مردم هنوز به طبابت در افغانستان اعتماد ندارند

- سردار داهی

وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬یک‌هزار‭ ‬نفر‭ ‬برای‭ ‬تداوی‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬بیماری‌شان‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬می‌‌روند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬این‭ ‬وزارت،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬مرکزهای‭ ‬تشخیصیه‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬با‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نا‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرکزها‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬آنان،‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬تداوی‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کنند‭.‬

فدامحمد‭ ‬پیکان‭ ‬معین‭ ‬عرضه‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭ ‬۲۰‭ ‬دلو،‭ ‬در‭ ‬افتتاح‭ ‬نخستین‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬یا‭ ‬تصویربرداری‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۴۵۰‭ ‬مرکز‭ ‬طبی‭ ‬با‭ ‬تجیهزات‭ ‬تشخیصیه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬آن‌ها‭ ‬دارای‭ ‬ماشین‌های‭ ‬‮«‬التراسوند‭ ‬و‭ ‬ایکسری‮»‬‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬۱۶‭ ‬مرکز‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬ولایت‌ها‭ ‬دارای‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬سی‌تی‭ ‬اسکن‭ ‬و‭ ‬ام‭ ‬آر‭ ‬آی‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭. ‬

با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬معین‭ ‬عرضه‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۳۵۰‭ ‬مرکز‭ ‬تشخیصیه‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سکتورهای‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬هنوز‭[‬هم‭] ‬این‭ ‬کمیت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کیفیت‭ ‬کافی‭ ‬نیست،‭ ‬به‭ ‬خاطری‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬تداوی‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬می‌روند‭.‬‮»‬‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬‮«‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‮»‬‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬حمایت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

آقای‭ ‬پیکان‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬تداوی‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬تشیخص‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬می‌روند‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬یک‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شاید‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرکزهای‭ ‬صحی‭ ‬باشد،‭ ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬آن،‭ ‬مساله‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬اعتماددهی‭ ‬است‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬شاید‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭.‬‮»‬

این‭ ‬نخستین‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬یا‭ ‬پرتوشناسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬داکتران‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تصویربرداری‭ ‬طبی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬رهنمودها‭ ‬برای‭ ‬آشنایی‭ ‬بیشتر‭ ‬داکتران‭ ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬رشد‭ ‬تصویربرداری‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‌ها‭ ‬فعالیت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬رادیولوژی‭ ‬یا‭ ‬پرتوشناسی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاخه‌های‭ ‬علم‌های‭ ‬پزشکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬به‌کار‭ ‬بردن‭ ‬تکنالوژی‭ ‬تصویربرداری‭ ‬توسط‭ ‬تابش‭ ‬و‭ ‬اشعه‭ ‬ایکس،‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬سروکار‭ ‬دارد‭. ‬

داکتر‭ ‬نجیب‌الله‭ ‬رسولی‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬افتتاح‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬رادیولوژی‭ ‬شامل‭ ‬تمام‭ ‬بخش‌های‭ ‬تصویر‭ ‬برداری‭ ‬طبی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬منسجم‭ ‬ساختن‭ ‬داکترانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬رادیولوژی‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند،‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬رهنمودهایی‭ ‬برای‭ ‬آشنایی،‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬داکتران‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬رادیولوژی‭ ‬تهیه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

آقای‭ ‬رسولی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طبابت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬داکتران‭ ‬بخش‭ ‬رادیولوژی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬داشته‌های‭ ‬علمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شریک‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬به‌گفته‭ ‬او،‭ ‬ایجاد‭ ‬چنین‭ ‬انجمنی‭ ‬‮«‬یک‭ ‬نیاز‮»‬‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬بودن‭ ‬‮«‬صدها‭ ‬مرکز‭ ‬تشخیصیه،‭ ‬زیاد‭ ‬بودن‭ ‬مرکزهای‭ ‬سی‌تی‭ ‬اسکن،‭ ‬ام‭ ‬آر‭ ‬آی،‭ ‬اکسری‭ ‬و‭ ‬التراسوند‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬رهنمودهایی‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬امور‭ ‬رادیولوژی‭ ‬در‭ ‬افغنستان‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬مانند‭ ‬یک‭ ‬بازوی‭ ‬نیازمند،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬هم‌کاری‭ ‬کند‭.‬‮»‬

همچنین،‭ ‬داکتر‭ ‬شرین‌آقا‭ ‬ظریف‭ ‬رییس‭ ‬دانشگاه‭ ‬طبی‭ ‬کابل‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬رادیولوژی،‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬‮«‬وضعیت‭ ‬خوبی‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬اختصاصی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬به‌گفته‭ ‬رییس‭ ‬دانشگاه‭ ‬طبی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬‮«‬کدرهای‭ ‬علمی‭ ‬انگشت‭ ‬شمار‭ ‬است‮»‬‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬پیش‌روی‭ ‬تشکیل‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬مانع‌ها‭ ‬زیاد‭ ‬اند‭. ‬

آقای‭ ‬ظریف‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬هنوزهم‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ترمیم‭ ‬ماشین‌های‭ ‬طبی‭ ‬کدرهای‭ ‬مسلکی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬دانشکده‭ ‬ترمیم‭ ‬وسایل‭ ‬طبی‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تاسیس‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬فوزیه‌اعلم‭ ‬نماینده‭ ‬بانوی‭ ‬اول‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬دست‌رسی‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬باید‭ ‬همگانی‭ ‬باشد‮»‬‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬انجمن‭ ‬رادیولوژی‭ ‬را‭ ‬گامی‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رشد‭ ‬طبابت‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬خواند‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬داکتران‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تصویربرداری‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬ولایت‌ها‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬افغانستان‭ ‬مشکل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتا‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مرکزهای‭ ‬صحی‭ ‬خصوصی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬خریداری‭ ‬شده‌اند‭  ‬که‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬بیماری‌ای‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬تشخیص‭ ‬دهد‭.‬

اما‭ ‬معین‭ ‬عرضه‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬حقیقنا‭ ‬مشکل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سالانه‭ ‬صدها‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬تصویربرداری‭ ‬طبی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬مرکزها‭ ‬بسته‭ ‬شده،‭ ‬برای‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬اخطاریه‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬تشویق‭ ‬شده‌اند‭.‬‮»‬‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬طرزالعمل‌هایی‭ ‬برای‭ ‬برخورد‭ ‬قانونی‭ ‬با‭ ‬متخلفان‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬کلنیک‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬معیاری‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬همه‭ ‬معیارها‭ ‬قابل‭ ‬تطبیق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬شکل،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬مسوولیت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬شب‭ ‬تمام‭ ‬مرکزهای‭ ‬صحی‭ ‬خصوصی‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬طرزالعمل‌ها‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬نه؟‮»‬

اشتراک گذاري با دوستان :