‬آغاز‭ ‬گرما،‭ ‬حملات‭ ‬طالبان‭ ‬بر‭ ‬شهر‌ها‭ ‬بازآغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬فرمان‌های‭ ‬چنینی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬می‌خواهد‭ ‬رقت‭ ‬قلب‭ ‬طالبانی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد،‭ ‬فریب‭ ‬جانی‌بودن‭ ‬هر‭ ‬طالب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬تفنگ‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬بخورد‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :