تصفــیه حساب دولـت با اتحادیه‌های دهقانان، کارکنان و جوانان

- علی آرش

روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬دریافته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنفی،‭ ‬صدها‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬واگذاری‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬خودداری‭ ‬می‎کنند‭. ‬این‭ ‬املاک‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬هیات‭ ‬تصفیه‌کننده،‌‭ ‬به‭ ‬ده‌ها‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬می‌رسد،‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬به‭ ‬سکتور‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬کرایه‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پول‎‭ ‬هنگفتی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬یادشده‭ ‬ریخته‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬پی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تجارتی‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مذکور،‭ ‬اکنون‭ ‬دولت‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬را‭ ‬تصفیه‭ ‬و‭ ‬جایدادهای‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزد‭ ‬آنان‭ ‬بگیرد‭. ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‎های‭ ‬دهقانان،‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬کارکنان‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مسوولان،‭ ‬صدها‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭. ‬

سه‭ ‬اداره‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬شامل‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه،‭ ‬اداره‭ ‬مستقل‭ ‬اراضی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخله‭ ‬مسوولیت‭ ‬تصفیه‭ ‬جایدادهای‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انکشاف‌های‭ ‬ابتداییه،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تمامی‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬۵۲‭ ‬نقطه‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬انتقال‭ ‬یابد‭.  ‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬که‭  ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه،‭ ‬ریاست‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬کرایه‭ ‬۵‭ ‬سالن‌‭ ‬عروسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جوار‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬حامد‭ ‬کرزی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۲۴‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭  ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬می‌رسد‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬دولت‭ ‬انتقال‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬پول‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬جنجال‭ ‬میان‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬تعلیق‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬پول‭ ‬کرایه‭ ‬سالن‌های‭ ‬عروسی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬انتقال‭ ‬می‌یافت‭.‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این،‭ ‬ادعای‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬کارکنان‭ ‬افغانستان‭ (‬امکا‭) ‬نیز‭ ‬۱۰۶۵‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ولایت‌های‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬ننگرهار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬مسوولان‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬می‌گویند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زودتر‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬امکا‭ ‬را‭ ‬تصفیه‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬آنان،‭ ‬امکا‭ ‬از‭ ‬معرفی‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬خودداری‭ ‬می‌کند‭. ‬هرچند‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسوولان‭ ‬امکا‭ ‬رد‭ ‬می‌شود‭. ‬

از‭ ‬سویی‭ ‬هم‭ ‬مسوولان‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬می‌گویند،‭ ‬گمانه‌های‭ ‬نخستین‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬نیز‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬غلام‭ ‬حسین‭ ‬رحمانی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬اداره‭ ‬مستقل‭ ‬اراضی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تصفیه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬نافذه‭ ‬کشور‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬کوتاه‭ ‬نمی‌آیند‭. ‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬ماده‭ ‬۵۷‭ ‬قانون‭ ‬امور‭ ‬زمینداری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جایدادهای‭ ‬همه‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬تطبیق‭ ‬می‌کنند‭.  ‬ماده‭ ‬۵۷‭ ‬قانون‭ ‬امور‭ ‬زمینداری‭ ‬افغانستان‭ ‬حکم‭ ‬می‎کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬الی‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۱‭ ‬ملکیت‎هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬اعطا‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬پرداخته‭ ‬نشده،‭ ‬دوباره‭ ‬از‭ ‬نزد‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬مسترد‭ ‬می‌گردد‭. ‬ظریف‭ ‬استانکزی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬مالی‭ ‬می‌گوید‭ ‬با‭ ‬آن‌که‭ ‬برخی‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬سند‭ ‬ملکیت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬جایدادهای‌شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬قیمت‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬پرداخت‭ ‬نکرده‌اند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬صورتی،‭ ‬جایدادهای‭ ‬مذکور‭ ‬مطابق‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

پیشینه‭ ‬کار

ریاست‌جمهوری‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۰۶‭/‬۰۸‭/‬۱۳۹۴‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬می‌سازد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جهات‭ ‬حقوقی،‭ ‬قانونی،‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬جایدادهای‭ ‬دولتی‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬سازد‭.‬

این‭ ‬کمیته‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬سرور‭ ‬دانش،‭ ‬معاون‭ ‬دوم‭ ‬ریاست‌جمهوری،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬وزاری‭ ‬اقتصاد،‭ ‬عدلیه،‭ ‬مالیه،‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬رییس‭ ‬اداره‌ی‭ ‬مستقل‭ ‬اراضی‭ ‬افغانستان‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد‭. ‬این‭ ‬کمیته‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬کابینه‭ ‬موظف‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬‮«‬جهات‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬کارکنان‭ ‬افغانستان،‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان،‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانی‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬نویسندگان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چگونگی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬جادیدادهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬تصفیه‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬جایدادهای‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬را‭ ‬ترتیب‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬الی‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬پروسه‭ ‬تصفیه،‭ ‬هرگونه‭ ‬اجراات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬متوقف‭ ‬گردد‭.‬‮»‬‭ ‬

با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬ادارات‭ ‬موظف‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همین‭ ‬مصوبه‭ ‬ریاست‌جمهوری،‭ ‬کارشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬نام‌برده‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬گزارش‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬پیشکش‭ ‬می‌فرستند‭.‬

سرور‭ ‬دانش،‭ ‬معاون‭ ‬دوم‭ ‬رییس‭ ‬جمهور،‭ ‬یافته‌های‭ ‬گزارش‭ ‬این‭ ‬کمیته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۳۹۵‭/‬۰۶‭/‬۱۰‭  ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬کابینه‭ ‬مطرح‭ ‬می‌سازد‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬برای‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬در‭ ‬حکومت‌های‭ ‬وقت،‭ ‬جایدادهایی‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬ولایات‭ ‬کشور‭ ‬توزیع‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مذکور‭ ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬جایدادها‭ ‬منحیث‭ ‬دفاتر‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬جایدادها‭ ‬منحیث‭ ‬منابع‭ ‬عایداتی‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬جایدادهای‭ ‬آنان‭ ‬غصب‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬‮»‬

از‭ ‬سویی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬اعضای‭ ‬کابینه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬افغانستان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬فیصله‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‌آورد‭ ‬تا‭ ‬جایدادهای‭ ‬دولتی‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬دوباره‭ ‬اعاده‭ ‬گردد،‭ ‬زمین‌های‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬تعمیرات‌شان‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬من‌حیث‭ ‬ملکیت‌ها‭ ‬و‭ ‬زمین‌های‭ ‬دولتی‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬سجل‭ ‬شود،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخله‭ ‬در‭ ‬استرداد‭ ‬جایدادهای‭ ‬غصب‭ ‬شده‌ی‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬فوق‌الذکر‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬تداوم‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬قوانین‭ ‬نافذ‭ ‬کشور‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اجراات‭ ‬لازم‭ ‬نمایند‭.‬‮»‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬کابینه،‭ ‬ریاست‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه،‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭  ‬موظف‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تطبیق‭ ‬مواد‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬کار‭ ‬کنند‭.  ‬این‭ ‬هیات‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬اقدام‭ ‬کاری‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬نویسندگان‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ندارد‭. ‬

به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬هیات‭ ‬بیشترین‭ ‬تمرکز‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬سه‭ ‬اتحادیه‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬مبذول‭ ‬داشت‭. ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬مرحله‭ ‬کار‭ ‬متوجه‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬جواز‭ ‬فعالیت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬ندارد‭. ‬امان‭ ‬ریاضت،‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬۸صبح‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭. ‬

همه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬دولتی‭ ‬می‌شوند‭ ‬

ظریف‭ ‬استانکزی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬ملکیت‭ ‬خصوصی‭ ‬نزد‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی‭: ‬‮«‬ملکیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬کوپراتیف‎های‭ ‬دهقانان‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬همان‭ ‬ملکیت‌ها‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬انتقال‭ ‬می‌یابند‭.‬‮»‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این،‭ ‬رییس‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬می‌گوید،‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬ثبت‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬چهارم‭ ‬قانون‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬دولت‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬نمی‌شناسد‭. ‬در‭ ‬ماده‭ ‬چهارم‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬شخصیت‭ ‬حکمی‭ ‬جمعیت‭ ‬زمانی‭ ‬تثبیت‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬اساسنامه‭ ‬آن‭ ‬مطابق‭ ‬به‭ ‬احکام‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬ترتیب،‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬گردیده‭ ‬باشد‭.‬‮»‬

هم‌چنان‭ ‬ماده‭ ‬بیست‌وششم‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬همه‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬می‌سازد‭ ‬تا‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬شوند‭. ‬این‭ ‬ماده‭ ‬چنین‭ ‬صراحت‭ ‬دارد‭: ‬‮«‬جمعیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انفاذ‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬ثبت‭ ‬شده‌اند،‭ ‬در‭ ‬خلال‭ ‬یک‌سال‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬نشر‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬مجددا‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬احکام‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬گردند‭.‬‮»‬

رییس‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دو‭ ‬ماده‭ ‬قانون‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬مطابق‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬اجراات‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قوانین‭ ‬افغانستان‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬مجوز‭ ‬قانونی‭ ‬ندارد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬تمام‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخله‭ ‬به‭ ‬بخش‭ [‬املاک‭ ‬دولتی‭] ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬انتقال‭ ‬می‌یابد‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ملکیت‌ها‭ ‬را‭  ‬انتقال‭ ‬داده‌ایم‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬ملکیت‎ها‭ ‬مانده‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬نسبت‭ ‬عدم‭ ‬همکاری‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخله‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نایل‭ ‬نشدیم‭. ‬اجراات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬هم‭ ‬وعده‭ ‬سپرده‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬ملکیت‭ ‬محدودی‭ ‬که‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬انتقال‭ ‬کند‭.‬‮»‬

این‭ ‬ملکیت‌ها‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬ولایت‎ها‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ریاست‭ ‬به‭ ‬مستوفیت‎ها‭ ‬نیز‭ ‬مکتوب‭ ‬فرستاده‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬اجراات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ذکر‭ ‬شمار‭ ‬دقیق‭ ‬ملکیت‎ها‭ ‬خودداری‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬گفت‭ ‬شمار‭ ‬ملیکت‌ها‭ ‬ضمیمه‭ ‬یک‭ ‬لیست‭ ‬نزد‭ ‬ریاست‭ ‬آنان‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬بر‭ ‬همان‭ ‬اساس‭ ‬عمل‭ ‬می‎کنند‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭  ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قوانین‭ ‬نافذه‭ ‬کشور‭ ‬تطبیق‭ ‬می‎کنند‭.‬

‭ ‬اما‭ ‬سیداعلی‭ ‬‌هاشمی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬هیچ‭ ‬ملکیت‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ندارد‭. ‬او‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬۵۳‭ ‬نقطه‭ ‬کشور‭ ‬جایداد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬قباله‭ ‬خریداری‭ ‬این‭ ‬جایدادها‭ ‬نزد‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جایدادها‭ ‬شامل‭ ‬مارکیت،‭ ‬زمین،‭ ‬دفتر‌ها‭ ‬و‭ ‬مغازه‌ها‭ ‬می‌شود‭. ‬

‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬بیشترین‭ ‬این‭ ‬جایدادهای‭ ‬از‭ ‬نزد‭ ‬شاروالی‌ها‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حاضر‭ ‬نیست‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬جایدادهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬انتقال‭ ‬دهد‭.  ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬فشار‭ ‬بیشتر‭ ‬وارد‭ ‬کند،‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬با‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬تظاهرات‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬ولایت‌ها‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬

رییس‭ ‬عمومی‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬جواز‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬را‭ ‬تمدید‭ ‬نکرده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬جواز‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬جواز‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬را‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬تمدید‭ ‬نکرده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬در‭ ‬بدل‭ ‬تمدید‭ ‬جواز‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬خواهان‭ ‬انحلال‭ ‬تشکیلات‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬ولایت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رییس‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نمی‌داند‭.  ‬

جنجال‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬هنگفت‭ ‬سالون‌های‭ ‬عروسی‭ ‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این،‭ ‬رییس‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬می‌گوید‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬پول‭ ‬کرایه‭ ‬۵‭ ‬سالون‭ ‬عروسی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬دولت‭ ‬بریزد‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬کرایه‭ ‬این‭ ‬سالون‌ها‌‭ ‬به‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گرفت‭. ‬مجموع‭ ‬کرایه‭ ‬سالون‌های‭ ‬عروسی‭  ‬اورانوس،‭ ‬ستاره‭ ‬شهر،‭ ‬ممتاز‭ ‬محل،‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬۲‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬۲۴‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬بالغ‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جنجال‌های‭ ‬موجود‭ ‬میان‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو‭ ‬پرداخته‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬اکنون‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه،‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭. ‬

