سهم زنان در تصمیم‌گیری‌ها ۰.۸ درصد رشد کرده است

- زینب فرهمند

اداره‌ی‭ ‬احصاییه‌ی‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان،‭ ‬گزارشی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میزان‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬ارایه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬بانوان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجموعی‭ ‬۰‭.‬۸‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬کرده‌اند‭. ‬دور‭ ‬قبلی،‭ ‬که‭ ‬تحقیقی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میزان‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬۹‭.‬۹‭ ‬درصد‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۲‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬۱۰‭.‬۷‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬

سپوژمی‭ ‬وردک‭ ‬معین‭ ‬پالیسی‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬رشد‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬خانواده‌ها،‭ ‬ناامیدکننده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬اعداد‭ ‬برای‭ ‬آگاهی‭ ‬دقیق‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬اوضاع‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سهم‌دهی‭ ‬فعال‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬عملاً‭ ‬کار‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬

معین‭ ‬پالیسی‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬باعث‭ ‬تشویش‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬سه‭ ‬سال،‭ ‬تنها‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬که‭ ‬۱‭.‬۷‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬کنیم،‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬۹‭ ‬درصد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حالی‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬۱۰‭.‬۷‭ ‬درصد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دیگر‭ ‬دست‌آورد‭ ‬نیست‭.‬‮»‬‭ ‬خانم‭ ‬وردک‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ارقامی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬احصاییه‭ ‬مرکزی‭ ‬اعلان‭ ‬می‌شود،‭ ‬۱۰‭.‬۷‭ ‬درصد‭ ‬یعنی‭ ‬ما‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ده‭ ‬سال،‭ ‬فقط‭ ‬۱‭.‬۷‭ ‬فی‌صد‭ ‬دست‌آورد‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اصلا‭ ‬دست‌آورد‭ ‬خوانده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬این‭ ‬رقم‭ ‬قابل‭ ‬تشویش‭ ‬است‭.‬‮»‬

وی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬درست‭ ‬است‭ ‬اقدام‌هایی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬اندازه‌ی‭ ‬لازم‭ ‬کار‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نظام‌مند‭ ‬در‭ ‬تفکر‭ ‬جمعی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬حق‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬نهادینه‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬وجودی‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬پالیسی‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬شده،‭ ‬مردان‭ ‬با‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬ادارات‭ ‬بر‭ ‬زنان‭ ‬روا‭ ‬می‌دارند،‭ ‬باعث‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنند‭.‬‮»‬

سپوژمی‭ ‬وردک‭ ‬می‌گوید‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬نمی‌توان‭ ‬میزان‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭.‬

خانم‭ ‬وردک‭ ‬علاوه‭ ‬کرد،‭ ‬باید‭ ‬گفتمان‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬کار‭ ‬روی‭ ‬کاغذها،‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬عملی‌کردن‭ ‬پالیسی‌ها‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬پالیسی‌ها‭ ‬برده‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬پالیسی‌های‭ ‬خوب‭ ‬داریم،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬عملی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تطبیق‌شان‭ ‬کار‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

او‭ ‬افزود‭ ‬بیشترین‭ ‬ارقام‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬انتظار‭ ‬نمی‌رود‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬سهم‭ ‬داده‭ ‬شوند‭.‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬شیرمحمد‭ ‬جامی‌زاده‭ ‬سرپرست‭ ‬اداره‌ی‭ ‬مرکزی‭ ‬احصاییه‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬حکومت‭ ‬همواره‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬اداری‭ ‬بیشتر‭ ‬بسازد،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬نتایج‭ ‬عمل،‭ ‬اینک‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گزارشی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬هرچند‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬بالا‭ ‬می‌بود،‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ولایت‌های‭ ‬کشور‭ ‬امنیت‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬خواهران‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬سهم‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬و‭ ‬اشتغال،‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬فراوان‭ ‬روبه‌رو‭ ‬استند‭.‬‮»‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬گفته‌های‭ ‬وی،‭ ‬این‭ ‬تحقیق‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬زنان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬۸۷۹۷‭ ‬نفر‭ ‬مصاحبه‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬۷۳۳۹‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی،‭ ‬۱۰۳۰‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬مؤسسات‭ ‬بزرگ‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬۴۲۸‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬غیرحکومتی‭ ‬بوده‌اند‭. ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬تمام‭ ‬ولایت‌های‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬احمدجان‭ ‬نعیم،‭ ‬معین‭ ‬مسلکی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬می‌گوید‭ ‬در‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬هم‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬آن‌قدر‭ ‬هم‭ ‬بدبین‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سکتور‭ ‬صحت‭ ‬رشد‭ ‬خوبی‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سکتور‭ ‬نقش‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انستیتیوت‌های‭ ‬آموزش‭ ‬قابلگی‭ ‬و‭ ‬پرستاری،‭ ‬قابله‌ها‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬زنان‌اند‭ ‬و‭ ‬پرستارانی‭ ‬که‭ ‬تعلیم‭ ‬داده‭ ‬می‌شوند،‭ ‬۷۵درصدشان‭ ‬را‭ ‬بانوان‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهند‭. ‬او‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۱،‭ ‬۲۴‭ ‬درصد‭ ‬کارمندان‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬ما‭ ‬خانم‌ها‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬۸۰‭ ‬درصدشان‭ ‬خانم‌ها‭ ‬استند‭.‬‮»‬

احمدجان‭ ‬نعیم‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬مرکز‭ ‬صحی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬آن،‭ ‬کم‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬صحی‭ ‬زنان‭ ‬استخدام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

اما‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬آقای‭ ‬نعیم‭ ‬قابل‭ ‬نگرانی‭ ‬خواند،‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬خانواده‭ ‬است‭. ‬

معین‭ ‬مسلکی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬یکی‭ ‬از‭ ‬محدودیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬زنان‭ [‬تعیین‌شده‭] ‬است‭ ‬سطح‭ ‬تصمیم‌گیری‌شان‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شوهر‭ ‬یا‭ ‬‮«‬خشو‮»‬‭ ‬برای‭ ‬خانم‭ ‬اجازه‭ ‬ندهد‭ ‬او‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬صحی‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬‮»‬

او‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سواد‭ ‬داشتن‭ ‬زنان،‭ ‬به‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬صحت‌مندی‭ ‬مادران‭ ‬رابطه‌ی‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بالابردن‭ ‬سهم‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬خانواده‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬بالاتر‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :