۲۵ سنبله ۱۳۹۵آرشيو روزانه:

کمیته گزینش به‌زودی کارش را آغاز خواهد کرد

٨صبح، کابل: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که به‌زودی تصمیم نهایی در باره انتخابات و توزیع تذکره‌های الکترونیک اعلام شده و کار کمیته گزینش نیز آغاز خواهد شد. آقای دانش که امروز با مایکل مکن‌لی سفیر ایالات متحده...