۲۹ اسد ۱۳۹۵آرشيو روزانه:

تجدید تعهد برای دفاع از آزادی

دولت افغانستان از نودوهفتمین سالروز استرداد استقلال کشور، با برگزاری مراسمی در ارگ ریاست‌جمهوری تجلیل کرد. اشرف غنی رییس‌جمهور کشور در این مراسم گفت که افغانستان در شرایطی قرار دارد تا برای دفاع از آزادی تجدید تعهد کند. اشرف غنی...