هاشمی‭ ‬می‌گوید،‭ ‬۵‭ ‬سالون‭ ‬عروسی‭ ‬مذکور‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۴۰‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭. ‬اما‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬عواید‭ ‬ناحیه‭ ‬۱۵‭ ‬شهرداری‭ ‬کابل‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬مساحت‭ ‬ساحه‭ ‬یادشده‭ ‬حدود‭ ‬۶۰‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬می‌داند‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان،‭ ‬هر‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬داوطلبی‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ماهانه‭ ‬بین‭ ‬۴۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰‭ ‬هزار‭ ‬افغانی‭ ‬به‭ ‬مالکان‭ ‬این‭ ‬سالون‌ها‭ ‬به‭ ‬کرایه‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

سید‭ ‬اعلی‭ ‬هاشمی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬زمین‭ ‬مذکور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۶۲‭ ‬از‭ ‬شاروالی‭ ‬وقت‭ ‬کابل‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬حکم‭ ‬سلطان‌علی‭ ‬کشتمند‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬۸۰‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬فی‭ ‬متر‭ ‬۲۵۰‭ ‬افغانی‭ ‬خریداری‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬می‌پردازد‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬رییس‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬گفت‭ ‬در‭  ‬نخست‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬چند‭ ‬باب‭ ‬گدام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬اعمار‭ ‬می‌کند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۶‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬زمین‭ ‬مذکور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬داوطلبی‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬مالکان‭ ‬سالون‌های‭ ‬عروسی‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اعمار‭ ‬این‭ ‬سالون‌ها‭ ‬به‭ ‬اجاره‭ ‬می‌گیرند‭. ‬

این‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬۱۵‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬علی‭ ‬احمد‭ ‬خوستی،‭ ‬رییس‭ ‬پیشین‭ ‬ناحیه‭ ‬۱۵‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬که‭ ‬دعوای‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬باز‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬زمین‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلطان‌علی‭ ‬کشتمند‭ ‬به‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬بدون‭ ‬پرداخت‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل،‭ ‬زمین‭ ‬مذکور‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬تعلق‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬تعلق‭ ‬گیرد‭. ‬اما‭ ‬رییس‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬مدعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۲۰‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬پول‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬

در‭ ‬پی‭ ‬همین‭ ‬جنجال‌ها‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬به‭ ‬محکمه‭ ‬کشانده‭ ‬می‌شود‭. ‬ریاست‭ ‬قضایای‭ ‬دولت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭  ‬مسوول‭ ‬پیگیری‭ ‬قضایای‭ ‬دولت‭ ‬می‌باشد،‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محکمه‭ ‬دنبال‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬امان‭ ‬ریاضت،‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬کابینه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬مصوبه‭ ‬صادر‭ ‬بکند،‭ ‬محکمه‭ ‬ابتدایی‭ ‬حوزه‭ ‬چهارم‭ ‬قرار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬صادر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬قضایای‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬محکمه‭ ‬استیناف‭ ‬به‭ ‬گونه‌ی‭ ‬مستند‭ ‬دوباره‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌سازد‭.‬‮»‬‭ ‬محکمه‭ ‬استیناف‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬فیصله‭ ‬محکمه‭ ‬ابتدایی‭ ‬حوزه‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬ملغی‭ ‬اعلان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دوسیه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬محکمه‭ ‬فرستاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬پی‭ ‬همین‭ ‬جنجال‌ها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬کرایه‭ ‬۵‭ ‬سالون‭ ‬عروسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬زمین‭ ‬جنجالی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬پرداخت‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬محمدنبی‭ ‬عظیمی،‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬عواید‭ ‬ناحیه‭ ‬پانزدهم‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬انجنیر‭ ‬محمدخان،‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬ریاست‭ ‬اجرایی،‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۵‭/‬۸‭/‬۱۳۹۴به‭ ‬تمامی‭ ‬هوتل‌های‭ ‬عروسی‭ ‬هدایت‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حل‭ ‬جنجال‌های‭ ‬موجود‭ ‬کرایه‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬نهادی‭ ‬پرداخت‭ ‬نکنند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬در‭ ‬مکتوب‭ ‬معاونت‭ ‬اول‭ ‬ریاست‭ ‬اجرایی‭ ‬یادآوری‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬محکمه‭ ‬هر‭ ‬نهادی‭ ‬را‭ ‬برنده‭ ‬اعلام‭ ‬کند،‭ ‬پول‭ ‬کرایه‭ ‬هوتل‌ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬نهاد‭ ‬تعلق‭ ‬گیرد‭. ‬

