۱۷ سرطان ۱۳۹۵آرشيو روزانه:

رهبران حکومتی برای شرکت در نشست وارسا به پولند رفتند

۸صبح، ‌ کابل: اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، در راس یک هیات عالی‌رتبه‌ی دولتی به‌منظور شرکت در نشست وارسا، کابل را به قصد پولند ترک کردند.  دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور غنی در نشست سران...