‭ ‬ظریف‭ ‬استانکزی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬اما‭ ‬می‌گوید،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌ها‭ ‬جنبه‭ ‬قانونی‭ ‬ندارد،‭ ‬لذا‭ ‬زمین‌های‭ ‬تحت‭ ‬اجاره‭ ‬سالون‌های‭ ‬عروسی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬عمومی‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬انتقال‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پس‭ ‬کرایه‭ ‬هوتل‌ها‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تعلق‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬ریاست،‭ ‬سالون‌های‭ ‬عروسی‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬پول‭ ‬کرایه‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬دولت‭ ‬بریزند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬همه‭ ‬کرایه‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬این‭ ‬سالون‌ها‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬دولت‭ ‬انتقال‭ ‬یابد‭. ‬

آقای‭ ‬استانکزی‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬اداره‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬به‭ ‬تفاهم‭ ‬خواهند‭ ‬رسید‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬سیداعلی‭ ‬‌هاشمی،‭ ‬رییس‭ ‬عمومی‭ ‬اتحادیه‭ ‬کوپراتیف‌های‭ ‬دهقانان‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬دعوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد‭ ‬تا‭ ‬زمانی‌که‭ ‬محکمه‭ ‬سوم‭ ‬فیصله‌اش‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬همان‭ ‬اساس‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

امکا‭ ‬کارشکنی‭ ‬می‌کند‭ ‬

مسوولان‭ ‬امکا‭ ‬یا‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬کارکنان‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬آن‌که‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬جایدادهای‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬شخصی‌شان‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬سند‭ ‬ملکیت‭ ‬جایدادهای‌شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مقام‌های‭ ‬دولتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گفته‌ها‭ ‬با‭ ‬تردید‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬می‌گویند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حکومت‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬زمین‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬ثبیت‭ ‬جایدادهای‭ ‬خود‭ ‬است‭. ‬مقام‌های‭ ‬دولتی‭ ‬مدعی‌اند‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬کارگران‭ ‬افغانستان،‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬۶۵‭.‬۹‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دولتی‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬ننگرهار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬امکا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬چنین‭ ‬زمین‌هایی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬می‌کند‭. ‬

معروف‭ ‬قادری،‭ ‬رییس‭ ‬امکا‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجموعی‭ ‬۱۷‭ ‬جایداد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬انکشافی‭ ‬اتحادیه‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬قانونی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬

اما‭ ‬ظریف‭ ‬استانکزی،‭ ‬رییس‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬می‌گوید،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬قباله‌‎های‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬امکا‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬فرستاده‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬ملکیت‌ها‭ ‬تصفیه‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصفیه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬شود‭. ‬غلام‌حسین‭ ‬رحمانی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬پیش‌رفت‭ ‬چندانی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تثبیت‭ ‬جایدادهای‭ ‬امکا‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

آقای‭ ‬رحمانی‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت،‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬کارکنان‭ ‬افغانستان‭ (‬امکا‭) ‬از‭ ‬معرفی‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬جهت‭ ‬تصفیه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬خودداری‭ ‬می‌کند‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کند،‭ ‬هیات‭ ‬تصفیه‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬را‭ ‬تصفیه‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬امکا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬وقت‌کشی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬امکا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬همکاری‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬چگونگی‭ ‬سرنوشت‭ ‬همه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬نیز‭ ‬مشخص‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬معروف‭ ‬قادری،‭ ‬رییس‭ ‬امکا‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬گفته‌های‭ ‬آقای‭ ‬رحمانی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬نماینده‌های‭ ‬امکا‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬جلسه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬جلسه‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬و‭ ‬پارلمان‭ ‬کشور‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬آقای‭ ‬قادری‭ ‬مدعی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ادارات‭ ‬موظف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند،‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬کم‌کاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬امکا‭ ‬مشروعیت‭ ‬بدهند‭. ‬

اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬

با‭ ‬آن‌که‭ ‬هیات‭ ‬تصفیه‌کننده‭ ‬دولتی‭ ‬ادعا‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬نیز‭ ‬زمین‌های‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬محمود‭ ‬صافی،‭ ‬معاون‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬قباله‌های‭ ‬همه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دعوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هیات‭ ‬تصفیه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همان‭ ‬اسناد‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد‭.‬

او‭ ‬با‭ ‬آن‌که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬زمین‌های‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬نکرد‭ ‬اما‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬جایدادهای‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬دو‭ ‬محل‭ ‬خلاصه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دفترهای‭ ‬کاری‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬جایدادهای‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬حتا‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬یک‭ ‬جریب‭ ‬هم‭ ‬نمی‌رسد‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬وزارت‭ ‬زراعت‭ ‬طی‭ ‬نامه‭ ‬شماره‭ ‬۳۷۶‭/‬۶۷۴‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۳۹۴‭/‬۱۱‭/‬۱۸‭ ‬عنوانی‭ ‬اداره‭ ‬مستقل‭ ‬اراضی‭ ‬نوشته‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬۴‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬واقع‭ ‬چمن‭ ‬حضوری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬‮«‬غیرقانونی‮»‬‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭.‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این،‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬نامه‭ ‬شماره‭ ‬۱۵۴۳۳‭ ‬عنوانی‭ ‬همین‭ ‬اداره‭ ‬نوشته‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬زمین‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬زراعتی‭ ‬از‭ ‬شاروالی‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۳‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬نندارتون‌های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬چمن‭ ‬حضوری‭ ‬خریداری‭ ‬نموده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۶۲‭ ‬الی‭ ‬اکنون‭ ‬تحت‭ ‬استفاده‭ ‬غیرقانونی‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌باشد‭.  ‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬غلام‌حسین‭ ‬رحمانی‭ ‬سخنگوی‭ ‬اداره‭ ‬اراضی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬هیات‭ ‬تصفیه‌کننده‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خودشان‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬متباقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬انتقال‭ ‬دهند‭. ‬

گفتنی‌‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬مسوولان‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬نام‌برده‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تصمیم‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تصفیه‭ ‬ملکیت‌های‭ ‬شان‭ ‬مقاومت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬چندین‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬لغو‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬۱۲‭ ‬کابینه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬مورد‭ ‬اتحادیه‭ ‬جوانان‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ (‬۱۶‭ ‬دلو‭) ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬کابینه‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬لغو‭ ‬آن‭ ‬شد‭. ‬

دلایل‭ ‬تاخیر‭ ‬

هرچند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬مصوبه‭ ‬کابینه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تصفیه‭ ‬املاک‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬می‌گذرد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اداره‌های‭ ‬موظف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬با‭ ‬کندی‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭. ‬ظریف‭ ‬استانکزی،‭ ‬رییس‭ ‬املاک‭ ‬دولتی‭ ‬وزارت‭ ‬مالیه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دلایل‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬می‌گوید‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬مشکلات‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬جلسه‌های‭ ‬متعددی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬اسناد‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭. ‬

آقای‭ ‬استانکزی‭  ‬با‭ ‬آن‌که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬تصفیه‭ ‬املاک‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬چیزی‭ ‬نمی‌گوید‭ ‬اما‭ ‬می‌افزاید‭ ‬که‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تصفیه‭ ‬املاک‭ ‬کاری‭ ‬ساده‌ای‭ ‬نیست‭. ‬

او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬تصفیه‭ ‬املاک‭ ‬کار‭ ‬ساحوی،‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تحقیقی‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬و‭ ‬اجراات‭ ‬ادارات‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬بدون‭ ‬همکاری‭ ‬دیگر‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست‭.‬

اشتراک گذاري با دوستان :